Skip Navigation LinksPočetna > Biblioteka > Profil
BIBLIOTEKA Instituta


Biblioteka Instituta Biblioteka Instituta pratila je osnivanje Instituta kao naučno istraživačke ustanove. U toku svog postojanja imala je puno uspona ali i padova. Kad se govori o padovima može se govoriti o situaciji iz devedesetih godina kad je uvelike smanjen priliv novonabavljenih knjiga i časopisa.. Međutim situacija se počela popravljati tako da u 2004. godini dolaze svetliji momenti za biblioteku ili oni tzv. usponi.
Kada je na Dan Narodne biblioteke Srbije 28. februara 2003. godine promovisan je javno dostupan Uzajamni katalog Republike Srbije biblioteka je sa nestrpljenjem čekala da i sama postane deo projekta. Uzajamni katalog u Centru Virtuelne biblioteke Srbije pri Narodnoj biblioteci je formiran objedinjavanjem lokalnih elektronskih kataloga Narodne biblioteke Srbije, Biblioteke Matice srpske, Univerzitetske biblioteke “Svetozar Marković” i JUBIN-a. U samom startu imao je preko 1.300.000 zapisa.
Trenutno je u sistem uzajamne katalogizacije uključeno preko 120 biblioteka, a jedna od njih među specijalnim bibliotekama je i biblioteka Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla. Uključivanje u sistem je zahtevalo obuku i dobivanje licence katalogizatora što je urađeno tokom 2004. godine. Online uzajamna katalogizacija zasnovana je na kooperativnom prikupljanju i distribuiranoj obradi podataka. Ona podrazumeva postojanje lokalnih elektronskih kataloga i jednog centralnog, uzajamnog. Unos podataka obavlja se na lokalnim računarskim sistemima biblioteka članica, tako što se svaki uneti bibliotečki zapis pohranjuje i na lokalnom i na centralnom nivou. Ona je rezultat rada svih učesnika u sistemu i omogućava da se za svaki dokument uradi samo jedan zapis, koji će potom koristiti sve biblioteke koje poseduju primerak istog dokumenta
Funkcionisanje uzajamne katalogizacije u njenom najjednostavnijem vidu, bi se moglo ovako prikazati: Ako katalogizator unosi bibliotečki zapis koga nema u Uzajamnom katalogu, pri njegovom pohranjivanju automatski će se taj zapis upisati i u lokalnu bazu na kojoj katalogizator radi i u uzajamnu bazu. Bibliotekari iz drugih biblioteka u sistemu mogu taj isti zapis da preuzmu sa centralnog kataloga u svoj lokalni i tamo mu dodaju lokacijske podatke. Pri upisu tog zapisa u lokalnu bazu, automatski se svi njegovi lokacijski podaci smeštaju i u Uzajamni katalog. To znači da kad neki korisnik bibliotečkih usluga postavi upit za pretraživanje po Uzajamnom katalogu, pored odgovarajućeg zapisa dobija i spisak biblioteka u kojima se tražena građa nalazi, broj dostupnih primeraka kojima te biblioteke raspolažu i navedene signature.
Biblioteka je počela da radi na obradi postojećeg fonda koga čini više od 8000 naslova što je posao koji zahteva dosta vremena bez obzira što se velik broj podataka već nalazi u Uzajamnoj bazi i potrebno je dodati samo lokacijske podatke. Ono što je zanimljivo je da onog časa kad se obradi neka bibliotečka jedinica ona je vidljiva spolja na Internet adresi baze Virtuelne biblioteke Srbije. Istovremeno u prethodnom periodu nabavljen je veliki broj monografskih naslova stranih izdavača koji su uneseni u bazu podataka i mogu se pogledati na istoj Internet adresi Virtuelne biblioteke Srbije Kako se nalazimo i vremenu digitalne biblioteke tako je Narodna biblioteka Srbije uz finansijsku potporu Ministarstva za nauku i zaštitu životne sredine otvorila Internet portal Kobson se može naći veliki broj naslova u elektronskom obliku. Budući da se Institut nalazi na Akademskoj mreži pristup ovom portalu ne traži nikakve posebne dozvole osim što se poddrazumeva da će se pridržavati pravila korišćenja istaknuta na njihovoj internet strani. Osim toga Biblioteka Instituta je pretplaćena na veliki broj stranih i domaćih časopisa koji pokrivaju oblasti sa kojima se Institut bavi u neizbežnoj papirnoj formi. Strani naslovi časopisa na koje je biblioteka pretplaćena ne mogu se naći na Internet portalu Kobson.
Biblioteka takođe u svom fondu čuva i redovno nabavlja mnoge domaće SRPS standarde kao i međunarodne IEC standarde koji regulišu oblasti kojima se Institut bavi. Biblioteka Instituta također učestvuje u izdavačkoj delatnosti Instituta pa tako redovno pomaže u izdavanju Zbornika radova, Godišnjih izveštaja Instituta kao i stručnih monografija naših naučnih radnika.

VESTI

DOGAĐAJI