CENTAR ZA ELEKTROENERGETSKE OBJEKTE
Direktor centra: Aleksandar Pavlović
Centar za elektroenergetske objekte


Delatnost centra objedinjuje: tehniku visokog napona, termografska istraživanja, istraživanje u oblasti uzemljenja, kablovsku problematiku, prijemna ispitivanja i izradu specijalnih uređaja.
Oblast tehnike visokog napona obuhvata: eksperimentalna istraživanja i proračuine prelaznih naponskih i strujnih režima pri različitim pojavama u EES, ispitivanja visokonaponske i niskonaponske opreme udarnim naponima i strujama u labortatoriji, koordinaciju izolacije, prenaponsku i gromobransku zaštitu objekata EES, istraživanje uticaja električnih i magnetnih polja u EEO i njihovoj okolini, istraživanje aerozagađenosti izolacionih konstrukcija.
Oblast termografskih istraživanja i kontrole elektroenergetskih i termoenergetskih postrojenja u cilju orkrivanja neispravnih mesta prouzrokovanih prekomernim pregrevanjima. Snimanje termičkih polja na industrijskim postrojenjima u toku procesa rada.
Oblast tehnike uzemljenja i sigurnosti obuhvata ispitivanje sistema uzemljenja EEO i prenosne mreže svih naponskih nivoa sa gledišta sigurnosti po ljude i opremu, kao i kontrolu primenjenih mera zaštite na radu.
Oblast kablovske tehnike su istraživanja toplotnih procesa sa gledišta optimizacije pri projektovanjui i eksploataciji kablovskih mreža.
Oblast prijemnih ispitivanja obuvata ispitivanja generatora, transformatora i ostale opreme niskog i visokog napona. Takođe i tipska ispitivanja električnih aparata i uređaja.
Oblast razvoja i izrade specijalnih uređaja kao što su modularni programibilni višekanalni tranzijent-rikorderi za automatsku registraciju ekcesnih događaja u EES.

  

VESTI