CENTAR ZA ELEKTROMERENJA
Direktor centra: Srđan Milosavljević
Centar za elektromerenja


Osnovna delatnost i oblast aktivnosti Centra za Elektromerenja su električna merenja električnih, magnetnih i neelektričnih veličina.
Razvoj i primena metoda merenja
Teorijska i studijska razmatranja su fundamentalna osnova za ostvarenje mernih meroda i laboratorijskih merenja, čime se stvara preduslov za primenjena merenja kao i za konstruisanje i izradu mernih uređaja i sistema.
Metrologija
Postoji dugogodišnje iskustvo u razvoju i negovanju etalona električnih i magnetnih veličina. Razvoj i primena strujnih komparatora, etalona magnetnog polja i mehaničke sile i mase su rezultati pionirskog voda.
Merenja u elektroprivredi
Isptivanja izolacionog sistema elektroprivrednih objekata, gde svoje mesto zauzima i ispitivanje fizičko-hemijskih karakteristika izolacionih ulja, kao i izrada uređaja za ispitivanje relejne zaštite, mernih i energetskih transformatora koja ima izuzetan značaj.
Specijalni uređaji
U svom radu Centar koristi savremene metode i tehnologiju, tako da je u mogućnosti da odgovori na veoma specifične zahteve naručioca.
Zahvaljujući kvalitetu uspostavljena je stalna saradnja i izvoz u razne zemlje Evrope, Azije i Afrike.

  

VESTI