Ispitivanje uzemljenja, gromobranskih i elektriČnih izolacija i elektromagnetskih polja
Rukovodilac laboratorije: Aleksandar Pavlović, dipl. inž

Električna ispitivanja, elektro-energetska ispitivanja
Mesto ispitivanja: laboratorija (Laboratorija za ispitivanje uzemljenja, gromobranskih i električnih instalacija i elektromagnetnih polja) i na terenu

R. B.

Predmet ispitivanja
materijal / proizvod

Ispitivanja/vrste ispitivanja
korišćena tehnika

Opseg merenja
Merna nesigurnost
(gde je primenjivo)

Metoda ispitivanja
(pravilnik, standard, validovana metoda)

1.

Sistemi uzemljenja elektro energetskih postrojenja nazivnog napona iznad 1000 V

Merenje impendanse sistema uzemljenja metodom merenja struje i napona

10 mΩ ÷ 15 Ω

IEEE 81:1983
IEEE 81.2:1991

PTN 61/95 1)
TP-23 2)

 

 

Merenje napona dodira i napona koraka metodom merenja struje i napona

0 ÷ 2 V, ± 0,04 % R + 2 dgt)
2 V÷ 1000 V,± (0,05% R + 2 dgt)

IEEE 81:1983
IEEE 81.2:1991

PTN 61/95 1)
TP-23 2)

 

 

Ispitivanje galvanske povezanosti opreme i metalnih masa

 

IEEE 80:2000

PTN 61/95 1)
TP-23 2)

 

 

Ispitivanje preseka zemljovoda i spojeva na termička naprezanja

 

IEEE 80:2000

PTN 61/95 1)
TP-23 2)

 

 

Merenje specifične otpornosti tla

0,1 Ωm ≤ ρ ≤ 28 MΩm, ± (5 % of R + 5 dgt)

IEEE 81:1983
TP-23 2)

2.

Električne instalacije niskog napona

Ispitivanje neprekidnosti zaštitnog provodnika i provodnika glavnog i dodatnog izjednačenja potencijala merenjem električne otpornosti

0,16 Ω÷1999 Ω,± (5% R + 4 dgt)

IEC 60364-6:2006

SRPS IEC 60364-6:2008

 

 

Merenje otpornosti izolacije električne instalacije

5 kΩ ÷ 600 MΩ
± (6 % R + 1 dgt)

IEC 60364-6:2006

SRPS IEC 60364-6:2008

 

 

Merenje otpornosti poda i zidova

0 ÷ 200 GΩ, ± 3% R ± 2 dgt

IEC 60364-6:2006

SRPS IEC 60364-6: 2008

SRPS N.B2.761:1988

 

 

Ispitivanje uslova zaštite automatskim isključenjem napajanja merenjem otpornosti petlje kvara

0,080 Ω ≤ Zs ≤ 0,5 Ω, ± (10% of R + 16 dgt)
0,5 Ω ≤ Zs ≤ 199,9 Ω, ± (5 % of R + 3 dgt)

IEC 60364-6:2006
SRPS IEC 60364-6: 2008
IEC 60364-4-41:2005
SRPS N.B2.763

2.

Električne instalacije niskog napona
(nastavak)

Ispitivanje uslova zaštite automatskim isključenjem napajanja proverom delovanja zaštitnog uređaja diferencijalne struje

0 ≤ ta ≤ 500 ms,±2 ms
0,5 IΔn ≤ Ia ≤ 1,033 IΔn,
+7 % of Rdg + 3.33% IΔn
0,1 V ≤ Uf ≤ 99,9 V,
+15 % of Rdg + 2 dgt

SRPS N.B2.763:1990

SRPS IEC 60364-4-41: 2005

SRPS IEC 60364-6: 2006

 

 

Ispitivanje uslova zaštite automatskim isključenjem napajanja merenjem ukupne otpornosti uzemljivača

0,020 Ω ≤ RE ≤ 300 kΩ, ± (5 % of R + 5 dgt)

IEC 60364-6:2006

 

 

Ispitivanje izjednačavanje potencijala

0,16 Ω÷1999 Ω, ± (5% R + 4 dgt)

IEC 60364-6:2006

SRPS IEC 60364-6: 2008

3.

Sistemi gromobranske zaštite

Ispitivanje neprekidnosti prihvatnog sistema, sistema spusnih provodnika i sistema uzemljenja

0,16 Ω÷1999 Ω, ± (5% R + 4 dgt)

SRPS IEC 60364-6: 2008

IEC 60364-6:2006

 

 

Merenje otpornosti rasprostiranja gromobranskih uzemljivača

0,020 Ω ≤ RE ≤ 300 kΩ, ± (5 % of R + 5 dgt)

SRPS N.B2.762:1990

SRPS IEC 60364-6: 2008

IEC 60364-6:2006

 

 

Ispitivanje izjednačavanja potencijala

0,16 Ω÷1999 Ω, ± (5% R + 4 dgt)

IEC 60364-6:2006

SRPS IEC 60364-6: 2008

4.

Elektromagnetsko polje niske učestanosti u okolini izvora polja

Merenje trenutnih vrednosti jačine električnog i magnetnog polja

5 Hz÷32 kHz
10 V/m÷100 kV/m
±3% @ ≥ 5 V/m, 5 Hz ≤ f ≤ 2 kHz
±3% @ ≥ 40 V/m, 5 Hz ≤ f ≤ 32 kHz
±3% @ ≥ 1 V/m, 50 Hz ≤ f ≤ 400 Hz

5 Hz÷32 kHz
100 nT÷32 mT
±3% @ ≥40 nT, 5 Hz ≤ f ≤ 2 kHz
±3% @ ≥80 nT, 5 Hz ≤ f ≤ 32 kHz
±3% @ ≥10 nT, 50 Hz ≤ f ≤ 400 Hz

IEC 61786:1998
UP-041

5.

Elektromagnetsko polje učestanosti u blizini radio stanica

Merenje trenutnih vrednosti jačine električnog polja u zadatim tačkama

1 MHz÷9,4GHz
-170 dBm ÷ +40 dBm, +/-3dB

IEC 61566:1997
ETSI EG 202 373
UP-040


Detaljnije informacije na:  www.ATS.rs

VESTI