Ispitivanje elektroopreme, materijala i zaŠtitnih sredstava
Rukovodilac laboratorije: Jovan Mrvić, dipl. inž

Električna ispitivanja, elektro-energetska ispitivanja
Mesto ispitivanja: laboratorija (Laboratorija za ispitivanje elektroopreme, materijala, zaštitnih sredstava i bezbednost) i na terenu (napomena: *ispitivanja se realizuju samo u laboratoriji)

R. B.

Predmet ispitivanja
materijal / proizvod

Ispitivanja/vrste ispitivanja
korišćena tehnika

Opseg merenja
Merna nesigurnost
(gde je primenjivo)

Metoda ispitivanja
(pravilnik, standard, validovana metoda)

6.

 

Rasklopne aparature

 

Ispitivanje dielektričnih svojstava

0-100kV naizmenično, merna nesigurnost: 1.35%
5-200kV udarno merna nesigurnost: ±3.5%

SRPS N.K5.012:1982

Ispitivanje zagrevanja

0-250°C ±1°C
merna nesigurnost: ±2.4%

SRPS N.K5.012:1982

7.

 

Odvodnici prenapona sa iskrištem

 

Utvrđivanje naizmeničnog i udarnog napona reagovanja*

0-100kV naizmenično merna nesigurnost: ±1.35%
5-200kV udarno
merna nesigurnost: ±3.5%

IEC 60099-1:1999,  Edition 3.1 1999-12

Ispitivanje strujnim talasom oblika 4/10 i 8/20*

5-100kA
merna nesigurnost: ±2.8%

IEC 60099-1:1999, Edition 3.1 1999-12

8.

 

Metaloksidni odvodnici prenapona bez iskrišta

Ispitivanje strujnim talasom oblika 4/10 i 8/10 i snimanje U karakteristike*

5-100kA
merna nesigurnost: ±2.8%

IEC 61643-1: Second edition 2005-03

Snimanje struje odvoda

0.1-10mA
merna nesigurnost: ±1%

IEC 60099-4
Edition 2.2  2009-05

9.

 

 

Prekidači niskog napona

 

 

Određivanje povišenja temperature

0-250°C ±1°C
merna nesigurnost: ±2.4%

SRPS IEC 947-2:1994

Ispitivanje naponom industrijske učestanosti

0-100kV
merna nesigurnost: ±1.35%

SRPS IEC 947-2:1994

Ispitivanje atmosferskim udarnim naponom*

5-200kV
merna nesigurnost: ±3.5%

SRPS IEC 947-2:1994

10.

 

 

Prekidači visokog napona

 

 

Ispitivanje zagrevanja

0-250°C ±1°C
merna nesigurnost: ±2.4%

IEC 62271-100:
Edition 2.0 2008-04
IEC 60871-1: Third edition 2005-07

Ispitivanje naponom industrijske učestanosti

0-100kV
merna nesigurnost: ±1.35%

IEC 62271-100: Edition 2.0 2008-04
IEC 60871-1: Third edition 2005-07

Ispitivanje atmosferskim udarnim naponom*

5-200kV
merna nesigurnost: ±3.5%

IEC 62271-100:
Edition 2.0 2008-04
IEC 60871-1: Third edition 2005-07

11.

 

 

Rasklopne aparature niskog napona
(sklopke-rastavljači)

 

 

Ispitivanje zagrevanja

0-250°C ±1°C
merna nesigurnost: ±2.4%

SRPS N.K5.012:1982

Ispitivanje naponom industrijske učestanosti

0-100kV
merna nesigurnost: ±1.35%

SRPS N.K5.012:1982

Ispitivanje atmosferskim udarnim naponom*

5-200kV
merna nesigurnost: ±3.5%

SRPS N.K5.012:1982

12.

 

Strujni transformatori

 

Ispitivanje naponom industrijske učestanosti

0-100kV
merna nesigurnost: ±1.35%

SRPS EN 60044-1: 2009
IEC 60060-1 ed. 3: 2010

Ispitivanje atmosferskim udarnim naponom*

5-200kV
merna nesigurnost: ±3.5%

SRPS EN 60044-1: 2009

13.

 

Energetski kondenzatori

 

Ispitivanje naponom industrijske učestanosti

0-100kV
merna nesigurnost: ±1.35%

SRPS HD 597 S1: 2009
IEC 60060-1 ed. 3: 2010

Ispitivanje atmosferskim udarnim naponom*

5-200kV
merna nesigurnost: ±3.5%

SRPS HD 597 S1:2009

14.

 

Potporni i prolazni izolatori

 

Ispitivanje naponom industrijske učestanosti

0-100kV
merna nesigurnost: ±1.35%

SRPS N.F1.011:1991.
SRPS EN 60137:2009
SRPS EN 62231:2009
SRPS EN 60433:2010
SRPS EN 61109:2010

Ispitivanje atmosferskim udarnim naponom*

5-200kV
merna nesigurnost: ±3.5%

SRPS N.F1.011:1991
SRPS EN 60137:2009
SRPS EN 62231:2009
SRPS EN 60433:2010
SRPS EN 61109:2010

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niskonaponski topljivi osigurači

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ispitivanje otpornosti

0.1-100mΩ
merna nesigurnost: ±4.7%

SRPS EN 60269-1: 2008

IEC 60269:2001

Ispitivanje povišenja temperature i gubitka snage

0-250°C ±1°C
1-100W
merna nesigurnost: ±2.4%

SRPS EN 60269-1: 2008

IEC 60269:2001

Određivanje konvencionalne struje netopljenja

1-400A
merna nesigurnost: ±2.4%

SRPS EN 60269-1: 2008

IEC 60269:2001

Određivanje konvencionalne struje topljenja

1-400A
merna nesigurnost: ±2.4%

SRPS EN 60269-1: 2008

IEC 60269:2001

Ispitivanje izolacionih svojstava

0-6kV naizmenično
merna nesigurnost: ±1.35%

SRPS EN 60269-1: 2008

IEC 60269:2001

16.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visokonaponski topljivi osigurači za ograničenje struje

 

 

 

 

 

 

 

 

Ispitivanje otpornosti

0.1-100mΩ
merna nesigurnost: ±4.7%

SRPS EN 60282-1: 2008

IEC 60282:2002

Ispitivanje naponom industrijske učestanosti

0-100kV
merna nesigurnost: ±1.35%

SRPS EN 60282-1: 2008

IEC 60282:2002

Ispitivanje atmosferskim udarnim naponom*

5-200kV
merna nesigurnost: ±3.5%

SRPS EN 60282-1: 2008

IEC 60282:2002

Ispitivanje povišenja temperature

0-250°C ±1°C
merna nesigurnost: ±2.4%

SRPS EN 60282-1: 2008

IEC 60282:2002

Ispitivanje trajanja topljenja

0.1-2 sata
merna nesigurnost: ±2.4%

SRPS EN 60282-1: 2008

IEC 60282:2002

17.

 

 

Energetski kablovi i pribor za energetske kablove

 

 

Ispitivanje zagrevanja

0-250°C ±1°C
merna nesigurnost: ±2.4%

SRPS EN 61442:2009

Ispitivanje naponom industrijske učestanosti

0-100kV naizmenično
merna nesigurnost: ±1.35%

SRPS EN 61442:2009
IEC 60060-1:1989
IEC 60060-1 Ed. 3: 2010

Ispitivanje atmosferskim udarnim naponom*

5-200kV udarno
merna nesigurnost: ±3.5%

SRPS EN 61442:2009
IEC 60230:1966
SRPS EN 60230:2010

18.

 

 

Niskonaponski sklopni blokovi

Ispitivanje zagrevanja

0-250°C ±1°C
merna nesigurnost: ±2.4%

SRPS N.K5.503:1988
SRPS EN 60439-1: 2010

Ispitivanje naponom industrijske učestanosti

0-100kV
merna nesigurnost: ±1.35%

SRPS N.K5.503:1988
SRPS EN 60439-1: 2010

Ispitivanje atmosferskim udarnim naponom*

5-200kV
merna nesigurnost: ±3.5%

SRPS N.K5.503:1988
SRPS EN 60439-1: 2010

19.

 

 

Visokonaponske sklopne aparature

 

 

Ispitivanje zagrevanja

0-250°C ±1°C
merna nesigurnost: ±2.4%

SRPS N.K3.002:1991
IEC 62271-1 ed.1.0: 2007

Ispitivanje naponom industrijske učestanosti

0-100kV
merna nesigurnost: ±1.35%

SRPS N.K3.002:1991
IEC 62271-1 ed.1.0: 2007

Ispitivanje atmosferskim udarnim naponom*

5-200kV
merna nesigurnost: ±3.5%

SRPS N.K3.002:1991
IEC 62271-1 ed.1.0: 2007

20.

Rukavice od izolacionog materijala

Merenje napona probojnosti

0-40kV naizmenično
merna nesigurnost: ±1.35%

SRPS IEC 903:1994

21.

Obuća od izolacionog materijala

Merenje napona probojnosti

0-40kV naizmenično
merna nesigurnost: ±1.35%

SRPS Z.B1.303: 2001

22.

Izolacioni klupice

Merenje napona probojnosti

0-100kV naizmenično
merna nesigurnost: ±1.35%

SRPS N.B0.030:1978

23.

Detektori napona

Merenje napona reagovanja

0-100kV naizmenično
merna nesigurnost: ±1.35%

SRPS IEC 1243-1: 1997

24.

Izolacione motke

Merenje napona probojnosti

0-100kV naizmenično
merna nesigurnost: ±1.35%

SRPS IEC 855:1996

25.

Antistatični i provodljivi proizvodi za industrijsku upotrebu

Merenje električne otpornosti

Za opseg
0 – 100  GΩ
merna nesigurnost:
± (3%R +2 dig)

SRPS.G.E0.045:1991

26.

Antistatični i provodljivi proizvodi za bolničku upotrebu

Mrenje električne otpornosti

Za opseg
0 – 100  GΩ
merna nesigurnost:
± (3%R +2 dig)

SRPS.G.E0.046:1991

27.

Antistatičke i provodljive epruvete

Merenje električne otpornosti

Za opseg
0 – 100  GΩ
merna nesigurnost:
± (3%R +2 dig)

SRPS G.E0.049:1977

28.

Gotovi proizvodi

Merenje električne otpornosti

Za opseg
0 – 100  GΩ
merna nesigurnost:
± (3%R +2 dig)

SRPS G.E0.050:1977

29.

Gumena i plastična creva sa i bez priključaka

Merenje električne otpornosti

Za opseg
0 – 100  GΩ
merna nesigurnost:
± (3%R +2 dig)

SRPS G.E0.051:1991

30.

Antistatični klinasti remenovi

Merenje električne otpornosti

Za opseg
0 – 100  GΩ
merna nesigurnost:
± (3%R +2 dig)

SRPS G.E0.054:1991

31.

Antistatični beskrajni sinhroni remenovi

Merenje električne otpornosti

Za opseg
0 – 100  GΩ
merna nesigurnost:
± (3%R +2 dig)

SRPS G.E0.055:1991

32.

Transportne trake od gume i plastičnih masa

Merenje električne otpornosti

Za opseg
0 – 100  GΩ
merna nesigurnost:
± (3%R +2 dig)

SRPS G.E2.226:1991

33.

Postavljena antistatična gumena obuća

Merenje električne otpornosti

Za opseg
0 – 100  GΩ
merna nesigurnost:
± (3%R +2 dig)

SRPS ISO 2251:2002

34.

Tkanine

Merenje električne otpornosti

Za opseg
0 – 100  GΩ
merna nesigurnost:
± (3%R +2 dig)

EN 1149-1:1995

35.

Savitljive ventilacione cevi

Merenje električne otpornosti

Za opseg
0 – 100  GΩ
merna nesigurnost:
± (3%R +2 dig)

SRPS B.Z2.133:1977

36.

Podovi i podne prostirke

Merenje električne otpornosti

Za opseg
0 – 100  GΩ
merna nesigurnost:
± (3%R +2 dig)

SRPS-IEC 1340-4: 1997

37.

Antistatički lepkovi i premazi

Merenje električne otpornosti

Za opseg
0 – 100  GΩ
merna nesigurnost:
± (3%R +2 dig)

DIN 53276:1977
DIN 16860:1986

38.

Zaštita elektronskih uređaja od statičkog elektriciteta

Merenje električne otpornosti

Za opseg
0 – 100  GΩ
merna nesigurnost:
± (3%R +2 dig)

IEC 61340-5-2

39.

 

Delovi za izradu spojeva u elektro-energetskim mrežama

Ispitivanje parametara bezbednosti:

- merenje električne otpornosti  izolacije
- merenje električne otpornosti provodnika
- merenje struje
- merenje napona
- merenje temperature
- merenje dužina strujnih staza i vazdušnih razmaka

električna otpornost  izolacije:
za opseg
0 – 100  GΩ
merna nesigurnost:
± (3% R +2 dig)
električna otpornost provodnika:
za opseg 0 – 200  Ω merna nesigurnost:
± (1% R +2 dig)
merenje struje:
za opseg
0 – 1000  A
merna nesigurnost:
±  (2% I +7 dig)
merenje napona:
za opseg
0 – 5000  V
merna nesigurnost:  ± 1,5% U
merenje temperature:
za opseg
50 – 500 °C
merna nesigurnost:
± (1.5% T +1°C )
merenje dužina strujnih staza i vazdušnih razmaka:
za opseg 0 - 23 cm merna nesigurnost:
± 0,1 mm

IEC 60947-7-1/02
IEC 60947-7-2/02
SRPS N.F4.055/62
SRPS N.F4.056/62
SRPS N.F4.101/86
SRPS N.F4.106/86

Ispitivanje parametara bezbednosti: Ispitivanje zapaljivosti (užarena žica)

450 – 900 °C

SRPS N.K5.053/82

40.

 

 

 

 

Tipski ispitani i parcijalno tipski ispitani blokovi

Ispitivanje parametara bezbednosti:

- merenje električne otpornosti  izolacije
- merenje električne otpornosti provodnika
- merenje struje
- merenje napona
- merenje temperature
- merenje dužina strujnih staza i vazdušnih razmaka

električna otpornost izolacije:
za opseg
0 – 100  GΩ
merna nesigurnost:
± (3%R +2 dig)
električna otpornost provodnika:
za opseg
0 – 200  Ω
merna nesigurnost:
± (1%R +2 dig)
merenje struje:
za opseg
0 – 1000  A
merna nesigurnost:
±  (2%I +7 dig)
merenje napona:
za opseg
0 – 20 000  V merna nesigurnost:
± 1,5% U
merenje temperature:
za opseg
50 – 500 °C merna nesigurnost:
± (1.5%T +1°C )
merenje dužina strujnih staza i vazdušnih razmaka:
za opseg
0 - 23 cm
merna nesigurnost:
± 0,1 mm

SRPS N.K5.503/88
SRPS N.K5.503/2/90
SRPS N.K5.503/3/93
SRPS N.K5.503/4/93
SRPS N.K5.505/90

Ispitivanje parametara bezbednosti: ispitivanje zapaljivosti (užarenom žicom)

450 – 900 °C

SRPS N.K5.053/82

Ispitivanje parametara bezbednosti: ispitivanje IP zaštite ostvarene kućištem - zaštita od prodora čvrstih tela (stepen zaštite 0-4) i vode (stepen zaštite 0-8)

 

 

 

 

 

SRPS IEC  529/95

 

 

41.

 

 

Transformatori za razdvajanje i sigurnosni transformatori

Ispitivanje parametara bezbednosti:

- merenje električne otpornosti  izolacije
- merenje električne otpornosti provodnika
- merenje struje
- merenje napona
- merenje temperature
- merenje dužina strujnih staza i vazdušnih razmaka

električna otpornost izolacije:
za opseg
0 – 100  GΩ
merna nesigurnost:
± (3%R +2 dig)
električna otpornost provodnika:
za opseg
0 – 200  Ω
merna nesigurnost:
± (1%R +2 dig)
merenje struje:
za opseg
0 – 1000  A
merna nesigurnost:
±  (2%I +7 dig)
merenje napona:
za opseg
0 – 5000  V
merna nesigurnost:
±  1,5% U
merenje temperature:
za opseg
50 – 500 °C
merna nesigurnost:
± (1.5%T +1°C )
merenje dužina strujnih staza i vazdušnih razmaka:
za opseg
0 - 23 cm
merna nesigurnost:
± 0,1 mm

SRPS N.H8.010:1987

SRPS EN 61558-2: 1997

Ispitivanje parametara bezbednosti:
ispitivanje zapaljivosti (užarenom žicom)

450 – 900 °C

SRPS N.K5.053:1982

Ispitivanje parametara bezbednosti: ispitivanje IP zaštite ostvarene kućištem - zaštita od prodora čvrstih tela (stepen zaštite 0-4) i vode (stepen zaštite 0-8)

 

SRPS IEC 529:1995


Detaljnije informacije na:  www.ATS.rs

VESTI

 • Prezentacija projekta centra za nadzor i dijagnostiku elektroenergetske opreme

  U okviru 15. međunarodnog Sajma energetike predstavljen je projekat Centra za nadzor i dijagnostiku elektroenergetske opreme na štandu JP Elektroprivrede Srbije.
  Projekat je realizovan zajedničkom saradnjom saradnika Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla i JP EPS.
  Prezentaciju je održao rukovodilac Projekta dr Vladimir Šiljkut.
  10/8/2019 4:00:38 PM
 • Akreditacija instituta Nikola Tesla

  Institut je, u redovnom postupku akreditacije po novom Zakonu o nauci i istraživanjima, akreditovan kao istraživačko razvojni institut u oblasti tehničko tehnoloških nauka – elektrotehnika, za naredni petogodišnji period (2019-2024).
  Odluku o akreditaciji možete preuzeti u prilogu.
  12/4/2019 9:28:37 AM
 • Sednica skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla AD Beograd

  Sednica skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla AD Beograd će se održati 14.7.2020. godine, u 12:00 časova, u sedištu Instituta, adresa Koste Glavinića 8a, sala za sednice.
  Materijale za sednicu možete preuzeti u prilogu.
  6/3/2020 2:40:26 PM
 • Zapisnik sa 13. redovne sednice Skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla a.d. Beograd

  Zapisnik možete preuzeti u prilogu.
  7/23/2020 12:11:43 PM
 • Zaštita podataka o ličnosti (Personal Data Protection Notice)

  Odgovarajuća dokumetna su data u prilogu.
  8/21/2019 11:34:24 AM
 • Institut Nikola Tesla sklopio sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji sa Elektroprivredom Republike Srpske i Istraživačko razvojnim centrom elektroenergetike-IRCE

  Za dodatne informacije posetiti link https://www.rtrs.tv/vijesti/vijest.php?id=339085
  6/3/2019 1:56:13 PM
 • Poster instituta Nikola Tesla nagrađen kao jedan od tri najbolja postera za inovativno rešenje u oblasti ekologije

  U Beogradu, četvrtog i petog Decembra 2018., održana je ministarska konferencija pod pokroviteljstvom UNEP za zemlje Jugoistočne Evrope pod nazivom: Ministerial Conference “Innovative Solutions to Pollution in South East and Southern Europe”. Konferencija je održana uz podršku Italijanskog ministarstva ekologije. Na ovoj konferenciji poster instituta Nikola Tesla pod naslovom "Decontamination of PCB Contaminated Electrical Equipment Using INT Process for Simultaneous Dechlorination, Desulphurization and Regeneration of Mineral Insulating Oils" je nagrađen kao jedan od tri najbolja postera za inovativno rešenje u oblasti ekologije.
  Nagrađeni poster možete preuzeti u prilogu.
  1/9/2019 3:13:53 PM
 • In memoriam dr Aleksandar Nikolić (1966.-2018.)

  Dr Aleksandar Nikolić rođen je 13.5.1966. godine u Beogradu gde je završio osnovnu i srednju školu. Studirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu gde je diplomirao 1991. a magistrirao 1999. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom: “Direktna kontrola momenta asinhronog motora napajanog iz strujnog pretvarača učestanosti” odbranio je na katedri za Energetske pretvarače i elektromotorne pogone Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu 2009. godine pod mentorstvom prof. dr Borislava Jeftenića. Od 1995. bio je angažovan kao saradnik Laboratorije za elektromototorne pogone Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.
  U papirnoj i hemijskoj industriji je radio više od 10 godina. Od 1992. do 1997. godine radio je u Fabrici hartije Beograd na mestu Glavnog inženjera elektronike, od 1997. do 2001. godine u Energoprojekt ENTEL na mestu Samostalnog projektanta i od 2001. do 2004. godine u Duga Holding na mestu Rukovodioca održavanja.
  Od 2005.godine bio je stalno zaposlen u Elektrotehničkom institutu „NikolaTesla“. Radio je u Centru za elektromerenja kao stručni savetnik, a u naučnom zvanju viši naučni saradnik. Bio je rukovodilac akreditovane Laboratorije za ispitivanje kvaliteta električne energije Instituta, od 2013. je obavljao funkciju predsednika Naučnog veća Instituta.
  Objavio je preko 120 radova iz oblasti upravljanja elektromotornim pogonima, kvaliteta električne energije i energetske efikasnosti. Bio je član nekoliko profesionalnih udruženja: Društva za energetsku elektroniku Srbije; Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) gde je 2006. godine izabran u zvanje Senior Member; Komiteta B4 CIGRE Srbija; Inženjerske komore Srbije, sa tri licence odgovornog projektanta i licencom odgovornog izvođača radova.
  Bio je rukovodilac dva projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i to jednog iz oblasti tehnološkog razvoja (TR33017, projektnicilus 2011.-2015.) i jednog inovacionog projekta (projektni ciklus 2014.-2015.).
  Predavao je na doktorskim studijama Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.
  Sahrana našeg dragog kolege Aleksandra Nikolića održaće se u petak 12.01.2018. u 12 časova na groblju Lešće u Beogradu.
  1/9/2018 5:30:11 PM
 • Srećni praznici

  Institut Nikola Tesla želi svim prijateljima, klijentima i poslovnim saradnicima srećne praznike sa željom da i naredna godina bude uspešna.
  12/28/2017 2:07:40 PM
 • Članak posvećen institutu Nikola Tesla u listu Politika

  Dana 11.12..2017. u dnevnom listu Politika, u sekciji Nauka, objavljen je članak posvećen institutu Nikola Tesla koji možete preuzeti na http://www.ieent.org/prototip/DrugiOnama.aspx
  12/15/2017 3:09:53 PM