Ispitivanje elektroopreme, materijala i zaŠtitnih sredstava
Rukovodilac laboratorije: Jovan Mrvić, dipl. inž

Električna ispitivanja, elektro-energetska ispitivanja
Mesto ispitivanja: laboratorija (Laboratorija za ispitivanje elektroopreme, materijala, zaštitnih sredstava i bezbednost) i na terenu (napomena: *ispitivanja se realizuju samo u laboratoriji)

R. B.

Predmet ispitivanja
materijal / proizvod

Ispitivanja/vrste ispitivanja
korišćena tehnika

Opseg merenja
Merna nesigurnost
(gde je primenjivo)

Metoda ispitivanja
(pravilnik, standard, validovana metoda)

6.

 

Rasklopne aparature

 

Ispitivanje dielektričnih svojstava

0-100kV naizmenično, merna nesigurnost: 1.35%
5-200kV udarno merna nesigurnost: ±3.5%

SRPS N.K5.012:1982

Ispitivanje zagrevanja

0-250°C ±1°C
merna nesigurnost: ±2.4%

SRPS N.K5.012:1982

7.

 

Odvodnici prenapona sa iskrištem

 

Utvrđivanje naizmeničnog i udarnog napona reagovanja*

0-100kV naizmenično merna nesigurnost: ±1.35%
5-200kV udarno
merna nesigurnost: ±3.5%

IEC 60099-1:1999,  Edition 3.1 1999-12

Ispitivanje strujnim talasom oblika 4/10 i 8/20*

5-100kA
merna nesigurnost: ±2.8%

IEC 60099-1:1999, Edition 3.1 1999-12

8.

 

Metaloksidni odvodnici prenapona bez iskrišta

Ispitivanje strujnim talasom oblika 4/10 i 8/10 i snimanje U karakteristike*

5-100kA
merna nesigurnost: ±2.8%

IEC 61643-1: Second edition 2005-03

Snimanje struje odvoda

0.1-10mA
merna nesigurnost: ±1%

IEC 60099-4
Edition 2.2  2009-05

9.

 

 

Prekidači niskog napona

 

 

Određivanje povišenja temperature

0-250°C ±1°C
merna nesigurnost: ±2.4%

SRPS IEC 947-2:1994

Ispitivanje naponom industrijske učestanosti

0-100kV
merna nesigurnost: ±1.35%

SRPS IEC 947-2:1994

Ispitivanje atmosferskim udarnim naponom*

5-200kV
merna nesigurnost: ±3.5%

SRPS IEC 947-2:1994

10.

 

 

Prekidači visokog napona

 

 

Ispitivanje zagrevanja

0-250°C ±1°C
merna nesigurnost: ±2.4%

IEC 62271-100:
Edition 2.0 2008-04
IEC 60871-1: Third edition 2005-07

Ispitivanje naponom industrijske učestanosti

0-100kV
merna nesigurnost: ±1.35%

IEC 62271-100: Edition 2.0 2008-04
IEC 60871-1: Third edition 2005-07

Ispitivanje atmosferskim udarnim naponom*

5-200kV
merna nesigurnost: ±3.5%

IEC 62271-100:
Edition 2.0 2008-04
IEC 60871-1: Third edition 2005-07

11.

 

 

Rasklopne aparature niskog napona
(sklopke-rastavljači)

 

 

Ispitivanje zagrevanja

0-250°C ±1°C
merna nesigurnost: ±2.4%

SRPS N.K5.012:1982

Ispitivanje naponom industrijske učestanosti

0-100kV
merna nesigurnost: ±1.35%

SRPS N.K5.012:1982

Ispitivanje atmosferskim udarnim naponom*

5-200kV
merna nesigurnost: ±3.5%

SRPS N.K5.012:1982

12.

 

Strujni transformatori

 

Ispitivanje naponom industrijske učestanosti

0-100kV
merna nesigurnost: ±1.35%

SRPS EN 60044-1: 2009
IEC 60060-1 ed. 3: 2010

Ispitivanje atmosferskim udarnim naponom*

5-200kV
merna nesigurnost: ±3.5%

SRPS EN 60044-1: 2009

13.

 

Energetski kondenzatori

 

Ispitivanje naponom industrijske učestanosti

0-100kV
merna nesigurnost: ±1.35%

SRPS HD 597 S1: 2009
IEC 60060-1 ed. 3: 2010

Ispitivanje atmosferskim udarnim naponom*

5-200kV
merna nesigurnost: ±3.5%

SRPS HD 597 S1:2009

14.

 

Potporni i prolazni izolatori

 

Ispitivanje naponom industrijske učestanosti

0-100kV
merna nesigurnost: ±1.35%

SRPS N.F1.011:1991.
SRPS EN 60137:2009
SRPS EN 62231:2009
SRPS EN 60433:2010
SRPS EN 61109:2010

Ispitivanje atmosferskim udarnim naponom*

5-200kV
merna nesigurnost: ±3.5%

SRPS N.F1.011:1991
SRPS EN 60137:2009
SRPS EN 62231:2009
SRPS EN 60433:2010
SRPS EN 61109:2010

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niskonaponski topljivi osigurači

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ispitivanje otpornosti

0.1-100mΩ
merna nesigurnost: ±4.7%

SRPS EN 60269-1: 2008

IEC 60269:2001

Ispitivanje povišenja temperature i gubitka snage

0-250°C ±1°C
1-100W
merna nesigurnost: ±2.4%

SRPS EN 60269-1: 2008

IEC 60269:2001

Određivanje konvencionalne struje netopljenja

1-400A
merna nesigurnost: ±2.4%

SRPS EN 60269-1: 2008

IEC 60269:2001

Određivanje konvencionalne struje topljenja

1-400A
merna nesigurnost: ±2.4%

SRPS EN 60269-1: 2008

IEC 60269:2001

Ispitivanje izolacionih svojstava

0-6kV naizmenično
merna nesigurnost: ±1.35%

SRPS EN 60269-1: 2008

IEC 60269:2001

16.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visokonaponski topljivi osigurači za ograničenje struje

 

 

 

 

 

 

 

 

Ispitivanje otpornosti

0.1-100mΩ
merna nesigurnost: ±4.7%

SRPS EN 60282-1: 2008

IEC 60282:2002

Ispitivanje naponom industrijske učestanosti

0-100kV
merna nesigurnost: ±1.35%

SRPS EN 60282-1: 2008

IEC 60282:2002

Ispitivanje atmosferskim udarnim naponom*

5-200kV
merna nesigurnost: ±3.5%

SRPS EN 60282-1: 2008

IEC 60282:2002

Ispitivanje povišenja temperature

0-250°C ±1°C
merna nesigurnost: ±2.4%

SRPS EN 60282-1: 2008

IEC 60282:2002

Ispitivanje trajanja topljenja

0.1-2 sata
merna nesigurnost: ±2.4%

SRPS EN 60282-1: 2008

IEC 60282:2002

17.

 

 

Energetski kablovi i pribor za energetske kablove

 

 

Ispitivanje zagrevanja

0-250°C ±1°C
merna nesigurnost: ±2.4%

SRPS EN 61442:2009

Ispitivanje naponom industrijske učestanosti

0-100kV naizmenično
merna nesigurnost: ±1.35%

SRPS EN 61442:2009
IEC 60060-1:1989
IEC 60060-1 Ed. 3: 2010

Ispitivanje atmosferskim udarnim naponom*

5-200kV udarno
merna nesigurnost: ±3.5%

SRPS EN 61442:2009
IEC 60230:1966
SRPS EN 60230:2010

18.

 

 

Niskonaponski sklopni blokovi

Ispitivanje zagrevanja

0-250°C ±1°C
merna nesigurnost: ±2.4%

SRPS N.K5.503:1988
SRPS EN 60439-1: 2010

Ispitivanje naponom industrijske učestanosti

0-100kV
merna nesigurnost: ±1.35%

SRPS N.K5.503:1988
SRPS EN 60439-1: 2010

Ispitivanje atmosferskim udarnim naponom*

5-200kV
merna nesigurnost: ±3.5%

SRPS N.K5.503:1988
SRPS EN 60439-1: 2010

19.

 

 

Visokonaponske sklopne aparature

 

 

Ispitivanje zagrevanja

0-250°C ±1°C
merna nesigurnost: ±2.4%

SRPS N.K3.002:1991
IEC 62271-1 ed.1.0: 2007

Ispitivanje naponom industrijske učestanosti

0-100kV
merna nesigurnost: ±1.35%

SRPS N.K3.002:1991
IEC 62271-1 ed.1.0: 2007

Ispitivanje atmosferskim udarnim naponom*

5-200kV
merna nesigurnost: ±3.5%

SRPS N.K3.002:1991
IEC 62271-1 ed.1.0: 2007

20.

Rukavice od izolacionog materijala

Merenje napona probojnosti

0-40kV naizmenično
merna nesigurnost: ±1.35%

SRPS IEC 903:1994

21.

Obuća od izolacionog materijala

Merenje napona probojnosti

0-40kV naizmenično
merna nesigurnost: ±1.35%

SRPS Z.B1.303: 2001

22.

Izolacioni klupice

Merenje napona probojnosti

0-100kV naizmenično
merna nesigurnost: ±1.35%

SRPS N.B0.030:1978

23.

Detektori napona

Merenje napona reagovanja

0-100kV naizmenično
merna nesigurnost: ±1.35%

SRPS IEC 1243-1: 1997

24.

Izolacione motke

Merenje napona probojnosti

0-100kV naizmenično
merna nesigurnost: ±1.35%

SRPS IEC 855:1996

25.

Antistatični i provodljivi proizvodi za industrijsku upotrebu

Merenje električne otpornosti

Za opseg
0 – 100  GΩ
merna nesigurnost:
± (3%R +2 dig)

SRPS.G.E0.045:1991

26.

Antistatični i provodljivi proizvodi za bolničku upotrebu

Mrenje električne otpornosti

Za opseg
0 – 100  GΩ
merna nesigurnost:
± (3%R +2 dig)

SRPS.G.E0.046:1991

27.

Antistatičke i provodljive epruvete

Merenje električne otpornosti

Za opseg
0 – 100  GΩ
merna nesigurnost:
± (3%R +2 dig)

SRPS G.E0.049:1977

28.

Gotovi proizvodi

Merenje električne otpornosti

Za opseg
0 – 100  GΩ
merna nesigurnost:
± (3%R +2 dig)

SRPS G.E0.050:1977

29.

Gumena i plastična creva sa i bez priključaka

Merenje električne otpornosti

Za opseg
0 – 100  GΩ
merna nesigurnost:
± (3%R +2 dig)

SRPS G.E0.051:1991

30.

Antistatični klinasti remenovi

Merenje električne otpornosti

Za opseg
0 – 100  GΩ
merna nesigurnost:
± (3%R +2 dig)

SRPS G.E0.054:1991

31.

Antistatični beskrajni sinhroni remenovi

Merenje električne otpornosti

Za opseg
0 – 100  GΩ
merna nesigurnost:
± (3%R +2 dig)

SRPS G.E0.055:1991

32.

Transportne trake od gume i plastičnih masa

Merenje električne otpornosti

Za opseg
0 – 100  GΩ
merna nesigurnost:
± (3%R +2 dig)

SRPS G.E2.226:1991

33.

Postavljena antistatična gumena obuća

Merenje električne otpornosti

Za opseg
0 – 100  GΩ
merna nesigurnost:
± (3%R +2 dig)

SRPS ISO 2251:2002

34.

Tkanine

Merenje električne otpornosti

Za opseg
0 – 100  GΩ
merna nesigurnost:
± (3%R +2 dig)

EN 1149-1:1995

35.

Savitljive ventilacione cevi

Merenje električne otpornosti

Za opseg
0 – 100  GΩ
merna nesigurnost:
± (3%R +2 dig)

SRPS B.Z2.133:1977

36.

Podovi i podne prostirke

Merenje električne otpornosti

Za opseg
0 – 100  GΩ
merna nesigurnost:
± (3%R +2 dig)

SRPS-IEC 1340-4: 1997

37.

Antistatički lepkovi i premazi

Merenje električne otpornosti

Za opseg
0 – 100  GΩ
merna nesigurnost:
± (3%R +2 dig)

DIN 53276:1977
DIN 16860:1986

38.

Zaštita elektronskih uređaja od statičkog elektriciteta

Merenje električne otpornosti

Za opseg
0 – 100  GΩ
merna nesigurnost:
± (3%R +2 dig)

IEC 61340-5-2

39.

 

Delovi za izradu spojeva u elektro-energetskim mrežama

Ispitivanje parametara bezbednosti:

- merenje električne otpornosti  izolacije
- merenje električne otpornosti provodnika
- merenje struje
- merenje napona
- merenje temperature
- merenje dužina strujnih staza i vazdušnih razmaka

električna otpornost  izolacije:
za opseg
0 – 100  GΩ
merna nesigurnost:
± (3% R +2 dig)
električna otpornost provodnika:
za opseg 0 – 200  Ω merna nesigurnost:
± (1% R +2 dig)
merenje struje:
za opseg
0 – 1000  A
merna nesigurnost:
±  (2% I +7 dig)
merenje napona:
za opseg
0 – 5000  V
merna nesigurnost:  ± 1,5% U
merenje temperature:
za opseg
50 – 500 °C
merna nesigurnost:
± (1.5% T +1°C )
merenje dužina strujnih staza i vazdušnih razmaka:
za opseg 0 - 23 cm merna nesigurnost:
± 0,1 mm

IEC 60947-7-1/02
IEC 60947-7-2/02
SRPS N.F4.055/62
SRPS N.F4.056/62
SRPS N.F4.101/86
SRPS N.F4.106/86

Ispitivanje parametara bezbednosti: Ispitivanje zapaljivosti (užarena žica)

450 – 900 °C

SRPS N.K5.053/82

40.

 

 

 

 

Tipski ispitani i parcijalno tipski ispitani blokovi

Ispitivanje parametara bezbednosti:

- merenje električne otpornosti  izolacije
- merenje električne otpornosti provodnika
- merenje struje
- merenje napona
- merenje temperature
- merenje dužina strujnih staza i vazdušnih razmaka

električna otpornost izolacije:
za opseg
0 – 100  GΩ
merna nesigurnost:
± (3%R +2 dig)
električna otpornost provodnika:
za opseg
0 – 200  Ω
merna nesigurnost:
± (1%R +2 dig)
merenje struje:
za opseg
0 – 1000  A
merna nesigurnost:
±  (2%I +7 dig)
merenje napona:
za opseg
0 – 20 000  V merna nesigurnost:
± 1,5% U
merenje temperature:
za opseg
50 – 500 °C merna nesigurnost:
± (1.5%T +1°C )
merenje dužina strujnih staza i vazdušnih razmaka:
za opseg
0 - 23 cm
merna nesigurnost:
± 0,1 mm

SRPS N.K5.503/88
SRPS N.K5.503/2/90
SRPS N.K5.503/3/93
SRPS N.K5.503/4/93
SRPS N.K5.505/90

Ispitivanje parametara bezbednosti: ispitivanje zapaljivosti (užarenom žicom)

450 – 900 °C

SRPS N.K5.053/82

Ispitivanje parametara bezbednosti: ispitivanje IP zaštite ostvarene kućištem - zaštita od prodora čvrstih tela (stepen zaštite 0-4) i vode (stepen zaštite 0-8)

 

 

 

 

 

SRPS IEC  529/95

 

 

41.

 

 

Transformatori za razdvajanje i sigurnosni transformatori

Ispitivanje parametara bezbednosti:

- merenje električne otpornosti  izolacije
- merenje električne otpornosti provodnika
- merenje struje
- merenje napona
- merenje temperature
- merenje dužina strujnih staza i vazdušnih razmaka

električna otpornost izolacije:
za opseg
0 – 100  GΩ
merna nesigurnost:
± (3%R +2 dig)
električna otpornost provodnika:
za opseg
0 – 200  Ω
merna nesigurnost:
± (1%R +2 dig)
merenje struje:
za opseg
0 – 1000  A
merna nesigurnost:
±  (2%I +7 dig)
merenje napona:
za opseg
0 – 5000  V
merna nesigurnost:
±  1,5% U
merenje temperature:
za opseg
50 – 500 °C
merna nesigurnost:
± (1.5%T +1°C )
merenje dužina strujnih staza i vazdušnih razmaka:
za opseg
0 - 23 cm
merna nesigurnost:
± 0,1 mm

SRPS N.H8.010:1987

SRPS EN 61558-2: 1997

Ispitivanje parametara bezbednosti:
ispitivanje zapaljivosti (užarenom žicom)

450 – 900 °C

SRPS N.K5.053:1982

Ispitivanje parametara bezbednosti: ispitivanje IP zaštite ostvarene kućištem - zaštita od prodora čvrstih tela (stepen zaštite 0-4) i vode (stepen zaštite 0-8)

 

SRPS IEC 529:1995


Detaljnije informacije na:  www.ATS.rs

VESTI