Termografska ispitivanja
Rukovodilac laboratorije: Ljubiša Čičkarić, dipl. inž

Električna ispitivanja, elektro-energetska ispitivanja
Mesto ispitivanja: laboratorija (Laboratorija za termografska ispitivanja) i na terenu

R. B.

Predmet ispitivanja
materijal / proizvod

Ispitivanja/vrste ispitivanja
korišćena tehnika

Opseg merenja
Merna nesigurnost
(gde je primenjivo)

Metoda ispitivanja
(pravilnik, standard, validovana metoda)

42.

 

Energetska oprema visokog i niskog napona

 

Termografska ispitivanja radi procene stanja objekta na osnovu termičke slike

-40oC – 500 oC

Standard for Infrared Inspection of Electrical Systems & Rotating Equipment, 2008. Infraspection Institute, Burlington, NJ
Infrared Thermography Field Application Guide, EPRI TR-107142,1999
UP-0123)

Ispitivanje unutrašnjih defekata koji se mogu detektovati na površini objekta

-40oC – 500 oC

Standard for Infrared Inspection of Electrical Systems & Rotating Equipment, 2008. Infraspection Institute, Burlington, NJ
Infrared Thermography Field Application Guide, EPRI TR-107142,1999
UP-0123)

43.

 

Generatori, energetski i merni transformatori i druga oprema

 

Ispitivanje stepena izolovanosti magnetnog jezgra pri ogledu indukcionog zagrevalja 

-40oC – 500 oC

Infrared Thermography Field Application Guide, EPRI TR-107142,1999
Standard for Infrared Inspection of Electrical Systems & Rotating Equipment, 2008. Infraspection Institute, Burlington, NJ
Infrared Thermography Field Application Guide,EPRI TR-107142,1999
UP-0134)

Ispitivanje unutrašnjih defekata koje se mogu detektovati na površini objekta

-40oC – 500 oC

Infrared Thermography Field Application Guide, EPRI TR-107142, 1999
Standard for Infrared Inspection of Electrical Systems & Rotating Equipment, 2008. Infraspection Institute, Burlington, NJ
Infrared Thermography Field Application Guide, EPRI TR-107142 ,1999
UP-0134)


Detaljnije informacije na:  www.ATS.rs

VESTI