Merenje i analiza kvaliteta električne energije
Rukovodilac laboratorije: dr Aleksandar Nikolić, dipl.ing.

 

Električna ispitivanja, elektro-energetska ispitivanja
Mesto ispitivanja: na terenu u distributivnim trafostanicama i postrojenjima

R. B.

Predmet ispitivanja
materijal / proizvod

Ispitivanja/vrste ispitivanja
korišćena tehnika

Opseg merenja
Merna nesigurnost
(gde je primenjivo)

Metoda ispitivanja
(pravilnik, standard, validovana metoda)

47.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glavne sabirnice napajanja ili priključci merne grupe iza mernih transformatora u trafostanici ili postrojenju

 

 

 

 

 

 

 

Određivanje viših harmonika napona

Do 25-tog reda
Merna nesigurnost za sve harmonike:           ± 1% + 5pt

EN 50160:2008

Određivanje varijacija frekvencije napajanja

50Hz ± 1%
± 0,01Hz

EN 50160:2008

Određivanje varijacija napona napajanja

230VAC ± 10%
± 0,5%

EN 50160:2008

Određivanje nivoa flikera

Vflk od 0,0 do 1,00
od 0,0 do 9,99± 5% + 5pt

EN 50160:2008

Određivanje debalansa napona napajanja

Uunb = 0% - 2% od Unom
± 1%

EN 50160:2008

Određivanje ukupnog faktora izobličenja (THD) napona uključujući više harmonike do 40-tog reda

THDU ≤ 8%
± 1% + 5pt

EN 50160:2008

Određivanje faktora snage

-1,000 ... +1,000
± 1,5%

IEEE Std 141-1993

Određivanje aktivne snage

0 ... 9999kW
± 1% pri cosF ≥ 0,8
± 1,5% pri 0,2 ≤cosF < 0,8

IEEE Std 141-1993

Određivanje reaktivne snage
(strujni senzori do 100A)

0 ... 9999kVAr
± 1% pri sinF ≥ 0,5
± 1,5% pri 0,2 ≤cosF < 0,5

IEEE Std 141-1993

Određivanje reaktivne snage
(strujni senzori do 3000A)

0 ... 9999kVAr
± 1,5% pri sinF ≥ 0,5
± 2,5% pri 0,2 ≤cosF < 0,5

IEEE Std 141-1993


Detaljnije informacije na:  www.ATS.rs

VESTI