Specijalizovana laboratorija za ispitivanja sistema uzemljenja, gromobranskih i električnih instalacija
Rukovodilac laboratorije: Aleksandar Pavlović, dipl. inž. el.
Specijalizovana laboratorija za ispitivanja sistema uzemljenja, gromobranskih i električnih instalacija

Ispitivanje sistema uzemljenja elektroenergetskih postrojenja nazivnog napona iznad 1000 V (merenje impedanse sistema uzemljenja, merenje napona koraka i dodira, merenje otpornosti rasprostiranja uzemljivača, merenje specifične otpornosti tla i sl.),

Ispitivanje električne instalacije niskog napona (izjednačenje potencijala, merenje otpornosti električne instalacije, ispitivanje efikasnosti zaštita, merenje impedanse kvara i sl.),

ispitivanje sistema gromobranske zaštite (merenje otpornosti rasprostiranja, ispitivanje izjednačavanja potencijala i sl.),

Ispitivanje električnog i magnetskog polja (merenje elektromagnetskog polja niske učestalosti)


  

VESTI