Ispitivanje elektroopreme, materijala i zaštitnih sredstava
Rukovodilac laboratorije: Jovan Mrvić, dipl. inž
Ispitivanje elektroopreme, materijala i zaštitnih sredstava

Rasklopne aparature (ispitivanje zagrevanja, ispitivanje naponom industrijske učestanosti i atmosferskim udarnim naponom),

odvodnici prenapona (utvrđivanje naizmeničnog i udarnog napona reagovanja, ispitivanje strujnim talasima i utvrđivanje U/I karakteristike, snimanje struje odvoda),

energetski kablovi i kablovski pribor (dielektrična ispitivanja,ispitivanje zagrevanja),

zaštitna sredstva (ispitivanje rukavica i obuće od izolacionog materijala, izolacionih klupa, detektora napona, izolacionih motki),

proizvodi koji se koriste u prostoriima sa obaveznom zaštitom od statičkog elektriciteta,

parametri bezbednosti niskonaponskih sklopova.

  

VESTI

DOGAĐAJI