Ispitivanje izolacionih ulja i izolacionog papira
Rukovodilac laboratorije: mr Jelena Lukić, dipl. ing. tehn.
Ispitivanje izolacionih ulja i izolacionog papira

Istorijat


Laboratorija za ispitivanje izolacionog ulja i papira počev od kasnih šezdesetih godina prošlog veka kontinualno vrši ispitivanja ulja za veliki broj korisnika i radi na unapređenju i uvođenju novih ispitnih metoda, što je tekovina i deo tradicije laboratroije i instituta u celini. Na samom početku od osnivanja laboratorija je pionirski uvela metodu gasne hromatografije među prvim zemljama u Evropi i svetu, što se i danas nastavlja kroz učešća u međunarodnim telima za standardizaciju i istraživanja (IEC TC 10 I CIGRE)

Osnovna delatnost


Ispitivanje izolacionih ulja

(dijagnostika  /  mišljenje  /  preporuke)


• Tipsko ispitivanje novih ulja

• Ispitivanje ulja iz eksploatacije

• Gasnohromatografska analiza slobodnih i gasova rastvorenih u ulju (energetskih, mernih transformatora i regulatora napona)

• Ispitivanje regenerativne sposobnosti ulja (niz laboratorijskih postupaka za optimizaciju parametara procesa na terenu)

• Merenje sadržaja jedinjenja furana rastvorenih u ulju

• Mešanje ulja


Ispitivanje izolacionog papira


• Određivanje stepena polimerizacije papira (Dp)

• Merenje sadržaja vode u papiru


Nove vrste ispitivanja


• Ispitivanje BILJNIH ULJA

• Kompleksna dijagnostika (hemijsko — električna merenja)

• "ON LINE" monitoring (ANALIZA I DIJAGNOSTIKA)

• Ispitivanje prisustva korozivnih i potencijalno korozivnih jedinjenja sumpora u ulju

• Test metoda za kvantitativno ispitivanje Dibenzil Disulfida (DBDS) u novim i korišćenim uljima

• Kvalitativno i kvantitativno ispitivanje prisustva sadržaja piralena (PCB) u mineralnom transformatorskom ulju — potvrda da ulje nije kontaminirano piralenom / preporuke o daljim akcijama u slučaju kontaminacije

• Specifični aditivi u mineralnim i biljnim uljima


Ostala ispitivanja


• Kablovska ulja

• Hidraulična ulja

• Turbinska ulja


  

VESTI