Izolacioni sistemi
Rukovodilac laboratorije: Ljubiša Nikolić, dipl. inž, Đorđe Jovanović, dipl. inž
Izolacioni sistemi

ELEKTRIČNA ISPITIVANJA NA ENERGETSKIM TRANSFORMATORIMA

Ispitivanje električnog izolacionog sistema namotaja i provodnih izolatora – merenje otpornosti izolacije sa indeksom polarizacije, merenje faktora dielektričnih gubitaka I kapacitivnosti,

Merenje struja praznog hoda i snaga gubitaka pri sniženim naponu napajanja,

Merenje induktivnosti usled rasipanja pri sniženim naponu napajanja,

Merenje omskih otpornosti namotaja sa kontrolom regulatora napona,

Merenje intenziteta parcijalnih praženja u pC dovedenim i indukovanim naponom pri prijemnim ispitivanjima.


ISPITIVANJE MERNIH TRANSFORMATORA

Ispitivanje električnog izolacionog sistema namotaja – merenje otpornosti izolacije sa indeksom polarizacije, merenje faktora dielektričnih gubitaka i kapacitivnosti,

Detekcija prisustva parcijalnih pražnjenja ultrazvučnom metodom.


ISPITIVANJE OBRTNIH MAŠINA (generatora i visokonaponskih motora)

Ispitivanje električnog izolacionog sistema namotaja statora – merenje otpornosti izolacije sa indeksom polarizacije, uz određivanje specifičnih struja pražnjenja kroz izolaciju dielectric discharge test (DD test), ispitivanje povišenim jednosmernim naponom uz merenje struja odvoda, merenje faktora dielektričnih gubitaka i kapacitivnosti namotaja, ispitivanje povišenim naizmeničnim naponom uz merenje struja odvoda, merenje intenziteta parcijalnih pražnjenja u pC (off-line) i on-line monitoring,

Ispitivanje električnog izolacionog sistema namotaja rotora- merenje otpornosti izolacije sa indeksom polarizacije, merenje kapacitivnosti električnog izolacionog sistema, ispitivanje međuzavojne izolacije namotaja rotora turbogeneratora, ispitivanje povišenim naizmeničnim naponom,

Merenje impedanse rotorai impedanse polova rotora hidrogeneratora,

Merenje radnih otpora namotaja statora i rotora, otpora polova rotora i međupolnih veza namotaja rotora hidrogeneratora.

  

VESTI