Laboratorija za ispitivanje i etaloniranje
Rukovodilac laboratorije: dr Dragan Kovačević, dipl. inž
Laboratorija za ispitivanje i etaloniranje

Osnovno opredeljenje Laboratorije za ispitivanje i etaloniranje u ETI Nikola Tesla je da zadovolji korinike usluga kvalitetom i kompetencijom prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2006. Laboratorija za ispitivanje i etaloniranje u ETI ‘’Nikola Tesla’’ je akreditovana laboratorija od strane Akreditacionog tela Srbije (ATS), na osnovu rešenja 01-134 od 26. aprila 2007. godine. Laboratorija za etaloniranje u ETI Nikola Tesla akreditovana je od strane Akreditacionog tela Srbije (ATS), na osnovu rešenja 02-002 od 28. maja 2007. godine. Akreditacija Laboratorije za ispitivanje i etaloniranje je potvrđena nekoliko puta od strane ATS u narednom periodu.

Elektrotehnički institut “Nikola Tesla” ima i rešenje o ispunjenosti uslova za overavanje merila izdato od strane Direkcije za mere i dragocene metale. Ovim rešenjem se utvrđuje da se u prostorijama ETI Nikola Tesla uz prisustvo kontrolora nadležne Kontrole mera, može vršiti overavanje sledećih merila: merila električne otpornosti uzemljenja, merila električne otpornosti izolacije, merila električne impedanse petlje, merila električne otpornosti zaštitnog provodnika i provodnika za izjednačavanje potencijala, merila za proveru zaštitnih uređaja diferencijalne električne struje, višefunkcijskih merila zaštite električnih instalacija, vatmetara, varmetara, fazmetara, merila faktora snage, strujnih mernih transformatora i naponskih mernih transformatora.

Sve metode ispitivanja i etaloniranja u potpunosti se realizuju prema relevantnim standardima, tehničkim propisima i svojom unutrašnjom organizacijom koja garantuje uspešno obavljanje poslova i zadataka.

Načela poslovanja Laboratorije za za ispitivanje i etaloniranje su:
Praćenje zahteva korisnika, zakona i standarda sa ciljem da se isti zadovolje.
Planiranje svih aktivnosti i stalna poboljšanja u procesu rada.
Stalno unapređenje metoda ispitivanja i podizanje nivoa usluga.
Obezbeđenje poverenja korisnika u kvalitet rada i zaštitu podataka.
Stalno osposobljavanje osoblja i podsticanje njihovog usavršavanja, stvaranje klime saradnje, poverenja i pripadnosti Laboratoriji
Ostvarivanje medjulaboratorijske saradnje radi potvrdjivanja našeg načina rada i prikupljanja novih znanja.

 

 
Ime i prezime
Rukovodilac Laboratorije mr Srđan Milosavljević, dipl. inž. el.
Zamenik rukovodioca Laboratorije Aleksandar Pavlović, dipl. inž. el.
Zamenik rukovodioca Laboratorije Zoran Ćirić, dipl. inž. el.
Rukovodilac kvaliteta i zamenik rukovodioca Laboratorije mr Dragana Naumović-Vuković, dipl. inž. el.
Zamenik rukovodioca kvaliteta Maja Grbić, master inž. el.
Zamenik rukovodioca kvaliteta Dane Džepčeski, dipl. inž. el.

Detaljnije informacije na:  www.ats.rs

  

VESTI