Skip Navigation Links
Sastav Naučnog veća
Sastav Naučnog veća Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla (prema Odluci Skupštine Instituta o imenovanju članova Naučnog veća br. 06/3445 od 21.06.2016. godine):

1. dr Žarko Janda, viši naučni saradnik, Predsednik Naučnog veća

2. dr Dragan Kovačević, naučni savetnik

3. dr Vladimir Vukić, viši naučni saradnik, Rukovodilac za NID

4. dr Jasna Dragosavac, naučni saradnik

5. dr Nenad Kartalović, naučni saradnik

6. dr Đorđe Stojić,naučni saradnik

7. dr Aleksandar Žigić,naučni saradnik

8. dr Saša Milić, viši naučni saradnik

9. dr Jelena Lukić, naučni saradnik

10. dr Vojin Kostić,naučni saradnik

Godina Naslov PDF
2015 Poslovnik o radu Naučnog Veća
Poslovnik o radu Naucnog Veca
2017 Izveštaj o radu naučnog veća za period 2013.-2017.
Izvestaj o radu NV 2013-2017

VESTI