Skip Navigation Links
Sastav Naučnog veća
Sastav Naučnog veća Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla (prema odluci o imenovanju članova Naučnog veća br. 06/2037 od 19.05.2014. godine):

1. dr Aleksandar Nikolić, naučni saradnik, Predsednik Naučnog veća

2. dr Žarko Janda, naučni saradnik, Zamenik Predsednika Naučnog veća

3. dr Dragan Kovačević, naučni savetnik

4. dr Vladimir Vukić, viši naučni saradnik

5. dr Aleksandar Žigić,naučni saradnik

6. dr Đorđe Stojić,naučni saradnik

7. dr Saša Milić,naučni saradnik

8. dr Jasna Dragosavac,naučni saradnik

9. dr Nenad Kartalović, naučni saradnik

10.dr Marko Janković, naučni saradnik

Godina Naslov PDF
2015 Poslovnik o radu Naučnog Veća
Poslovnik o radu Naucnog Veca

VESTI

DOGAĐAJI