Skip Navigation Links
Brza pretraga

Godina:


Sortiraj rastuće
Organizacijona jedinica:INT  
10/27/2015 10:24:50 AM
IZBOR U ZVANJE ISTRAŽIVAČ SARADNIK
Kategorija:Naučno veće  
Godina:2015
U okviru tačke 2.4 dnevnog reda 50. sednice Naučnog veća Instituta za izbor u zvanje istraživač saradnik Ilije Jeftenića, ABB d.o.o. Beograd,
određena je komisija u sastavu: dr Jasna Dragosavac, predsednik, dr Đorđe Stojić, član i dr Dragan Kovačević, član.
Izveštaj komisije se stavlja na uvid javnosti 30 dana počev od 19.10.2015. i nalazi se u biblioteci Instituta, a može se preuzeti u prilogu.
Organizacijona jedinica:INT  
10/27/2015 10:23:19 AM
IZBOR U ZVANJE ISTRAŽIVAČ SARADNIK
Kategorija:Naučno veće  
Godina:2015
U okviru tačke 2.3 dnevnog reda 50. sednice Naučnog veća Instituta za izbor u zvanje istraživač saradnik Dejana Despotovića, saradnika na projektu
Elektrotehničkog fakulteta u Univerziteta Beogradu, određena je komisija u sastavu: dr Vladimir Vukić, predsednik, dr Dragan Kovačević, član i dr Aleksandar Žigić, član.
Izveštaj komisije se stavlja na uvid javnosti 30 dana počev od 16.10.2015. i nalazi se u biblioteci Instituta, a može se preuzeti u prilogu.
Organizacijona jedinica:INT  
10/27/2015 10:21:07 AM
OBAVEŠTENJE O REIZBORU U ZVANJE ISTRAŽIVAČ SARADNIK
Kategorija:Naučno veće  
Godina:2015
Na svojoj 50. sednici održanoj 15.10.2015. godine Naučno veće Instituta je usvojilo pozitivan izveštaj komisije za reizbor u zvanje istraživač saradnik
Vladimira Stanojčića.
Organizacijona jedinica:INT  
10/27/2015 10:20:15 AM
OBAVEŠTENJE O REIZBORU U ZVANJE ISTRAŽIVAČ SARADNIK
Kategorija:Naučno veće  
Godina:2015

seroquel notice

seroquel" target="_blank">http://blogs1.welch.jhmi.edu/page/Seroquel-Xr.aspx">seroquel
Na svojoj 50. sednici održanoj 15.10.2015. godine Naučno veće Instituta je usvojilo pozitivan izveštaj komisije za reizbor u zvanje istraživač saradnik
mr Ninoslava Simića.

VESTI