Skip Navigation Links
Opšta akta
Godina Naslov PDF
2007 Odluka o primanju instituta Nikola Tesla u sastav Univerziteta u Beogradu
Odluka o prijemu Instituta u sastav Beogradkog univerziteta
2008 Pravilnik o naučnim zvanjima
Pravilnik o naučnim zvanjima
2014 Pravilnik o doktorskim studijama
Pravilnik o doktorskim studijama
2016 Odluka o imenovanju članova naučnog veća INT
Odluka o imenovanju članova Naučnog veća

 

VESTI