Razvoj instituta
Razvoj Instituta

Drugu polovinu 20. veka obeležila je, između ostalog, i brza i masovna elektrifikacija i u kapitalističkim i u komunističkim zemljama. Osnova ovog procesa bile su naizmenične struje generisane u hidro, termo i nuklearnim elektranama, a osnovni principi ovog razvoja činili su patenti Nikole Tesle. INT je predstavljao, u našoj zemlji, u procesu elektrifikacije značajan integrišući činilac. Kao što se vidi sa vremenske skale, ne samo da je završen veliki broj značajnih projekata koji su direktno uticali na razvoj i modernizaciju zemlje, već je INT predstavljao plodnu klicu iz koje se razvilo razgranato stablo institucija koje i danas postoje i uspešno rade – Institut "Mihajilo Pupin", Institut "Jaroslav Černi", Institut "Milan Vidmar" (Slovenija), Institut za elektroprivredu (Hrvatska), Muzej Nikole Tesle.

1960. godine Izvršno veće Narodne Republike Srbije daje INT novu namenu i ime Elektrotehnički institut "Nikola Tesla", koje nosi i danas. Prolazeći kroz promene pravnih formi i unutrašnje organizacije, uvek prilagođavajući svoju delatnost zahtevima realnog tržišta, INT je preživeo i doba recesije, sankcija i ratova (1990. – 2001.) i ušao u period jačanja delatnosti i period akreditacije i sertifikacije.

Zahvaljujući autorskim prilozima nekadašnjih radnika Instituta možemo steći dojam kako se nekad radilo i kako se Institut razvijao. Pogledati u sekciji o autorskim prilozima.

Uređaj za sekundarno ispitivanje releja - 1964.
Slika 1. Uređaj za sekundarno ispitivanje releja - 1964.
Terenska ekipa vrši ispitivanje - 1966.
Slika 2. Terenska ekipa vrši ispitivanje - 1966.
  

VESTI