Termografska ispitivanja
 
Ime i prezime
Rukovodilac mr Ljubiša Čičkarić, dipl. inž.
Zamenik rukovodioca mr Ninoslav Simić, dipl. inž.
Ispitivač Branko Josifović, teh.
Ispitivač Predrag Kudra, teh.

VESTI

DOGAĐAJI