Specijalizovana laboratorija za ispitivanje elektro opreme, materijala, zaštitnih sredstava i bezbednost
 
Ime i prezime
Rukovodilac mr Ljubiša Čičkarić, dipl. inž. el.
Zamenik rukovodioca mr Jovan Mrvić, dipl. inž. el.
Zamenik rukovodioca mr Ninoslav Simić, dipl. inž. el.
Lice zaduženo za sistem kvaliteta mr Ljubiša Čičkarić, dipl. inž. el.
Ispitivač Dejan Hrvić, dipl. inž. el.
Ispitivač dr Miladin Gavrić, dipl. inž. el.
Ispitivač Ranko Jasika, master inž. el.
Ispitivač Miloš Likić, inž. el.
Ispitivač Goran Vasiljević, teh.
Ispitivač Predrag Kudra, teh.
Ispitivač Branko Josifović, teh.

VESTI