Ispitivanje izolacionih ulja i izolacionog papira
 
Ime i prezime
Rukovodilac dr Jelena Lukić, dipl. inž. tehn.
Zamenik rukovodioca Ksenija Drakić, dipl. hem.
Ispitivač Vesna Radin, dipl. inž. tehn.
Ispitivač Branka Đurić, dipl. hem.
Ispitivač Jelena Janković, dipl. inž. tehn.
Ispitivač Valentina Vasović, dipl. inž. tehn.
Ispitivač Draginja Mihajlović, dipl. inž. tehn.
Ispitivač Neda Kovačević, dipl. inž. tehn.
Ispitivač Vladimir Ivančević, teh.
Ispitivač Jelena Milošev, teh.
Ispitivač Jelena Radomirović, dipl. inž.
Ispitivač Nenad Cakić, teh.
Ispitivač Živorad Urošević, teh.

 

VESTI