Ispitivanje izolacionih sistema
 
Ime i prezime
Rukovodilac Ljubiša Nikolić, dipl. inž.
Zamenik rukovodioca Đorđe Jovanović, dipl. inž.
Zamenik rukovodioca dr Nenad Kartalović, dipl. inž.
Ispitivač Ana Milošević, dipl. inž.
Ispitivač Dragan Teslić, dipl. inž.
Ispitivač Jelena Ponoćko, dipl. inž.
Ispitivač Branko Pejović, dipl. inž.
Ispitivač Nikola Ilić, dipl. inž.
Ispitivač Jelena Lazić, dipl. inž.
Ispitivač Denis Ilić, dipl. inž.
Ispitivač Srba Marković, teh.
Ispitivač Nebojša Rajičić, teh.
Ispitivač Žarko Verkić, teh.
Ispitivač Dragan Jovanović, inž.

VESTI