Merenje i analiza kvaliteta elektriČne energije
 
Ime i prezime
Rukovodilac dr Aleksandar Nikolić, dipl. inž.
Zamenik rukovodioca Savo Marinković, dipl. inž.
Ispitivač dr Miloje Kostić, dipl. inž.
Ispitivač mr Srđan Milosavljević, dipl. inž.
Ispitivač Branka Kostić, dipl. inž.
Ispitivač Radoslav Antić, dipl. inž.

 

VESTI