Skip Navigation LinksPočetna > O institutu > Profil Instituta > Delatnosti > Ispitivanje i dijagnostika opreme i sistema u elektroenergetici
ISPITIVANJE, ETALONIRANJE, MONITORING I DIJAGNOSTIKA STANJA OPREME I SISTEMA U ELEKTROENERGETICI
ees

Institut Nikola Tesla je osnovan radi „istraživanja na polju elektriciteta i na drugim poljima nauke i tehnike u vezi sa elektricitetom, a u cilju unapređenja nauke i tehnike“ – Uredba o osnivanju Instituta 1939. godine. I danas je ispitivanje, etaloniranje, monitoring i dijagnostika stanja opreme i sistema u elektroenergetici jedna od osnovnih delatnosti Instituta.

Sve standardizovane i razvijene, a validovane, metode ispitivanja obavljaju se u akreditovanoj Laboratoriji za ispitivanje i etaloniranje u oblastima:

  • - ispitivanje uzemljenja, gromobranskih i električnih instalacija i elektromagnetskih polja
  • - ispitivanje elektroopreme, materijala i zaštitnih sredstava
  • - termografska ispitivanja
  • - ispitivanje izolacionih ulja i izolacionog papira
  • - izolacioni sistemi – električna ispitivanja
  • - merenje i analiza kvaliteta električne energije
  • - etaloniranje električnih mernih instrumenata

Akreditovane metode ispitivanja i etaloniranja dobra su osnova za dalji razvoj u oblasti monitoringa i dijagnostičkog stanja opreme i sistema u elektroenergetskim objektima.

Monitoring obuhvata „off Line“ povremeni „on Line“ i stalni „ on Line“ sistema u proizvodnji, prenosu, distribucij i potrošnji električne energije. Nadgledaju se transportni sistemi, generatori, energetski transformatori, kablovi uz primenu distributivnih i internet orjentisanih tehnologija.

Cilj elektrotehničkog Instituta Nikola Tesla je formiranje savremenog dijagnostičkog centra koji bi pružio kvalitetnu uslugu u poslovima održavanja elektroenergetskih sistema i elektroenergetskih objekata uvažavajući sve postojeće principe održavanja i eksplatacije elektroenergetske opreme: periodično održavanje, preventivno održavanje, održavanje po stanju, održavanje uz upravljanje rizikom.

  


VESTI