Skip Navigation LinksPočetna > Kontakt
KONTAKT

Opšti kontakt:
Adresa: Koste Glavinića 8a, 11040 Beograd
Centrala: +381 (0)11 3952 000, +381 (0)64 8259 756, +381 (0)64 8259 757, +381 (0)64 8259 758
Fax: +381 (0)11 3690 823
Email: info@ieent.org

Menadžment:
Direktor Instituta: +381 (0)11 3690 487
Centar za elektroenergetske sisteme: +381 (0)11 3690 786
Centar za automatiku i regulaciju: +381 (0)11 3690 548
Centar za elektroenergetske objekte: +381 (0)11 3690 359
Centar za elektromerenja: +381 (0)11 3690 674

Laboratorije:
Rukovodilac laboratorije:: +381 (0)11 3690 487
Rukovodilac za kvalitet: +381 (0)11 3952 023
Laboratorija za ispitivanje uzemljenja, gromobranskih i električnih instalacija i elektromagnetnih polja:
+381 (0)11 3952 016
Laboratorija za ispitivanje elektroopreme, materijala i zaštitnih sredstava: +381 (0)11 3952 011
Laboratorija za termografska ispitivanja: +381 (0)11 3952 018
Laboratorija za ispitivanje izolacionih ulja i papirne izolacije: +381 (0)11 3952 061, +381 (0)11 3952 068, faks:+381 (0)11 3952 072
Laboratorija za ispitivanje izolacionih sistema: +381 (0)11 3952 044, +381 (0)11 3952 071, +381 (0)11 3952 075
Laboratorija za merenje i analiza kvaliteta električne energije: +381 (0)11 3952 029
Laboratorija za etaloniranje električnih mernih instrumenata: +381 (0)11 3952 096

Zajednička služba:
Pravna služba: +381 (0)11 3690 797
Ekonomsko-finansijska služba: : +381 (0)11 3690 801
Biblioteka: +381 (0)11 3952 038

Služba za komercijalne poslove:
Telefon: +381 (0)11 3952 027, +381 (0)11 3952 003, faks: +381 (0)11 265 33 55

VESTI