•  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Skip Navigation LinksPočetna

VESTI

 • Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja

  Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja možete preuzeti u prilogu.
  11/4/2015 12:43:46 PM
 • Srećni praznici

  Institut Nikola Tesla želi svim prijateljima, klijentima i poslovnim saradnicima srećne praznike sa željom da i naredna godina bude uspešna.
  12/30/2015 12:32:55 PM
 • Pravilnik o bližem uređenju postupka javnih nabavki

  U prilgu možete preuzeti Pravilnik o bližem uređenju postuka javnih nabavki.
  2/29/2016 4:12:04 PM
 • Odluka Odbora za akreditaciju naučnoistraživačkih organizacija

  Odluku Odbora za akreditaciju naučnoistraživačkih organizacija o akreditaciji instituta Nikola Tesla možete preuzeti u prilogu.
  4/3/2016 10:31:58 PM
 • MOBILNO POSTROJENJE ZA DEKONTAMINACIJU OPREME KONTAMINIRANE PCB-om (MOBILE UNIT FOR DECONTAMINATION OF PCB CONTAMINATED EQUIPMENT)

  Prospekte sa detaljnijim informacijama možete preuzeti u prilogu.
  10/20/2015 1:36:16 PM
 • Objavljena CIGRE brošura 625 "COPPER SULPHIDE LONG TERM MITIGATION AND RISK ASSESSMENT"

  Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da je objavljena CIGRE brosura 625 "COPPER SULPHIDE LONG TERM MITIGATION AND RISK ASSESSMENT", delo CIGRE radne grupe A2.40. Na čelu radne grupe je bila naša koleginica iz Centra za elektromerenja, Dr. Jelena Lukić.
  10/8/2015 4:01:05 PM
 • Održan Seminar na na temu „Životni vek energetskih transformatora“

  U periodu od 10.-12.09.2014. u Zadužbini Ilije Kolarca, održan je seminar na temu „Životni vek energetskih transformatora“, podržan od strane Centralne Evropske Inicijative. Seminar je bio posvećen prvenstveno razmeni iskustava u oblasti ispitivanja energetskih transformatora. Na seminaru je učestvovalo 140 učesnika iz zemlje i inostranstva.
  Galerija slika: http://postimg.org/gallery/2zqtonui/
  5/7/2015 4:06:00 PM
 • Održana druga (završna) radionica u u okviru projekta "Tehničke usluge Ministarstvu za rudarstvo i energetiku za implementaciju Alterenergy projekta (Radni paket 4)"

  Dana 3. 12. 2014. godine održana je druga (završna) radionica u okviru projekta "Tehničke usluge Ministarstvu za rudarstvo i energetiku za implementaciju Alterenergy projekta (Radni paket 4)". Radionica je bila posvećena: (1) metodologiji izradle održivih lokalnih energetskih planova - naročito delu koji se odnosi na definisanje prioritetnih ciljeva, rangiranju i strukturiranju aktivnosti, mera i projekata za njihovo ostvarenje i (2) evaluaciji projekata za unapređenje energetske efikasnosti sa primerima loše i dobre projektne dokumenaticije. Kao pripremni materijal za radionicu poslužilo je četiri izrađena održiva lokalna energetska plana za opštine: Bač, Bela Palanka, Čajetina i Čoka, a kao pripremne aktivnosti - saradnja svih učesnika radionice na pripremi energetskih planova (oni su pripremljeni pre radionice).
  Druga radionica je održana u zgradi opštine Bela Palanka i vodio ju je Saša Minić, ključni ekspert br. 1 na projektu. Pozdravila je goste i upoznala ih sa dnevnim redom po kojem će se odvijati Druga radionica. Učesnike radionice pozdravio je potpredsednik opštine Bela Palanka, Dragan Živković. On je u kraćem izlaganju predstavio opštinu Bela Palanka i dosadašnje aktivnosti opštine u pogledu unapređenja energetske efikasnosti i smanjenja troškova za energiju i energente.
  Nakon kraće pauze, dr Mirjana Stamenić sa Mašinskog fakulteta u Beogradu je održala prezentaciju u kojoj je objasnila značaj lokalnog energetskog/ekonomskog razvoja i njegovu ulogu u energetskom razvoju na nivou države. Ona je, takođe, prezentovala, mogućnosti koje pruža nova energetska politika države i prepreke realizaciji ove politike.
  U drugom delu Saša Minić, ključni ekspert 1 na projektu, u svojoj prezentaciji je prikazao metodologiju energetskog planiranja koja je korišćena za izrado održivih lokalnih energetskih planova za četiri izabrane opštine. Poseban naglasak u prezentaciji bio je na identifikacija potencijala za unapređenje energetske efikasnosti u javnim zgradama i javnim preduzećima. On je analizirao generalne prioritetne ciljeve i način merenja nivoa njihove realizacije. Zatim je detaljno objasnio način rangiranja javnih zgrada prema parametrima koji su u korelaciji sa postavljenim prioritetnim ciljevima.
  U trećem delu, Saša Minić je predstavio metodologiju za izbor aktivnosti, mera i projekata koji su u skladu sa postavljenim prioritetnim ciljevima, za definisanje njihovog vremenskog i finansijskog okvira. Posebnu pažnju posvetio je praćenju realizacije izabranih aktivnosti, mera i projekata.
  Na kraju radionice, predstavnici projektnog tima zahvalili su se svim učesnicima za sjajnu saradnju tokom realizacije projekta, a naročito predstavnicima opštine Bela Palanka na toplom gostoprimstvu.
  Radionica je započela u 11 sati, a završena je oko 1445.
  Deset predstavnika opština Bela Crkva, Bela Palanka, Boljevac, Čajetina, Čoka i Rekovac prisustvovalo je Drugoj radionici, zajedno sa predstavnicima Ministarstvo rudarstva i energetike i realizatorima Radnog paketa 4, Alterenergy projekta (ukupno 24):
  Klara Šlezak (Opština Čoka)
  Eva Ševenjhazi (Opština Čoka)
  Dejan Kostandinović (Opština Boljevac)
  Barbara Potočar Fiksmer (Opština Bela Crkva)
  Dobrica Heraković (Opština Bela Crkva)
  Dragan Živković (Opština Bela Palanka)
  Vanja Penić (Opština Bela Palanka)
  Igor Bošković (Opština Bela Palanka)
  Đorđe Jovanović (Opština Rekovac)
  Dušan Gavrić (Opština Čajetina)
  Miomira Lazović (Ministarstvo rudarstva i energetike)
  Petar Bevenja (Ministarstvo rudarstva i energetike)
  Miloš Milošević (Ministarstvo rudarstva i energetike)
  Mirjana Stamenić (Mašinski fakultet)
  Saša Minić (Elektrotehnički institut Nikola Tesla)
  Gordana Radović (Elektrotehnički institut Nikola Tesla)
  Ana Šaranović (Elektrotehnički institut Nikola Tesla)
  Branislav Ćupić (Elektrotehnički institut Nikola Tesla)
  Dragan Đorđević (Elektrotehnički institut Nikola Tesla)
  Jelena Perić (Elektrotehnički institut Nikola Tesla)
  Miloš Anđelković (Elektrotehnički institut Nikola Tesla)
  Milica Dilparić Elektrotehnički institut Nikola Tesla)
  Rastko Kostić (Elektrotehnički institut Nikola Tesla)
  Ana Janković (Elektrotehnički institut Nikola Tesla)

  Galerija slika: http://postimg.org/gallery/1d2i2kge6/
  1/14/2015 4:57:36 PM
 • Proces za simultano uklanjanje tragova polihlorovanih bifenila, antikorozivnu desulfurizaciju i regeneraciju mineralnih izolacionih ulja

  Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije 4.11.2014. doneo je rešenje o priznavanju patenta pod nazivom: "Proces za simultano uklanjanje tragova polihlorovanih bifenila, antikorozivnu desulfurizaciju i regeneraciju mineralnih izolacionih ulja". Rešenje o priznavanju patenta možete preuzeti u prilogu.
  1/14/2015 4:56:42 PM
 • Srećni praznici

  Institut Nikola Tesla želi svim prijateljima, klijentima i poslovnim saradnicima srećne praznike sa željom da i naredna godina bude uspešna.
  12/30/2014 3:51:00 PM

DOGAĐAJI

 • SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA

  9. redovna sednica Skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla a.d. Beograd održaće se dana 21.06.2016. godine, u sali za sednice u se...
  5/12/2016 1:07:25 PM
 • ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА АКЦИОНАРЕ

  Обавештавамо вас да се, из објективних разлога, 9. редовна седница Скупштине неће
  одржати дана 31. маја 2016. године.
  9. Редовна седница Скупшт...
  5/6/2016 2:57:50 PM