Skip Navigation LinksPočetna

VESTI

 • Objavljena CIGRE brošura 625 "COPPER SULPHIDE LONG TERM MITIGATION AND RISK ASSESSMENT"

  Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da je objavljena CIGRE brosura 625 "COPPER SULPHIDE LONG TERM MITIGATION AND RISK ASSESSMENT", delo CIGRE radne grupe A2.40. Na čelu radne grupe je bila naša koleginica iz Centra za elektromerenja, Dr. Jelena Lukić.
  10/8/2015 4:01:05 PM
 • MOBILNO POSTROJENJE ZA DEKONTAMINACIJU OPREME KONTAMINIRANE PCB-om (MOBILE UNIT FOR DECONTAMINATION OF PCB CONTAMINATED EQUIPMENT)

  Prospekte sa detaljnijim informacijama možete preuzeti u prilogu.
  10/20/2015 1:36:16 PM
 • Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja

  Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja možete preuzeti u prilogu.
  11/4/2015 12:43:46 PM
 • Srećni praznici

  Institut Nikola Tesla želi svim prijateljima, klijentima i poslovnim saradnicima srećne praznike sa željom da i naredna godina bude uspešna.
  12/30/2015 12:32:55 PM
 • Održan Seminar na na temu „Životni vek energetskih transformatora“

  U periodu od 10.-12.09.2014. u Zadužbini Ilije Kolarca, održan je seminar na temu „Životni vek energetskih transformatora“, podržan od strane Centralne Evropske Inicijative. Seminar je bio posvećen prvenstveno razmeni iskustava u oblasti ispitivanja energetskih transformatora. Na seminaru je učestvovalo 140 učesnika iz zemlje i inostranstva.
  Galerija slika: http://postimg.org/gallery/2zqtonui/
  5/7/2015 4:06:00 PM
 • Održana druga (završna) radionica u u okviru projekta "Tehničke usluge Ministarstvu za rudarstvo i energetiku za implementaciju Alterenergy projekta (Radni paket 4)"

  Dana 3. 12. 2014. godine održana je druga (završna) radionica u okviru projekta "Tehničke usluge Ministarstvu za rudarstvo i energetiku za implementaciju Alterenergy projekta (Radni paket 4)". Radionica je bila posvećena: (1) metodologiji izradle održivih lokalnih energetskih planova - naročito delu koji se odnosi na definisanje prioritetnih ciljeva, rangiranju i strukturiranju aktivnosti, mera i projekata za njihovo ostvarenje i (2) evaluaciji projekata za unapređenje energetske efikasnosti sa primerima loše i dobre projektne dokumenaticije. Kao pripremni materijal za radionicu poslužilo je četiri izrađena održiva lokalna energetska plana za opštine: Bač, Bela Palanka, Čajetina i Čoka, a kao pripremne aktivnosti - saradnja svih učesnika radionice na pripremi energetskih planova (oni su pripremljeni pre radionice).
  Druga radionica je održana u zgradi opštine Bela Palanka i vodio ju je Saša Minić, ključni ekspert br. 1 na projektu. Pozdravila je goste i upoznala ih sa dnevnim redom po kojem će se odvijati Druga radionica. Učesnike radionice pozdravio je potpredsednik opštine Bela Palanka, Dragan Živković. On je u kraćem izlaganju predstavio opštinu Bela Palanka i dosadašnje aktivnosti opštine u pogledu unapređenja energetske efikasnosti i smanjenja troškova za energiju i energente.
  Nakon kraće pauze, dr Mirjana Stamenić sa Mašinskog fakulteta u Beogradu je održala prezentaciju u kojoj je objasnila značaj lokalnog energetskog/ekonomskog razvoja i njegovu ulogu u energetskom razvoju na nivou države. Ona je, takođe, prezentovala, mogućnosti koje pruža nova energetska politika države i prepreke realizaciji ove politike.
  U drugom delu Saša Minić, ključni ekspert 1 na projektu, u svojoj prezentaciji je prikazao metodologiju energetskog planiranja koja je korišćena za izrado održivih lokalnih energetskih planova za četiri izabrane opštine. Poseban naglasak u prezentaciji bio je na identifikacija potencijala za unapređenje energetske efikasnosti u javnim zgradama i javnim preduzećima. On je analizirao generalne prioritetne ciljeve i način merenja nivoa njihove realizacije. Zatim je detaljno objasnio način rangiranja javnih zgrada prema parametrima koji su u korelaciji sa postavljenim prioritetnim ciljevima.
  U trećem delu, Saša Minić je predstavio metodologiju za izbor aktivnosti, mera i projekata koji su u skladu sa postavljenim prioritetnim ciljevima, za definisanje njihovog vremenskog i finansijskog okvira. Posebnu pažnju posvetio je praćenju realizacije izabranih aktivnosti, mera i projekata.
  Na kraju radionice, predstavnici projektnog tima zahvalili su se svim učesnicima za sjajnu saradnju tokom realizacije projekta, a naročito predstavnicima opštine Bela Palanka na toplom gostoprimstvu.
  Radionica je započela u 11 sati, a završena je oko 1445.
  Deset predstavnika opština Bela Crkva, Bela Palanka, Boljevac, Čajetina, Čoka i Rekovac prisustvovalo je Drugoj radionici, zajedno sa predstavnicima Ministarstvo rudarstva i energetike i realizatorima Radnog paketa 4, Alterenergy projekta (ukupno 24):
  Klara Šlezak (Opština Čoka)
  Eva Ševenjhazi (Opština Čoka)
  Dejan Kostandinović (Opština Boljevac)
  Barbara Potočar Fiksmer (Opština Bela Crkva)
  Dobrica Heraković (Opština Bela Crkva)
  Dragan Živković (Opština Bela Palanka)
  Vanja Penić (Opština Bela Palanka)
  Igor Bošković (Opština Bela Palanka)
  Đorđe Jovanović (Opština Rekovac)
  Dušan Gavrić (Opština Čajetina)
  Miomira Lazović (Ministarstvo rudarstva i energetike)
  Petar Bevenja (Ministarstvo rudarstva i energetike)
  Miloš Milošević (Ministarstvo rudarstva i energetike)
  Mirjana Stamenić (Mašinski fakultet)
  Saša Minić (Elektrotehnički institut Nikola Tesla)
  Gordana Radović (Elektrotehnički institut Nikola Tesla)
  Ana Šaranović (Elektrotehnički institut Nikola Tesla)
  Branislav Ćupić (Elektrotehnički institut Nikola Tesla)
  Dragan Đorđević (Elektrotehnički institut Nikola Tesla)
  Jelena Perić (Elektrotehnički institut Nikola Tesla)
  Miloš Anđelković (Elektrotehnički institut Nikola Tesla)
  Milica Dilparić Elektrotehnički institut Nikola Tesla)
  Rastko Kostić (Elektrotehnički institut Nikola Tesla)
  Ana Janković (Elektrotehnički institut Nikola Tesla)

  Galerija slika: http://postimg.org/gallery/1d2i2kge6/
  1/14/2015 4:57:36 PM
 • Proces za simultano uklanjanje tragova polihlorovanih bifenila, antikorozivnu desulfurizaciju i regeneraciju mineralnih izolacionih ulja

  Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije 4.11.2014. doneo je rešenje o priznavanju patenta pod nazivom: "Proces za simultano uklanjanje tragova polihlorovanih bifenila, antikorozivnu desulfurizaciju i regeneraciju mineralnih izolacionih ulja". Rešenje o priznavanju patenta možete preuzeti u prilogu.
  1/14/2015 4:56:42 PM
 • Srećni praznici

  Institut Nikola Tesla želi svim prijateljima, klijentima i poslovnim saradnicima srećne praznike sa željom da i naredna godina bude uspešna.
  12/30/2014 3:51:00 PM
 • Dan Instituta

  Sa ponosom i radosno Elektrotehnički institut Nikola Tesla, A.D. Beograd, obeležava ove godine Dan Nikole Tesle, Dan nauke u Srbiji i 78. godišnjicu osnivanja.
  Institut Nikole Tesle u Beogradu osnovan je 1936. godine, povodom proslave Teslinog 80. rođendana, kao rezultat višegodišnjih nastojanja tadašnje srpske i jugoslovenske akademske i inženjerske elite. Aktivni učesnici u osnivanju Instituta bili su i akademici Prof. dr Bogdan Gavrilović, poznati srpski matematičar i tadašnji Predsednik Srpske kraljevske akademije nauka, Prof. dr Milutin Milanković, najuticajniji srpski naučnik, kao i velike broj istaknutih profesora i inženjera, među kojima i Teslin prijatelj inženjer Slavko Bokšan, prvi direktor Instituta. Posebno je značajna činjenica da je Nikola Tesla, telegramom iz Njujorka 1936. godine, dao pismenu saglasnost za osnivanje Instituta sa njegovim imenom u Beogradu. Od brojnih institucija, kompanija, škola, festivala, proizvoda, ..., Elektrotehnički institut Nikola Tesla, A.D. Beograd, jedini u svetu, ima pisanu saglasnost i blagoslov lično od Nikole Tesle za osnivanje, rad i razvoj.
  Institut Nikola Tesla će i ovu godišnjicu obeležiti skromno, radno. Tim povodom štampan je i Godišnji izveštaj za 2012./2013. godinu iz koga se može sagledati veliki obim i značajan kvalitet aktuelnih istraživanja i rada saradnika Instituta, kao i činjenica da, uprkos teškim uslovima na tržištu, Institut posluje stabilno i uspešno.
  Godišnji izveštaj za 2012./2013. godinu možete preuzeti u prilogu.

  7/10/2014 12:18:42 PM
 • Saradnici Instituta Maji Grbić uručena nagrada Privredne komore Beograda

  Na svečanoj dodeli godišnjih nagrada Privredne komore Beograda održanoj 23.10.2013. u Ateljeu 212, Maji Grbić, zaposlenoj u Institutu „Nikola Tesla" u Centru za elektroenergetske objekte, dodeljena je prestižna nagrada za najbolji master rad. Rad pod nazivom „Merenje i proračun električnog i magnetskog polja nadzemnih vodova u cilju procene izloženosti ljudi ovim poljima", odbranjen na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, proglašen je za najbolji master rad odbranjen u školskoj 2011/12. godini. Nagrađeni rad Maja Grbić predstavila je i na ovogodišnjem IX međunarodnom sajmu energetike u Beogradu.

  Fotografije sa dodele nagrada:
  http://postimg.org/gallery/6po307uw/
  Opširnije vesti o svečanoj dodeli nagrada Privredne komore Beograda možete pročitati na sledećim adresama:
  http://www.kombeg.org.rs/Komora/Opsta.aspx?veza=3580
  http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Društvo/1426457/Nagrade+Privredne+komore+Beograda.html
  http://www.blic.rs/Vesti/Beograd/414815/Naucnicima-dodeljene-nagrade-Privredne-komore-Beograda
  http://www.24sata.rs/vesti/beograd/vest/u-ateljeu-212-dodeljene-nagrade-privredne-komore-beograda/110950.phtml
  Snimak dodele nagrada možete pogledati na sledećoj adresi:
  http://www.webtv.rs/partnerplay/blic/60494/svecana-dodela-godisnjih-nagrada-u-ateljeu-212
  11/8/2013 1:28:14 PM

DOGAĐAJI