Skip Navigation LinksPočetna > Vesti
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  INT  
1/14/2015 4:57:36 PM
Održana druga (završna) radionica u u okviru projekta "Tehničke usluge Ministarstvu za rudarstvo i energetiku za implementaciju Alterenergy projekta (Radni paket 4)"
Kategorija:Vesti  
Godina:2014
Učesnici radionice
Učesnici radionice
Učesnici radionice
Učesnici radionice

acheter nifedipine 30mg

acheter" target="_blank">http://www.msbicoe.com/template/page/Nifedipine.aspx">acheter nifedipine

betadine

betadine esasolutions.sk" target="_blank">http://esasolutions.sk?pagemot=betadine-cena">esasolutions.sk
Dana 3. 12. 2014. godine održana je druga (završna) radionica u okviru projekta "Tehničke usluge Ministarstvu za rudarstvo i energetiku za implementaciju Alterenergy projekta (Radni paket 4)". Radionica je bila posvećena: (1) metodologiji izradle održivih lokalnih energetskih planova - naročito delu koji se odnosi na definisanje prioritetnih ciljeva, rangiranju i strukturiranju aktivnosti, mera i projekata za njihovo ostvarenje i (2) evaluaciji projekata za unapređenje energetske efikasnosti sa primerima loše i dobre projektne dokumenaticije. Kao pripremni materijal za radionicu poslužilo je četiri izrađena održiva lokalna energetska plana za opštine: Bač, Bela Palanka, Čajetina i Čoka, a kao pripremne aktivnosti - saradnja svih učesnika radionice na pripremi energetskih planova (oni su pripremljeni pre radionice).
Druga radionica je održana u zgradi opštine Bela Palanka i vodio ju je Saša Minić, ključni ekspert br. 1 na projektu. Pozdravila je goste i upoznala ih sa dnevnim redom po kojem će se odvijati Druga radionica. Učesnike radionice pozdravio je potpredsednik opštine Bela Palanka, Dragan Živković. On je u kraćem izlaganju predstavio opštinu Bela Palanka i dosadašnje aktivnosti opštine u pogledu unapređenja energetske efikasnosti i smanjenja troškova za energiju i energente.
Nakon kraće pauze, dr Mirjana Stamenić sa Mašinskog fakulteta u Beogradu je održala prezentaciju u kojoj je objasnila značaj lokalnog energetskog/ekonomskog razvoja i njegovu ulogu u energetskom razvoju na nivou države. Ona je, takođe, prezentovala, mogućnosti koje pruža nova energetska politika države i prepreke realizaciji ove politike.
U drugom delu Saša Minić, ključni ekspert 1 na projektu, u svojoj prezentaciji je prikazao metodologiju energetskog planiranja koja je korišćena za izrado održivih lokalnih energetskih planova za četiri izabrane opštine. Poseban naglasak u prezentaciji bio je na identifikacija potencijala za unapređenje energetske efikasnosti u javnim zgradama i javnim preduzećima. On je analizirao generalne prioritetne ciljeve i način merenja nivoa njihove realizacije. Zatim je detaljno objasnio način rangiranja javnih zgrada prema parametrima koji su u korelaciji sa postavljenim prioritetnim ciljevima.
U trećem delu, Saša Minić je predstavio metodologiju za izbor aktivnosti, mera i projekata koji su u skladu sa postavljenim prioritetnim ciljevima, za definisanje njihovog vremenskog i finansijskog okvira. Posebnu pažnju posvetio je praćenju realizacije izabranih aktivnosti, mera i projekata.
Na kraju radionice, predstavnici projektnog tima zahvalili su se svim učesnicima za sjajnu saradnju tokom realizacije projekta, a naročito predstavnicima opštine Bela Palanka na toplom gostoprimstvu.
Radionica je započela u 11 sati, a završena je oko 1445.
Deset predstavnika opština Bela Crkva, Bela Palanka, Boljevac, Čajetina, Čoka i Rekovac prisustvovalo je Drugoj radionici, zajedno sa predstavnicima Ministarstvo rudarstva i energetike i realizatorima Radnog paketa 4, Alterenergy projekta (ukupno 24):
Klara Šlezak (Opština Čoka)
Eva Ševenjhazi (Opština Čoka)
Dejan Kostandinović (Opština Boljevac)
Barbara Potočar Fiksmer (Opština Bela Crkva)
Dobrica Heraković (Opština Bela Crkva)
Dragan Živković (Opština Bela Palanka)
Vanja Penić (Opština Bela Palanka)
Igor Bošković (Opština Bela Palanka)
Đorđe Jovanović (Opština Rekovac)
Dušan Gavrić (Opština Čajetina)
Miomira Lazović (Ministarstvo rudarstva i energetike)
Petar Bevenja (Ministarstvo rudarstva i energetike)
Miloš Milošević (Ministarstvo rudarstva i energetike)
Mirjana Stamenić (Mašinski fakultet)
Saša Minić (Elektrotehnički institut Nikola Tesla)
Gordana Radović (Elektrotehnički institut Nikola Tesla)
Ana Šaranović (Elektrotehnički institut Nikola Tesla)
Branislav Ćupić (Elektrotehnički institut Nikola Tesla)
Dragan Đorđević (Elektrotehnički institut Nikola Tesla)
Jelena Perić (Elektrotehnički institut Nikola Tesla)
Miloš Anđelković (Elektrotehnički institut Nikola Tesla)
Milica Dilparić Elektrotehnički institut Nikola Tesla)
Rastko Kostić (Elektrotehnički institut Nikola Tesla)
Ana Janković (Elektrotehnički institut Nikola Tesla)

Galerija slika: http://postimg.org/gallery/1d2i2kge6/
Prikačeni dokument:
Radionica 2.rar  

VESTI