Skip Navigation LinksPočetna > Vesti
4/11/2017 11:12:00 AM
Dinamički model asinhronog motora za proučavanje efekata viših harmonika magnetskog polja pri pojavi kvarova na rotoru
Kategorija:Radovi saradnika  
Ključne reči / Tagovi:Odbranjen magistarski rad  
Godina:2008
Blagota Jovanović, "Dinamički model asinhronog motora za proučavanje efekata viših harmonika magnetskog polja pri pojavi kvarova na rotoru", magistarski rad odbranjen na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, 2008. godine
Saradnici Instituta:  Blagota Jovanović

VESTI