Delatnosti

 

1. Analiza EES
2. Planiranje EES
3. Upravljanje i eksploatacija EES
4. Posebne usluge

 

1. Energetska elektronika
2. Regulacija u elektroenergetskim sistemima
3. Regulacija i automatika
4. Posebne usluge

 

1. Tehnika visokog napona
2. Termografska istraživanja
3. Tehnika uzemljenja
4. Kablovska tehnika
5. Specijalni uređaji

 

1. Metrologija
2. Ispitivanje i dijagnostika stanja obrtnih mašina
3. Ispitivanje i dijagnostika stanja energetskih i mernih transformatora
4. Električne zaštite
5. Merenje i analiza kvaliteta električne energije
6. Ispitivanje električnih karakteristika proizvoda
7. Nadzorni (monitoring) sistemi
8. Uređaji
9. Kontrola mernih mesta
10. Daljinsko upravljanje u srednjenaponskoj distributivnoj mreži
11. Projektovanje i konsalting u oblasti elektroenergetike

VESTI