Centar za automatiku i regulaciju - Delatnosti

 

1. Energetska elektronika
2. Regulacija u elektroenergetskim sistemima
3. Regulacija i automatika
4. Posebne usluge

 

 

VESTI