Skip Navigation LinksPočetna > Kategorije
Brza pretraga

Naučno istraživačka jedinica:

Kategorija:

1234567...Poslednja
 
Organizaciona jedinica:Centar za automatiku i regulaciju  INT  
8/22/2011 1:44:58 PM
Automatizacija malih hidroelektrana
Kategorija:Namenski uređaji  
Klijenti: JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE"
Godina:2011

where to get abortion pill

abortion pill" target="_blank">http://www.dadm.dk/template/page/where-to-get-abortion-pill.aspx">pill
Elektrotehnički institut "Nikola Tesla" poseduje bogato iskustvo na poslovima ispitivanja, razvoja, ugradnje, puštanja u rad i održavanja opreme ne hidroelektranama. Kao rezultat toga razvijen je jedinstveni upravljačko - regulacioni uređaj (JURU) za male hidroelektrane.
Prikačeni dokument:
Brosura za male hidroelektrane.pdf  
Organizaciona jedinica:Centar za automatiku i regulaciju  INT  
6/10/2011 10:39:32 AM
REKONSTRUKCIJA SISTEMA BESPREKIDNOG NAPAJANJA NA OBJEKTU “HE BOČAC”, BIH
Kategorija:Namenski uređaji  
Klijenti: ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE
Ključne reči / Tagovi:Sistemi za besprekidno napajanje  
Godina:2009
Urađeno za: HE "Bočac"
Rukovodilac: Sava Dobričić, dipl. ing.
Saradnici: Rajko Prole, dipl. ing.; Darko Jevtić, dipl. ing.; tomislav Gajić, dipl. ing.
Izgled ormana sistema za besprekidno napajanje u HE "Bočac"
Izgled ormana sistema za besprekidno napajanje u HE "Bočac"

where can i get the abortion pill over the counter

is there a pill for abortion over the counter redirect" target="_blank">http://www.msbicoe.com/template/page/Can-I-Get-The-Abortion-Pill-Over-The-Counter.aspx">redirect
Za potrebe rekonstrukcije sistema besprekidnog napajanja na Objektu HE Bočac, Republika Bosna i Hercegovina, a na osnovu specifičnih zahteva korisnika razvijeno je novo rešenje upravljačkog sistema tiristorskih ispravljača - punjača olovne stacionarne baterije, čije su osnovne karakteristike kompaktnost, široke mogućnosti prilagođenja već postojećim sistemima upravljanja i nadzora , pouzdanost i ekonomska isplativost.
Saradnici Instituta:  Rajko Prole, Darko Jevtić, Tomislav Gajić, Sava Dobričić
Prikačeni dokument:
IICentar2009 12.pdf  
Organizaciona jedinica:Centar za automatiku i regulaciju  INT  
6/10/2011 7:51:20 AM
STATIČKA PREKLOPKA ZA HE ’MEĐUVRŠJE”
Kategorija:Namenski uređaji  
Klijenti: DRINSKO-LIMSKE HE D.O.O. BAJINA BAŠTA
Ključne reči / Tagovi:Statičke preklopke  
Godina:2009
Urađeno za: HE "Međuvršje"
Rukovodilac: mr Blagota Jovanović, dipl. ing.
Saradnici: Predrag Ninković, dipl. ing.; Mladen Milošević, dipl. ing.
Izgled ormana statičke preklopke
Izgled ormana statičke preklopke

cialis

cialis" target="_blank">https://lunchroomtasty.nl?pagedrn=cialis-apotheek">cialis

biaxin

biaxin go" target="_blank">http://blog.frenchmarketing.co.uk?pageuyv=cheap-clarithromycin-uk">go
Statička sklopka je sastavni deo sistema za besprekidno napajanje koja obezbeđuje komandni napon (220Vefektivno, 50Hz) za potrebe blokova 1 i 2 u HE” Međuvršje”. Sistem besprekidnog napajanja se sastoji od invertora nominalne snage 5 kVA i dvoulazne statičke sklopke. Nominalna izlazna snaga sistema je 5kVA.Osim stabilizacije amplitude izlaznog napona, sistem obezbeđuje i frekventnu stabilizaciju izlaznog napona.
Saradnici Instituta:  Blagota Jovanović, Predrag Ninković, Mladen Milošević
Prikačeni dokument:
IICentar2009 15.pdf  
Organizaciona jedinica:Centar za automatiku i regulaciju  INT  
6/10/2011 7:52:13 AM
STATIČKA PREKLOPKA ZA HE ”BOČAC”
Kategorija:Namenski uređaji  
Klijenti: ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE
Ključne reči / Tagovi:Statičke preklopke  
Godina:2009
Urađeno za: HE "Bočac"
Rukovodilac: mr Blagota Jovanović, dipl. ing.
Saradnici: Predrag Ninković, dipl. ing.; Mladen Milošević, dipl. ing.
Izgled ormana statičke preklopke
Izgled ormana statičke preklopke

nizoral

nizoral customcoffeemugs.ca" target="_blank">http://customcoffeemugs.ca?pagekre=nizoral-gnrique-ryqv">customcoffeemugs.ca
Statička sklopka je sastavni deo sistema za besprekidno napajanje koja obezbeđuje komandni napon (220V efektivno, 50Hz) za potrebe blokova 1 i 2 u HE” Bočac”. Sistem besprekidnog napajanja se sastoji od invertora nominalne snage 20 kVA i dvoulazne statičke sklopke. Nominalna izlazna snaga sistema je 20kVA.
Saradnici Instituta:  Blagota Jovanović, Predrag Ninković, Mladen Milošević
Prikačeni dokument:
IICentar2009 17.pdf  
Organizaciona jedinica:Centar za automatiku i regulaciju  INT  
6/10/2011 7:54:55 AM
DVOKANALNI AUTOMATSKI SINHRONIZATOR DAS
Kategorija:Namenski uređaji  
Klijenti: JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE", PRIVREDNO DRUŠTVO "PANONSKE-TERMOELEKTRANE" D.O.O. NOVI SAD
Godina:2009
Urađeno za: TE TO "Novi Sad"
Rukovodilac: Predrag Ninković, dipl. ing.
Saradnici: mr Blagota Jovanović, dipl. ing.; Mladen Milošević, dipl. ing.; Tomislav Gajić, dipl. ing.
Izgled ormana sinhronizatora u TE TO " Novi Sad"
Izgled ormana sinhronizatora u TE TO " Novi Sad"

buy amoxicillin without insurance

antibiotic without insurance read" target="_blank">http://blog.paulinesjewelrybox.com/template/page/buy-amoxicillin-from-canada.aspx">read antibiotic without insurance

norvasc

norvasc loekkenglas.dk" target="_blank">http://loekkenglas.dk?pageiii=amlodipin-pris">loekkenglas.dk

lexapro pregnancy first trimester

lexapro and pregnancy test go" target="_blank">http://inetapakistan.azurewebsites.net/coupons/page/lexapro-pregnancy-test.aspx">go
Dvokanalni automatski sinhornizator obezbeđuje automatsko priključivanje jednog od dva agregata iz TE-TO “Novi Sad” na mrežu u trenutku izjednačavanja napona, frekvencije i faze napona generatora i mreže, odnosno svođenja njihove razlike u definisane granice, pri kojima ne dolazi do prevelikih elektromehaničkih naprezanja agregata koja bi mogla dovesti do njegovog oštećenja ili isključenja sa mreže. Specifičnost ovog uređaja je to što on treba da obavlja sinhronizaciju na dva bloka elektrane. Zbog potrebe za prijemom daljinskih komandi i razmenom infromacija sa jednim upravljačkim sistemom elektrane, realizovan je kao jedan fizički uređaj sa jedinstvenom komunikacionom adresom. Zbog potrebe da komanduje sa dva različita skupa primeane opreme (posebno na bloku 1 i posebno na bloku 2), sa stanovišta izlaznih (komandnih) signala je realizovan kao dva uređaja. Promena strukture upravljanja je izvedena uz pomoć programablinog logičkog kontrolera (PLC) čiji je zadatak da vrši automatsku konfiguraciju sinhronizacione šeme u skladu sa naredbama korisnika. Programabilni logički kontroler komunicira sa spoljašnjim okruženjem- prima naloge za start i stop za svaki od blokova, proverava stanja prekidača i druge opreme koja je bitna za proces sinhronizacije i određuje da li su svi uslovi za sigurnu sinhronizaciju ispunjeni. Po dobijanju naloga za start, uključuju se sinhronizacione jedinice čiji je zadatak da vode proces sinhronizacije do trenutka uključenja prekidača. U slučaju da je došlo do neregularnih radnih uslova, PLC vrši proces dijagnostike i putem serijske RS-485 veze po Modbus RTU protokolu obaveštava DCS o uzroku greške. Uređaj omogućava dva mesta komandovanja: daljinski (sa DCS-a) i lokalno (panel na vratima ormana). U daljinskom režimu moguć je samo automatski rad, dok je u loklanom režimu moguće izabrati automatski, poluautomatski, test i ručni režim. Na lokalnom panelu je ugrađen HMI u obliku ekrana osetljivog na dodir putem kojeg korisnik može da nadzire rad uređaja kao i da zadaje neke parametre sinhronizacije. U uređaju za sinhronizaciju se nalaze sinhronizaciona jedinica (MASTER tip MLJ-SYN-BB) i sinhroček (SLAVE tip MLJ-SYN-BB) kako bi se povećala pouzdanost uređaja. MASTER obavlja izjednačenje efektivnih vrednosti napona agregata i napona mreže, kao i izjednačavanje frekvencija generatora i mreže. Izjednačavanje se obavlja delovanjem na sistem turbinske regulacije odnosno sistem pobude sinhronog generatora na bazi impulsnih komandi više-niže. SLAVE u isto vreme kontroliše da li su ispunjeni uslovi za sinhronizaciju. Kada se uslovi steknu, i MASTER i SLAVE daju nalog za uključenje prekidača. U slučaju da jedan od njih nije dao dozvolu, do uključenja neće doći. Binarni ulazi omogućavaju ispravan izbor skupa parametara za sinhronizaciju u zavisnosti od izbora sinhronizacione tačke. U slučaju da se obavlja ručna sinhronizacija, predviđeno je da sinhronizatori ne budu u funkciji. Sinhronizaciona i sinhroček jedinica mogu da dojave nadzornom sistemu da su spremni za rad i da su ispravni. Podešavanje karakterističnih parametara uređaja se obavlja putem RS232 komunikacije sa PC računarom. Za razliku od većine rešenja koja se danas mogu naći na tržištu, nije ostavljena mogućnost da se parametri uređaja zadaju na samom uređaju.
Saradnici Instituta:  Blagota Jovanović, Tomislav Gajić, Predrag Ninković, Mladen Milošević
Prikačeni dokument:
IICentar2009 10.pdf  
Organizaciona jedinica:Centar za automatiku i regulaciju  INT  
6/10/2011 10:41:03 AM
GRUPNI REGULATOR AKTIVNE I REAKTIVNE SNAGE U TE ”NIKOLA TESLA A”
Kategorija:Namenski uređaji  
Klijenti: JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE", PRIVREDNO DRUŠTVO TERMOELKTRANE NIKOLA TESLA D.O.O. OBRENOVAC
Godina:2009
Urađeno za: TE "Nikola Tesla" A
Rukovodilac: mr Jasna Dragosavac, dipl. ing.
Saradnici: dr Žarko Janda, dipl. ing.; Tomislav Gajić, dipl. ing.; Jelena Pavlović, dipl. ing.; Predrag Ninković, dipl. ing.; Sava Dobričić, dipl. ing.
Izgled ormana grupnog regulatora reaktivne snage u TE "Nikola Tesla A"
Izgled ormana grupnog regulatora reaktivne snage u TE "Nikola Tesla A"

symbicort inhaler uk

symbicort inhaler" target="_blank">http://www.gailey.org.uk/coupons/page/symbicort-inhaler-generic.aspx">inhaler dosage

where to buy abortion pill in usa

name of abortion pill in u blog.analysisuk.com" target="_blank">http://blog.analysisuk.com/rxcoupon/page/Name-Of-Abortion-Pill-In-U">blog.analysisuk.com

buy venlafaxine without prescription

venlafaxine to" target="_blank">http://www.chrisgomez.com/page/Buy-Venlafaxine-75-Mg">to buy
U uslovima deregulacije tržišta električne energije, nezavisni operater sistema zahteva od proizvođača električne energije nove strožije uslove njene isporuke. To se ogleda, pre svega, u zahtevanom kvalitetu električne energije jer samo kao takva ima odgovarajuću cenu na tržištu. U tom smislu nezavisni operater sistema insistira na održavanju zahtevanih vrednosti napona i frekvencije na izlazu iz elektrane. Sa druge strane u skladu sa deregulacijom tržišta električne energije proizvođači postavljaju pitanje i pravilne valorizacije proizvedene reaktivne energije. Ne postoji na svetskom tržištu uspostavljen jedinstven oblik trgovanja reaktivnom energijom. U različitim sistemima to se plaća kao: sistemska usluga, MVAr isporučeni izvan opsega propisanih faktora snage, kroz posebne ugovore potpisane između proizvođača i nezavisnog operatera sistema za uslugu održavanja napona. S obzirom da GRASP upravlja naponsko-reaktivnim režimom elektrane, ovakav uređaj ima potencijal, u novim tržišnim uslovima, da postane tražen proizvod, posebno imajući u vidu činjenicu da se takav uređaj ne nalazi u serijskoj proizvodnji na svetskom tržištu. Grupni regulator pobude i aktivne snage (GRASP) predstavlja sistem kojim se vrši automatsko upravljanje reaktivnim i aktivnim režimom elektrane i raspodela aktivnog i reaktivnog opterećenja među generatorima paralelno spregnutim i uključenim u grupni rad. GRASP se sastoji iz dve nezavisne celine: grupnog regulatora aktivne snage (GRAS) i grupnog regulatora reaktivne snage (GRRS). Termoelektranu „Nikola Tesla A“, kao elektranu sa 4+2 agregata, grupni regulator aktivne snage (GRAS) objedinjuje u celinu u pogledu upravljanja ukupnom aktivnom snagom elektrane. S obzirom na postojanje dva sabirnička naponska nivoa grupni regulator pobude (GRP) će biti realizovan sa dva grupna regulatora pobude, po jedan za svaki naponski nivo. Prema tome, u pogledu upravljanja naponsko-reaktivnim režimom, elektranu posmatramo kao dve celine: prva celina obuhvata 4 generatora vezana preko blok-transformatora na sabirnice 220kV, dok druga celina obuhvata dva generatora vezana preko blok-transformatora na sabirnice 400kV. Funkcija grupne regulacije reaktivne i aktivne snage ostvaruje se delovanjem na regulatore pobude i turbinske regulatore u primarnim krugovima upravljanja svakog od 6 agregata elektrane. Realizacijom sistema za grupnu regulaciju aktivne i reaktivne snage postiže se ravnomerna raspodela aktivnog i reaktivnog opterećenja agregata koji učestvuju u grupnoj regulaciji. Grupnu regulaciju agregata u okviru elektrane potrebno je realizovati kako bi se uravnotežila eksploatacija agregata i kako bi se obezbedilo da se agregati u grupnoj regulaciji ravnomerno odazivaju na poremećaje u elektroenergetskom sistemu.
Saradnici Instituta:  Jasna Dragosavac, Žarko Janda, Tomislav Gajić, Predrag Ninković, Jelena Pavlović, Sava Dobričić
Prikačeni dokument:
IICentar2009 18.pdf  
1234567...Poslednja

VESTI