Skip Navigation LinksPočetna > Kategorije
Brza pretraga

Naučno istraživačka jedinica:

Kategorija:

123
 
Organizaciona jedinica:Centar za automatiku i regulaciju  INT  
10/4/2011 8:58:42 AM
MODERNIZACIJA I RAZVOJ TEHNOLOGIJE I UREĐAJA ENERGETSKE ELEKTRONIKE U HIDROELEKTRANAMA I TERMOELEKTRANAMA EPS-A
Klijenti: JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE", DRINSKO-LIMSKE HE D.O.O. BAJINA BAŠTA
Godina:2008-2010
Urađeno za: Limske hidroelektrane
Rukovodilac: Dr Dušan Arnautović,dipl. ing.
Saradnici: Dr Dušan Arnautović;mr Jasna Dragosavac;dr Žarko Janda;dr Đorđe Stojić; Zoran Ćirić; mr Blagota Jovanović; Nemanja Milojčić; Dušan Joksimović; Dane Džepčeski;

imuran

imuran japex.pl" target="_blank">http://japex.pl?pagelhx=imuran-bez-recepty">japex.pl

citalopram side effects 20mg

citalopram 20mg side" target="_blank">http://hikebikeclimb.net/ice_condition/coupons/page/weight-loss-citalopram-20mg.aspx">side effects
CILJEVI PROJEKTA • Razvoj, izrada i puštanje u rad digitalnih uređaja energetske elektronike: statičkih sistema pobude, sistema sinhronizacije generatora, sistema preklopne automatike i sistema za besprekidno napajanje (invertori i ispravljači) urađenih po najsavremenijoj mikroprocesorskoj tehnologiji uz angažovanje i korišćenje domaćih stručnjaka i znanja. • Smanjenje investicionih ulaganja prilikom kapitalnog remonta termoelektrana i hidroelektrana. • Revitalizacije, rekonstrukcije, zamene postojećih i ugradnje novih uređaja predmetne namene u termoelektranama i hidroelektranama. • Poboljšanje tehničkih karakteristika. • Omogućavanje uključenja predmetnih sistema u digitalni sistem za nadzor i upravljanje elektranom. • Povećanje raspoloživosti, stabilnosti i kvaliteta električne energije i sposobnoasti povezivanja EES Srbije u interkonekcije. Povećanje pouzdanosti rada generatora, a time i celog EES. • Razvojem i proizvodnjom ove opreme dobijaju se domaći proizvodi konkurentni po ceni i kvalitetu na domaćem i svetskom tržištu, urađeni po najnovijim tehničkim standardima.
Saradnici Instituta:  Jasna Dragosavac, Zoran Ćirić, Đorđe Stojić, Nemanja Milojčić, Dušan Joksimović, Dušan Arnautović, Blagota Jovanović, Žarko Janda, Dane Džepčeski
Prikačeni dokument:
prikaz 17008.kon..pdf  
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  INT  
5/18/2011 9:08:24 AM
Standardni asinhroni motori za dva napona kao energetski efikasni motori
Godina:2003
Urađeno za: Ministarstvo nauke, tehnologije i razvoj Srbije
Rukovodilac: Dr Miloje Kostić, dipl. ing.
Saradnici: Mr Žarko Janda, dipl. ing.

deltasone

deltasone http://iammatt.co.uk?pagehxe=prednisolone-uk" rel="nofollow">online
Saradnici Instituta:  Miloje Kostić
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  INT  
5/18/2011 9:20:35 AM
Evaluacija prenosnih mogućnosti i pratećih usluga elektroenergetskih interkonekcija u uslovima deregulacije
Godina:2003
Urađeno za: Ministarstvo nauke, tehnologije i razvoj Srbije
Rukovodilac: Prof. Dr Dragan P. Popović, dipl. ing.
Saradnici: Đorđe Dobrijević, dipl. ing, Srđo Mrđa, dipl. ing, Tanja Đokić, dipl. ing, Prof. Dr Jovan Nahman, Elektrotehnički fakultet, Beograd, Prof. Dr Nešo Mijušković, Elektrotehnički fakultet, Beograd

naltrexone online

naltrexone for pain http://www.movidafm.net/page/naltrexone" rel="nofollow">movidafm.net
Saradnici Instituta:  Dragan Popović, Srđo Mrđa
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  INT  
5/18/2011 9:23:24 AM
Istraživanje mogućnosti ekonomičnijeg rada distributivne mreže srednjeg napona
Ključne reči / Tagovi:Planiranje razvoja prenosne mreže  
Godina:2003
Urađeno za: Ministarstvo nauke, tehnologije i razvoj Srbije
Rukovodilac: Docent Dr Vladica Mijailović, dipl. ing.
Saradnici: Mr Rade Drča, dipl. ing, Saša Minić, dipl. ing, Gordana Radović, dipl. ing, Nada Obradović, dipl. ing, Ana Šaranović, dipl. ing, Branislav Ćupić, dipl. ing.

lexapro and pregnancy birth defects

lexapro pregnancy sbu.msdgc.org" target="_blank">http://sbu.msdgc.org/sbu/page/lexapro-and-pregnancy-autism.aspx">sbu.msdgc.org
Saradnici Instituta:  Saša Minić, Branislav Ćupić, Gordana Radović, Ana Šaranović, Nada Vrcelj
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  INT  
5/18/2011 10:18:30 AM
Evaluacija prenosnih mogućnosti i pratećih usluga elektroenergetskih interkonekcija u uslovima deregulacije
Godina:2002
Urađeno za: Ministarstvo nauke, tehnologije i razvoj Srbije
Rukovodilac: Dr Dragan Popović
Saradnici: Đorđe Dobrijević, dipl. ing, Maja Turković, dipl. ing, Branislav Ćupić, dipl. ing, Srđo Mrđa, dipl. ing.
Saradnici Instituta:  Dragan Popović, Branislav Ćupić, Srđo Mrđa
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  INT  
5/18/2011 1:56:52 PM
Racionalno planiranje, optimalna eksploatacija i tehničko unapređenje EES
Godina:1995
Urađeno za: Ministarstvo nauke, tehnologije i razvoj Srbije
Rukovodilac: Prof. Dr Jovan Nahman, dipl. ing.
Saradnici: Istraživači iz Instituta " Nikola Tesla", Instituta "Mihailo Pupin" i sa Elektrotehničkog fakulteta iz Beograda

lexapro and weed anxiety

lexapro and weed reddit online" target="_blank">http://loefflerlawfirm.com/blog/coupons/page/lexapro-weed-effects.aspx">online lexapro weed effects

emla

emla" target="_blank">http://informedu.com.au?pagedot=buy-emla">emla

cost of abortion pill

where" target="_blank">http://www.seansidi.com/coupons/page/abortion-pill-cost-cvs.aspx">where can i get the abortion pill
Prikačeni dokument:
Racionalno planiranje.doc  
123

VESTI

 • Zapisnik sa dvanaeste redovne sednice skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla

  Zapisnik sa 12. redovne sednice skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla možete preuzeti u prilogu.
  6/18/2019 7:32:21 PM
 • Zaštita podataka o ličnosti (Personal Data Protection Notice)

  Odgovarajuća dokumetna su data u prilogu.
  8/21/2019 11:34:24 AM
 • Prezentacija projekta centra za nadzor i dijagnostiku elektroenergetske opreme

  U okviru 15. međunarodnog Sajma energetike predstavljen je projekat Centra za nadzor i dijagnostiku elektroenergetske opreme na štandu JP Elektroprivrede Srbije.
  Projekat je realizovan zajedničkom saradnjom saradnika Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla i JP EPS.
  Prezentaciju je održao rukovodilac Projekta dr Vladimir Šiljkut.
  10/8/2019 4:00:38 PM
 • Akreditacija instituta Nikola Tesla

  Institut je, u redovnom postupku akreditacije po novom Zakonu o nauci i istraživanjima, akreditovan kao istraživačko razvojni institut u oblasti tehničko tehnoloških nauka – elektrotehnika, za naredni petogodišnji period (2019-2024).
  Odluku o akreditaciji možete preuzeti u prilogu.
  12/4/2019 9:28:37 AM
 • Institut Nikola Tesla sklopio sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji sa Elektroprivredom Republike Srpske i Istraživačko razvojnim centrom elektroenergetike-IRCE

  Za dodatne informacije posetiti link https://www.rtrs.tv/vijesti/vijest.php?id=339085
  6/3/2019 1:56:13 PM
 • Sednica skupštine akcionara

  Sednica skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla a. d. Beograd, održaće se 14.6.2019. godine u 11:00 časova, u sedištu Instituta, adresa Koste Glavinića 8a Beograd, u sali za sednice. Materijale za sednicu možete preuzeti u prilogu
  5/9/2019 2:48:41 PM
 • Poster instituta Nikola Tesla nagrađen kao jedan od tri najbolja postera za inovativno rešenje u oblasti ekologije

  U Beogradu, četvrtog i petog Decembra 2018., održana je ministarska konferencija pod pokroviteljstvom UNEP za zemlje Jugoistočne Evrope pod nazivom: Ministerial Conference “Innovative Solutions to Pollution in South East and Southern Europe”. Konferencija je održana uz podršku Italijanskog ministarstva ekologije. Na ovoj konferenciji poster instituta Nikola Tesla pod naslovom "Decontamination of PCB Contaminated Electrical Equipment Using INT Process for Simultaneous Dechlorination, Desulphurization and Regeneration of Mineral Insulating Oils" je nagrađen kao jedan od tri najbolja postera za inovativno rešenje u oblasti ekologije.
  Nagrađeni poster možete preuzeti u prilogu.
  1/9/2019 3:13:53 PM
 • In memoriam dr Aleksandar Nikolić (1966.-2018.)

  Dr Aleksandar Nikolić rođen je 13.5.1966. godine u Beogradu gde je završio osnovnu i srednju školu. Studirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu gde je diplomirao 1991. a magistrirao 1999. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom: “Direktna kontrola momenta asinhronog motora napajanog iz strujnog pretvarača učestanosti” odbranio je na katedri za Energetske pretvarače i elektromotorne pogone Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu 2009. godine pod mentorstvom prof. dr Borislava Jeftenića. Od 1995. bio je angažovan kao saradnik Laboratorije za elektromototorne pogone Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.
  U papirnoj i hemijskoj industriji je radio više od 10 godina. Od 1992. do 1997. godine radio je u Fabrici hartije Beograd na mestu Glavnog inženjera elektronike, od 1997. do 2001. godine u Energoprojekt ENTEL na mestu Samostalnog projektanta i od 2001. do 2004. godine u Duga Holding na mestu Rukovodioca održavanja.
  Od 2005.godine bio je stalno zaposlen u Elektrotehničkom institutu „NikolaTesla“. Radio je u Centru za elektromerenja kao stručni savetnik, a u naučnom zvanju viši naučni saradnik. Bio je rukovodilac akreditovane Laboratorije za ispitivanje kvaliteta električne energije Instituta, od 2013. je obavljao funkciju predsednika Naučnog veća Instituta.
  Objavio je preko 120 radova iz oblasti upravljanja elektromotornim pogonima, kvaliteta električne energije i energetske efikasnosti. Bio je član nekoliko profesionalnih udruženja: Društva za energetsku elektroniku Srbije; Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) gde je 2006. godine izabran u zvanje Senior Member; Komiteta B4 CIGRE Srbija; Inženjerske komore Srbije, sa tri licence odgovornog projektanta i licencom odgovornog izvođača radova.
  Bio je rukovodilac dva projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i to jednog iz oblasti tehnološkog razvoja (TR33017, projektnicilus 2011.-2015.) i jednog inovacionog projekta (projektni ciklus 2014.-2015.).
  Predavao je na doktorskim studijama Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.
  Sahrana našeg dragog kolege Aleksandra Nikolića održaće se u petak 12.01.2018. u 12 časova na groblju Lešće u Beogradu.
  1/9/2018 5:30:11 PM
 • Srećni praznici

  Institut Nikola Tesla želi svim prijateljima, klijentima i poslovnim saradnicima srećne praznike sa željom da i naredna godina bude uspešna.
  12/28/2017 2:07:40 PM
 • Članak posvećen institutu Nikola Tesla u listu Politika

  Dana 11.12..2017. u dnevnom listu Politika, u sekciji Nauka, objavljen je članak posvećen institutu Nikola Tesla koji možete preuzeti na http://www.ieent.org/prototip/DrugiOnama.aspx
  12/15/2017 3:09:53 PM