Skip Navigation LinksPočetna > Kategorije
Brza pretraga

Naučno istraživačka jedinica:

Kategorija:

1234567...Poslednja
 
Organizaciona jedinica:Centar za elektromerenja  
1/27/2017 11:28:55 AM
Relejne zaštite koje se koordiniraju sa pogonskim dijagramom, funkcijama sistema regulacije pobude i zaštitama elektroenergetskog sistema
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2017
Rukovodilac: Danilo Buha
Saradnici: Boško Buha, Dušan Jačić, Saša Gligorov, Marko Božilov, Savo Marinković, mr Srđan Milosavljević

buy naltrexone online

naltrexone buy online http://sporturfintl.com/page/buy-generic-naltrexone-online.aspx" rel="nofollow">canada
U ovom radu smo dali proračun zaštitnih funkcija koje su urađene na najvećem proizvodnom bloku u zemlji na bloku B1 TENT-a B.

Prvi proračun se odnosi na koordinaciju limitera maksimalne struje statora u sistemu regulacije pobude sa zaštitama od preopterećenja statora, prekostrujnom zaštitom sa inverznom karakteristikom i dozvoljenim preopterećenjem statora generatora B1.

U drugom proračunu podešenja podimpedantne zaštite generatora date su metode i kriterijumi po kojim je urađen tako da se ne naruši pouzdanost elektroenergetskog sistema a da se pritom generator ne ugrozi termički ili sa aspekta stabilnosti. Korišćeni kriterijumi obezbeđuju da ov zaštita bude istovremeno rezervna zaštita za slučaj otkaza zaštita prenosnog sistema pa se stoga koordinira sa zaštitama prenosnog sistema.

Proračun svih zaštita bloka B1 kojih ima 32 je urađen i nalazi se u projektu "Koordinacija relejne zaštite blokova B1 i B2 sa sistemom pobude i elektroenergetskog sistema –TENT B"
Saradnici Instituta:  Srđan Milosavljević, Danilo Buha, Boško Buha, Saša Gligorov, Marko Božilov
4/11/2017 12:02:01 PM
Poboljšani metodi za merenje sigurnosnih karakteristika sistema uzemljenja u visokonaponskim postrojenjima
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2016
Vojin Kostić, "Poboljšani metodi za merenje sigurnosnih karakteristika sistema uzemljenja u visokonaponskim postrojenjima", doktorska disertacija, Elektronski fakultet, Univerzitet u Nišu, 2.12.2016.
Saradnici Instituta:  Vojin Kostić
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske objekte  INT  
4/11/2017 11:31:07 AM
Naponski transformatori i ferorezonansa u izolovanim mrežama
Kategorija:Radovi saradnika  
Ključne reči / Tagovi:Odbranjen magistarski rad  
Godina:2014

how to buy abortion pill online

where can i buy the abortion pill online go" target="_blank">http://sporturfintl.com/page/how-to-buy-abortion-pill.aspx">go
Jovan Mrvić, "Naponski transformatori i ferorezonansa u izolovanim mrežama", magistarska teza odbranjena 16.07.2014 na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu
Saradnici Instituta:  Jovan Mrvić
Organizaciona jedinica:Centar za elektromerenja  INT  
4/11/2017 11:32:49 AM
Ekspertski sistem za procenu pogonskog stanja transformatora analizom transformatorskog ulja
Kategorija:Radovi saradnika  
Ključne reči / Tagovi:Odbranjen magistarski rad  
Godina:2014

buy abortion pill espana

buy abortion pill espana" target="_blank">http://miconsoladoryyo.com?pageerv=buy-abortion-pill-espana">espana

how to buy naltrexone

where can" target="_blank">http://weather.liamsattic.com/rxcoupon/page/Buy-Naltrexone-Canada">can i buy naltrexone
Nikola Miladinović,"Ekspertski sistem za procenu pogonskog stanja transformatora analizom transformatorskog ulja", magistarski rad, Elektrotehnički fakultet univerziteta u Beogradu, 2014
Saradnici Instituta:  Nikola Miladinović
Organizaciona jedinica:Centar za elektromerenja  INT  
4/11/2017 12:11:21 PM
Daljinsko nadgledanje i upravljanje saobraćajem
Kategorija:Radovi saradnika  
Ključne reči / Tagovi:Odbranjen magistarski rad  
Godina:2014

order abortion pill online usa

abortion pill online" target="_blank">http://blog.cr-inside.org/page/Usa-Buy-Abortion-Pill">online usa
Dejan Misović,"Daljinsko nadgledanje i upravljanje saobraćajem", magistarski rad, Elektrotehnički fakultet univerziteta u Beogradu, 18.9.2014.
Saradnici Instituta:  Dejan Misović
Organizaciona jedinica:Centar za automatiku i regulaciju  INT  
4/11/2017 11:25:25 AM
Projektovanje i izbor parametara pobudnih sistema sinhronih generatora
Kategorija:Radovi saradnika  
Ključne reči / Tagovi:Odbranjen magistarski rad  
Godina:2013

contractubex

contractubex esasolutions.sk" target="_blank">http://esasolutions.sk?pagemot=contractubex-cennk-dnpb">esasolutions.sk
Dušan Joksimović, "Projektovanje i izbor parametara pobudnih sistema sinhronih generatora", Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu, 2013.
Saradnici Instituta:  Dušan Joksimović
1234567...Poslednja

VESTI