Brza pretraga

Ključne reči:

Godina:

1234567...Poslednja
 
Organizaciona jedinica:Centar za automatiku i regulaciju  INT  
4/11/2017 11:25:25 AM
Projektovanje i izbor parametara pobudnih sistema sinhronih generatora
Kategorija:Radovi saradnika  
Ključne reči / Tagovi:Odbranjen magistarski rad  
Godina:2013
Dušan Joksimović, "Projektovanje i izbor parametara pobudnih sistema sinhronih generatora", Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu, 2013.
Saradnici Instituta:  Dušan Joksimović
6/11/2013 2:48:10 PM
Dinamički aspekti uvažavanja statizma regulacije napona generatora u analizama naponsko-reaktivnih stanja prenosnih mreža
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2012
D. P. Popović, M. Ivanović, Đ. Stojić, S. Veinović, S. Minić, "Dinamički aspekti uvažavanja statizma regulacije napona generatora u analizama naponsko-reaktivnih stanja prenosnih mreža", 15. simpozijum, Upravljanje i telekomunikacije u elektroenergetskom sistemu, R C2 06, Donji Milanovac, 2012.
Saradnici Instituta:  Dragan Popović, Saša Minić, Milan Ivanović, Đorđe Stojić, Slavko Veinović
6/11/2013 2:52:46 PM
Projektovanje regulatora napona statora sinhronog generatora sa budilicom
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2012
Đ. Stojić, S. Veinović, M. Milinković, M. Ivanović, "Projektovanje regulatora napona statora sinhronog generatora sa budilicom", Međunarodni naučno-stručni Simpozijum Infoteh - Jahorina 2012, SUP-5, Jahorina, Bosna i Hercegovina, 21 - 23. mart 2012, pp. 998-992, ISBN 978-99938-624-8-2.
Saradnici Instituta:  Milan Ivanović, Đorđe Stojić, Milan Milinković, Slavko Veinović
Organizaciona jedinica:Centar za automatiku i regulaciju  INT  
4/11/2017 9:18:25 AM
Koordinisana regulacija reaktivnih snaga generatora i napona na sabirnicama termoelektrane
Kategorija:Radovi saradnika  
Ključne reči / Tagovi:Odbranjena doktorska teza  
Godina:2012
JasnaDragosavac, "Koordinisana regulacija reaktivnih snaga generatora i napona na sabirnicama termoelektrane", Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, 2012.
http://www.cris.uns.ac.rs/searchDissertations.jsf
Saradnici Instituta:  Jasna Dragosavac
Organizaciona jedinica:Centar za automatiku i regulaciju  INT  
4/11/2017 11:14:15 AM
Jedna klasa strujnih inventora pogodnih za primenu u obnovljivim izvorima električne energije
Kategorija:Radovi saradnika  
Ključne reči / Tagovi:Odbranjen magistarski rad  
Godina:2010
Predrag Ninković, "Jedna klasa strujnih inventora pogodnih za primenu u obnovljivim izvorima električne energije", magistarski rad odbranjen na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, 2010. godine
Saradnici Instituta:  Predrag Ninković
Organizaciona jedinica:Centar za automatiku i regulaciju  INT  
6/13/2011 2:23:35 PM
Novo postrojenje sa tiristorskim ispravljačima i razvodom jednosmerne struje za napajanje hidroelektrane
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2010
Vukić Vladimir, Prole Rajko, Jevtić Darko "Novo postrojenje sa tiristorskim ispravljačima i razvodom jednosmerne struje za napajanje hidroelektrane" Zbornik radova, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla", br. 20, str. 143-156, 2010
Saradnici Instituta:  Rajko Prole, Darko Jevtić, Vladimir Vukić
1234567...Poslednja

VESTI

DOGAĐAJI