Brza pretraga

Ključne reči:

Godina:

 
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske objekte  INT  
7/5/2011 10:52:57 AM
UTICAJI NADZEMNIH VODOVA 110 kV-400 kV NA OKOLINU I MERE ZAŠTITE
Kategorija:Studije i elaborati  
Godina:2009
Urađeno za: JP EMS
Rukovodilac: Petar Vukelja
Saradnici: Radomir Naumov; Dejan Hrvić; Momčilo Petrović; Vojin Kostić; Predrag Kudra; Branko Josifović;
Saradnici Instituta:  Petar Vukelja, Radomir Naumov, Dejan Hrvić, Predrag Kudra, Branko Josifović, Momčilo Petrović, Vojin Kostić
Prikačeni dokument:
Studija nadz vodovi.pdf  
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske objekte  INT  
7/5/2011 10:52:40 AM
ISTRAŽIVANJE STRUJA ZEMLJOSPOJA U 10 kV MREŽI GRADA NIŠA
Kategorija:Studije i elaborati  
Klijenti: JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE"
Godina:2009
Urađeno za: JP EPS
Rukovodilac: Dr Petar Vukelja, dipl.ing.
Saradnici: Jovan Mrvić, dipl.ing., Dejan Hrvić, dipl.ing., Predrag Kudra, dipl.tehn., Branko Josifović, dipl.tehn.
Saradnici Instituta:  Petar Vukelja, Jovan Mrvić, Dejan Hrvić, Predrag Kudra, Branko Josifović
Prikačeni dokument:
Studija zemljospoj ED Nis.pdf  
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske objekte  INT  
7/5/2011 11:14:51 AM
ELEKTRIČNA I MAGNETSKA POLJA INDUSTRIJSKE UČESTANOSTI U UNUTRAŠNJOSTI OBJEKATA U SASTAVU EPS
Kategorija:Studije i elaborati  
Klijenti: JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE"
Godina:2009
Urađeno za: JP EPS
Rukovodilac: Dr Petar Vukelja, dipl.inž.
Saradnici: Radomir M. Naumov, dipl.inž., Dejan Hrvić, dipl.inž., Momčilo Petrović, dipl.inž., Vojin Kostić, dipl.inž., Aleksandar Pavlović, dipl.inž., Jovan Mrvić, dipl.inž., Ninoslav Simić, dipl.inž., Branko Josifović, dipl.teh., Predrag Kudra, dipl.teh.,
Saradnici Instituta:  Petar Vukelja, Radomir Naumov, Jovan Mrvić, Dejan Hrvić, Predrag Kudra, Branko Josifović, Momčilo Petrović, Ninoslav Simić, Aleksandar Pavlović, Vojin Kostić
Prikačeni dokument:
Studija EMF objekti EPS-a.pdf  
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske objekte  INT  
7/5/2011 11:55:49 AM
IZNOŠENJE POTENCIJALA U 6 kV I 20 kV MREŽU POVRŠINSKIH KOPOVA EPS-a
Kategorija:Studije i elaborati  
Klijenti: JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE"
Ključne reči / Tagovi:Prenaponska i gromobranska zaštita  
Godina:2009
Urađeno za: JP EPS
Rukovodilac: Petar Vukelja
Saradnici: Jovan Mrvić; Dejan Hrvić; Predrag Kudra; Branko Josifović; Momčilo Petrović; Vojin Kostić;
Saradnici Instituta:  Petar Vukelja, Jovan Mrvić, Dejan Hrvić, Predrag Kudra, Branko Josifović, Momčilo Petrović, Vojin Kostić

VESTI

 • Prilog Jutarnjeg programa beogradske hronioke o institutu Nikola Tesla

  U rubrici Pamet Srbije vodimo vas na elektrotehnički institut Nikola Tesla gde su prva ispitivanja nejonizujućih zračenja sprovedena još 1974. godine. Danas, naprednim metodama, naučnici brinu o zaštiti životne sredine.
  https://youtu.be/mYkgcdNuxqc
  10/27/2017 1:06:18 PM
 • Članak posvećen institutu Nikola Tesla u listu Politika

  Dana 11.12..2017. u dnevnom listu Politika, u sekciji Nauka, objavljen je članak posvećen institutu Nikola Tesla koji možete preuzeti na http://www.ieent.org/prototip/DrugiOnama.aspx
  12/15/2017 3:09:53 PM
 • Srećni praznici

  Institut Nikola Tesla želi svim prijateljima, klijentima i poslovnim saradnicima srećne praznike sa željom da i naredna godina bude uspešna.
  12/28/2017 2:07:40 PM
 • In memoriam dr Aleksandar Nikolić (1966.-2018.)

  Dr Aleksandar Nikolić rođen je 13.5.1966. godine u Beogradu gde je završio osnovnu i srednju školu. Studirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu gde je diplomirao 1991. a magistrirao 1999. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom: “Direktna kontrola momenta asinhronog motora napajanog iz strujnog pretvarača učestanosti” odbranio je na katedri za Energetske pretvarače i elektromotorne pogone Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu 2009. godine pod mentorstvom prof. dr Borislava Jeftenića. Od 1995. bio je angažovan kao saradnik Laboratorije za elektromototorne pogone Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.
  U papirnoj i hemijskoj industriji je radio više od 10 godina. Od 1992. do 1997. godine radio je u Fabrici hartije Beograd na mestu Glavnog inženjera elektronike, od 1997. do 2001. godine u Energoprojekt ENTEL na mestu Samostalnog projektanta i od 2001. do 2004. godine u Duga Holding na mestu Rukovodioca održavanja.
  Od 2005.godine bio je stalno zaposlen u Elektrotehničkom institutu „NikolaTesla“. Radio je u Centru za elektromerenja kao stručni savetnik, a u naučnom zvanju viši naučni saradnik. Bio je rukovodilac akreditovane Laboratorije za ispitivanje kvaliteta električne energije Instituta, od 2013. je obavljao funkciju predsednika Naučnog veća Instituta.
  Objavio je preko 120 radova iz oblasti upravljanja elektromotornim pogonima, kvaliteta električne energije i energetske efikasnosti. Bio je član nekoliko profesionalnih udruženja: Društva za energetsku elektroniku Srbije; Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) gde je 2006. godine izabran u zvanje Senior Member; Komiteta B4 CIGRE Srbija; Inženjerske komore Srbije, sa tri licence odgovornog projektanta i licencom odgovornog izvođača radova.
  Bio je rukovodilac dva projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i to jednog iz oblasti tehnološkog razvoja (TR33017, projektnicilus 2011.-2015.) i jednog inovacionog projekta (projektni ciklus 2014.-2015.).
  Predavao je na doktorskim studijama Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.
  Sahrana našeg dragog kolege Aleksandra Nikolića održaće se u petak 12.01.2018. u 12 časova na groblju Lešće u Beogradu.
  1/9/2018 5:30:11 PM
 • Zapisnik sa četvrte vanredne sednice skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla

  The following article consists of bunch of lilly cialis coupons. Here located different paper
  Zapisnik sa četvrte vanredne sednice skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla možete preuzeti u prilogu.
  9/1/2017 5:58:56 PM
 • Četvrta vanredna sednica skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla

  Četvrta vanredna sednica skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla a. d. Beograd, održaće se 30.8.2017. godine u 12:00 časova, u sedištu Instituta, adresa Koste Glavinića 8a Beograd, u sali za sednice. Materijale za sednicu možete preuzeti u prilogu.
  8/3/2017 1:45:28 PM
 • EMISIJA KUĆA NAUKE: ELEKTROTEHNIČKI INSTITUT NIKOLA TESLA

  Emisija iz serijala "Kuća Nauke" posvećena Elektrotehničkom institutu "Nikola Tesla" emitovana je u utorak 28.2.2017. na RTS2. Sa velikim zadovoljstvom preporučujemo svima koji žele da se upoznaju sa istorijatom i delatnostima Instituta da pogleda emisiju na linku:
  https://youtu.be/bYL6BMRfeB4
  Najava emisije:
  http://www.rts.rs/page/tv/ci/story/18/rts-2/2645969/kuca-nauke-elektrotehnicki-instut-nikola-tesla.html
  3/2/2017 9:38:34 AM
 • Odluka Odbora za akreditaciju naučnoistraživačkih organizacija

  Odluku Odbora za akreditaciju naučnoistraživačkih organizacija o akreditaciji instituta Nikola Tesla možete preuzeti u prilogu.
  4/3/2016 10:31:58 PM
 • Pravilnik o bližem uređenju postupka javnih nabavki

  U prilgu možete preuzeti Pravilnik o bližem uređenju postuka javnih nabavki.
  2/29/2016 4:12:04 PM
 • Srećni praznici

  Institut Nikola Tesla želi svim prijateljima, klijentima i poslovnim saradnicima srećne praznike sa željom da i naredna godina bude uspešna.
  12/30/2015 12:32:55 PM

DOGAĐAJI