Brza pretraga

Ključne reči:

Godina:

 
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske objekte  INT  
7/5/2011 10:52:57 AM
UTICAJI NADZEMNIH VODOVA 110 kV-400 kV NA OKOLINU I MERE ZAŠTITE
Kategorija:Studije i elaborati  
Godina:2009
Urađeno za: JP EMS
Rukovodilac: Petar Vukelja
Saradnici: Radomir Naumov; Dejan Hrvić; Momčilo Petrović; Vojin Kostić; Predrag Kudra; Branko Josifović;
Saradnici Instituta:  Petar Vukelja, Radomir Naumov, Dejan Hrvić, Predrag Kudra, Branko Josifović, Momčilo Petrović, Vojin Kostić
Prikačeni dokument:
Studija nadz vodovi.pdf  
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske objekte  INT  
7/5/2011 10:52:40 AM
ISTRAŽIVANJE STRUJA ZEMLJOSPOJA U 10 kV MREŽI GRADA NIŠA
Kategorija:Studije i elaborati  
Klijenti: JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE"
Godina:2009
Urađeno za: JP EPS
Rukovodilac: Dr Petar Vukelja, dipl.ing.
Saradnici: Jovan Mrvić, dipl.ing., Dejan Hrvić, dipl.ing., Predrag Kudra, dipl.tehn., Branko Josifović, dipl.tehn.
Saradnici Instituta:  Petar Vukelja, Jovan Mrvić, Dejan Hrvić, Predrag Kudra, Branko Josifović
Prikačeni dokument:
Studija zemljospoj ED Nis.pdf  
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske objekte  INT  
7/5/2011 11:14:51 AM
ELEKTRIČNA I MAGNETSKA POLJA INDUSTRIJSKE UČESTANOSTI U UNUTRAŠNJOSTI OBJEKATA U SASTAVU EPS
Kategorija:Studije i elaborati  
Klijenti: JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE"
Godina:2009
Urađeno za: JP EPS
Rukovodilac: Dr Petar Vukelja, dipl.inž.
Saradnici: Radomir M. Naumov, dipl.inž., Dejan Hrvić, dipl.inž., Momčilo Petrović, dipl.inž., Vojin Kostić, dipl.inž., Aleksandar Pavlović, dipl.inž., Jovan Mrvić, dipl.inž., Ninoslav Simić, dipl.inž., Branko Josifović, dipl.teh., Predrag Kudra, dipl.teh.,
Saradnici Instituta:  Petar Vukelja, Radomir Naumov, Jovan Mrvić, Dejan Hrvić, Predrag Kudra, Branko Josifović, Momčilo Petrović, Ninoslav Simić, Aleksandar Pavlović, Vojin Kostić
Prikačeni dokument:
Studija EMF objekti EPS-a.pdf  
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske objekte  INT  
7/5/2011 11:55:49 AM
IZNOŠENJE POTENCIJALA U 6 kV I 20 kV MREŽU POVRŠINSKIH KOPOVA EPS-a
Kategorija:Studije i elaborati  
Klijenti: JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE"
Ključne reči / Tagovi:Prenaponska i gromobranska zaštita  
Godina:2009
Urađeno za: JP EPS
Rukovodilac: Petar Vukelja
Saradnici: Jovan Mrvić; Dejan Hrvić; Predrag Kudra; Branko Josifović; Momčilo Petrović; Vojin Kostić;
Saradnici Instituta:  Petar Vukelja, Jovan Mrvić, Dejan Hrvić, Predrag Kudra, Branko Josifović, Momčilo Petrović, Vojin Kostić

VESTI

DOGAĐAJI