Skip Navigation Links
Brza pretraga

Ključne reči:

Godina:

12
Organizacijona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
6/26/2013 11:27:02 AM
Studija perspektivnog dugoročnog razvoja električne mreže naponskog nivoa 10 kV na području ogranka Prokuplje
Kategorija:Studije i elaborati  
Klijenti: PRIVREDNO DRUŠTVO ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE "JUGOISTOK" D.O.O. NIŠ
Ključne reči / Tagovi:Planiranje razvoja distributivne mreže  
Godina:2012
Urađeno za: PD "Jugoistok" d.o.o. Niš
Rukovodilac: Igor Belić, dipl. ing.
Saradnici: Nikola Šušnica, dipl. ing.Nikola Georgijević, dipl. ing.Saša Minić, dipl. ing.Maja Marković, dipl. ing.

blodtryksmedicin amlodipin

amlodipin" target="_blank">http://blogs1.welch.jhmi.edu/page/Hvor-Hurtigt-Virker-Amlodipin.aspx">amlodipin

itraconazol uden recept

itraconazol pris itraconazol" target="_blank">http://itraconazolbivir.website">itraconazol pris itraconazol
Saradnici Instituta:  Igor Belić, Saša Minić, Nikola Georgijević, Maja Marković, Nikola Šušnica
Organizacijona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
4/27/2012 10:51:47 AM
Sagledavanje kompletnog uklapanja i analiza tehničkih uslova uklapanja 19 malih HE na području ogranka Pirot
Kategorija:Studije i elaborati  
Klijenti: PRIVREDNO DRUŠTVO ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE "JUGOISTOK" D.O.O. NIŠ
Godina:2010
Urađeno za: PD "Jugoistok" Niš
Rukovodilac: Mr Milan Ivanović, dipl. ing.
Saradnici: Tijana Janjić, dipl. ing.Saša Minić, dipl. ing.Miloje Kostić, dipl. ing.
Saradnici Instituta:  Miloje Kostić, Saša Minić, Tijana Janjić, Milan Ivanović
Organizacijona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
4/26/2012 3:10:56 PM
Analiza mogućnosti priključenja solarne elektrane "Merdare" na elektrodistributivnu mrežu ED Prokuplje
Kategorija:Studije i elaborati  
Klijenti: PRIVREDNO DRUŠTVO ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE "JUGOISTOK" D.O.O. NIŠ
Ključne reči / Tagovi:Modelovanje EES i njegovih komponenti  
Godina:2011
Urađeno za: PD "Jugoistok" Niš
Rukovodilac: Saša Minić, dipl. ing.
Saradnici: Igor Belić, dipl. ing. Nikola Šušnica, dipl. ing.

nitrostat

nitrostat loekkenglas.dk" target="_blank">http://loekkenglas.dk?pageiii=nitroglycerin-pris">loekkenglas.dk

paroxetin 2care4

paroxetin tinnitus foliep-piller.website" target="_blank">http://foliep-piller.website/paroxetin-folie.jsp">foliep-piller.website paroxetin sertralin
Saradnici Instituta:  Igor Belić, Saša Minić, Nikola Šušnica
Organizacijona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
4/23/2012 1:56:12 PM
Studija perspektivnog dugoročnog razvoja električne mreže naponskog nivoa 10 kV na području ogranka Vranje
Kategorija:Studije i elaborati  
Klijenti: PRIVREDNO DRUŠTVO ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE "JUGOISTOK" D.O.O. NIŠ
Godina:2010
Urađeno za: PD "Jugoistok" Niš
Rukovodilac: Maja Marković, dipl. ing.
Saradnici: Petar Kovačević, dipl. ing. Miroslav Stanković, dipl. ing. Saša Minić, dipl. ing. Danka Kecman, dipl. ing. Branka Kostić, dipl. ing

naltrexone hcl

naltrexone dosage" target="_blank">http://www.squatters.com/blog/page/naltrexone-side-effects.aspx">dosage
Saradnici Instituta:  Saša Minić, Danka Kecman, Maja Marković, Petar Kovačević, Miroslav Stanković, Branka Kostić
Organizacijona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  INT  
5/18/2011 1:45:52 PM
Tehnički informacioni sistem elektrodistribucije Niš - ORACLE baza podataka
Kategorija:Studije i elaborati  
Klijenti: PRIVREDNO DRUŠTVO ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE "JUGOISTOK" D.O.O. NIŠ
Godina:1995
Urađeno za: "Elektrodistribucija Niš"
Rukovodilac: Dr Miodrag Đukanović, dipl. ing.
Saradnici: Slobodanka Muždeka, dipl. ing, Đorđe Dobrijević, dipl. ing, V. Vujaklija, dipl. ing, Ninel Čukalevski, dipl. ing.
Organizacijona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  INT  
5/5/2011 2:59:19 PM
Studija perspektivnog dugoročnog razvoja električne mreže naponskog nivoa 10 kV na području grada Leskovca
Kategorija:Studije i elaborati  
Klijenti: PRIVREDNO DRUŠTVO ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE "JUGOISTOK" D.O.O. NIŠ
Ključne reči / Tagovi:Planiranje razvoja distributivne mreže  
Godina:2006
Urađeno za: "Elektrodistribucija" Leskovac
Rukovodilac: Ana Šaranović, dipl. ing.
Saradnici: Danka Kecman, dipl. ing, Miloš Stojković, dipl. ing, Branislav Ćupić, dipl. ing, Saša Minić, dipl. ing.

imipramin 10 mg

imipramin pris imipramin" target="_blank">http://imipramin10mg.website">imipramin 10 mg imipramin 10 mg
Saradnici Instituta:  Miloš Stojković, Saša Minić, Branislav Ćupić, Ana Šaranović, Danka Kecman
12

VESTI