Skip Navigation Links
Brza pretraga

Ključne reči:

Godina:

12
Organizacijona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
6/26/2013 11:27:02 AM
Studija perspektivnog dugoročnog razvoja električne mreže naponskog nivoa 10 kV na području ogranka Prokuplje
Kategorija:Studije i elaborati  
Klijenti: PRIVREDNO DRUŠTVO ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE "JUGOISTOK" D.O.O. NIŠ
Ključne reči / Tagovi:Planiranje razvoja distributivne mreže  
Godina:2012
Urađeno za: PD "Jugoistok" d.o.o. Niš
Rukovodilac: Igor Belić, dipl. ing.
Saradnici: Nikola Šušnica, dipl. ing.Nikola Georgijević, dipl. ing.Saša Minić, dipl. ing.Maja Marković, dipl. ing.

blodtryksmedicin amlodipin

amlodipin" target="_blank">http://blogs1.welch.jhmi.edu/page/Hvor-Hurtigt-Virker-Amlodipin.aspx">amlodipin

itraconazol uden recept

itraconazol pris itraconazol" target="_blank">http://itraconazolbivir.website">itraconazol pris itraconazol
Saradnici Instituta:  Igor Belić, Saša Minić, Nikola Georgijević, Maja Marković, Nikola Šušnica
Organizacijona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
4/27/2012 10:51:47 AM
Sagledavanje kompletnog uklapanja i analiza tehničkih uslova uklapanja 19 malih HE na području ogranka Pirot
Kategorija:Studije i elaborati  
Klijenti: PRIVREDNO DRUŠTVO ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE "JUGOISTOK" D.O.O. NIŠ
Godina:2010
Urađeno za: PD "Jugoistok" Niš
Rukovodilac: Mr Milan Ivanović, dipl. ing.
Saradnici: Tijana Janjić, dipl. ing.Saša Minić, dipl. ing.Miloje Kostić, dipl. ing.
Saradnici Instituta:  Miloje Kostić, Saša Minić, Tijana Janjić, Milan Ivanović
Organizacijona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
4/26/2012 3:10:56 PM
Analiza mogućnosti priključenja solarne elektrane "Merdare" na elektrodistributivnu mrežu ED Prokuplje
Kategorija:Studije i elaborati  
Klijenti: PRIVREDNO DRUŠTVO ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE "JUGOISTOK" D.O.O. NIŠ
Ključne reči / Tagovi:Modelovanje EES i njegovih komponenti  
Godina:2011
Urađeno za: PD "Jugoistok" Niš
Rukovodilac: Saša Minić, dipl. ing.
Saradnici: Igor Belić, dipl. ing. Nikola Šušnica, dipl. ing.

nitrostat

nitrostat loekkenglas.dk" target="_blank">http://loekkenglas.dk?pageiii=nitroglycerin-pris">loekkenglas.dk

paroxetin 2care4

paroxetin tinnitus foliep-piller.website" target="_blank">http://foliep-piller.website/paroxetin-folie.jsp">foliep-piller.website paroxetin sertralin
Saradnici Instituta:  Igor Belić, Saša Minić, Nikola Šušnica
Organizacijona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
4/23/2012 1:56:12 PM
Studija perspektivnog dugoročnog razvoja električne mreže naponskog nivoa 10 kV na području ogranka Vranje
Kategorija:Studije i elaborati  
Klijenti: PRIVREDNO DRUŠTVO ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE "JUGOISTOK" D.O.O. NIŠ
Godina:2010
Urađeno za: PD "Jugoistok" Niš
Rukovodilac: Maja Marković, dipl. ing.
Saradnici: Petar Kovačević, dipl. ing. Miroslav Stanković, dipl. ing. Saša Minić, dipl. ing. Danka Kecman, dipl. ing. Branka Kostić, dipl. ing

naltrexone hcl

naltrexone dosage" target="_blank">http://www.squatters.com/blog/page/naltrexone-side-effects.aspx">dosage
Saradnici Instituta:  Saša Minić, Danka Kecman, Maja Marković, Petar Kovačević, Miroslav Stanković, Branka Kostić
Organizacijona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  INT  
5/18/2011 1:45:52 PM
Tehnički informacioni sistem elektrodistribucije Niš - ORACLE baza podataka
Kategorija:Studije i elaborati  
Klijenti: PRIVREDNO DRUŠTVO ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE "JUGOISTOK" D.O.O. NIŠ
Godina:1995
Urađeno za: "Elektrodistribucija Niš"
Rukovodilac: Dr Miodrag Đukanović, dipl. ing.
Saradnici: Slobodanka Muždeka, dipl. ing, Đorđe Dobrijević, dipl. ing, V. Vujaklija, dipl. ing, Ninel Čukalevski, dipl. ing.
Organizacijona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  INT  
5/5/2011 2:59:19 PM
Studija perspektivnog dugoročnog razvoja električne mreže naponskog nivoa 10 kV na području grada Leskovca
Kategorija:Studije i elaborati  
Klijenti: PRIVREDNO DRUŠTVO ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE "JUGOISTOK" D.O.O. NIŠ
Ključne reči / Tagovi:Planiranje razvoja distributivne mreže  
Godina:2006
Urađeno za: "Elektrodistribucija" Leskovac
Rukovodilac: Ana Šaranović, dipl. ing.
Saradnici: Danka Kecman, dipl. ing, Miloš Stojković, dipl. ing, Branislav Ćupić, dipl. ing, Saša Minić, dipl. ing.

imipramin 10 mg

imipramin pris imipramin" target="_blank">http://imipramin10mg.website">imipramin 10 mg imipramin 10 mg
Saradnici Instituta:  Miloš Stojković, Saša Minić, Branislav Ćupić, Ana Šaranović, Danka Kecman
12

VESTI

 • Zapisnik sa dvanaeste redovne sednice skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla

  Zapisnik sa 12. redovne sednice skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla možete preuzeti u prilogu.
  6/18/2019 7:32:21 PM
 • Zaštita podataka o ličnosti (Personal Data Protection Notice)

  Odgovarajuća dokumetna su data u prilogu.
  8/21/2019 11:34:24 AM
 • Prezentacija projekta centra za nadzor i dijagnostiku elektroenergetske opreme

  U okviru 15. međunarodnog Sajma energetike predstavljen je projekat Centra za nadzor i dijagnostiku elektroenergetske opreme na štandu JP Elektroprivrede Srbije.
  Projekat je realizovan zajedničkom saradnjom saradnika Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla i JP EPS.
  Prezentaciju je održao rukovodilac Projekta dr Vladimir Šiljkut.
  10/8/2019 4:00:38 PM
 • Akreditacija instituta Nikola Tesla

  Institut je, u redovnom postupku akreditacije po novom Zakonu o nauci i istraživanjima, akreditovan kao istraživačko razvojni institut u oblasti tehničko tehnoloških nauka – elektrotehnika, za naredni petogodišnji period (2019-2024).
  Odluku o akreditaciji možete preuzeti u prilogu.
  12/4/2019 9:28:37 AM
 • Institut Nikola Tesla sklopio sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji sa Elektroprivredom Republike Srpske i Istraživačko razvojnim centrom elektroenergetike-IRCE

  Za dodatne informacije posetiti link https://www.rtrs.tv/vijesti/vijest.php?id=339085
  6/3/2019 1:56:13 PM
 • Sednica skupštine akcionara

  Sednica skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla a. d. Beograd, održaće se 14.6.2019. godine u 11:00 časova, u sedištu Instituta, adresa Koste Glavinića 8a Beograd, u sali za sednice. Materijale za sednicu možete preuzeti u prilogu
  5/9/2019 2:48:41 PM
 • Poster instituta Nikola Tesla nagrađen kao jedan od tri najbolja postera za inovativno rešenje u oblasti ekologije

  U Beogradu, četvrtog i petog Decembra 2018., održana je ministarska konferencija pod pokroviteljstvom UNEP za zemlje Jugoistočne Evrope pod nazivom: Ministerial Conference “Innovative Solutions to Pollution in South East and Southern Europe”. Konferencija je održana uz podršku Italijanskog ministarstva ekologije. Na ovoj konferenciji poster instituta Nikola Tesla pod naslovom "Decontamination of PCB Contaminated Electrical Equipment Using INT Process for Simultaneous Dechlorination, Desulphurization and Regeneration of Mineral Insulating Oils" je nagrađen kao jedan od tri najbolja postera za inovativno rešenje u oblasti ekologije.
  Nagrađeni poster možete preuzeti u prilogu.
  1/9/2019 3:13:53 PM
 • In memoriam dr Aleksandar Nikolić (1966.-2018.)

  Dr Aleksandar Nikolić rođen je 13.5.1966. godine u Beogradu gde je završio osnovnu i srednju školu. Studirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu gde je diplomirao 1991. a magistrirao 1999. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom: “Direktna kontrola momenta asinhronog motora napajanog iz strujnog pretvarača učestanosti” odbranio je na katedri za Energetske pretvarače i elektromotorne pogone Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu 2009. godine pod mentorstvom prof. dr Borislava Jeftenića. Od 1995. bio je angažovan kao saradnik Laboratorije za elektromototorne pogone Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.
  U papirnoj i hemijskoj industriji je radio više od 10 godina. Od 1992. do 1997. godine radio je u Fabrici hartije Beograd na mestu Glavnog inženjera elektronike, od 1997. do 2001. godine u Energoprojekt ENTEL na mestu Samostalnog projektanta i od 2001. do 2004. godine u Duga Holding na mestu Rukovodioca održavanja.
  Od 2005.godine bio je stalno zaposlen u Elektrotehničkom institutu „NikolaTesla“. Radio je u Centru za elektromerenja kao stručni savetnik, a u naučnom zvanju viši naučni saradnik. Bio je rukovodilac akreditovane Laboratorije za ispitivanje kvaliteta električne energije Instituta, od 2013. je obavljao funkciju predsednika Naučnog veća Instituta.
  Objavio je preko 120 radova iz oblasti upravljanja elektromotornim pogonima, kvaliteta električne energije i energetske efikasnosti. Bio je član nekoliko profesionalnih udruženja: Društva za energetsku elektroniku Srbije; Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) gde je 2006. godine izabran u zvanje Senior Member; Komiteta B4 CIGRE Srbija; Inženjerske komore Srbije, sa tri licence odgovornog projektanta i licencom odgovornog izvođača radova.
  Bio je rukovodilac dva projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i to jednog iz oblasti tehnološkog razvoja (TR33017, projektnicilus 2011.-2015.) i jednog inovacionog projekta (projektni ciklus 2014.-2015.).
  Predavao je na doktorskim studijama Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.
  Sahrana našeg dragog kolege Aleksandra Nikolića održaće se u petak 12.01.2018. u 12 časova na groblju Lešće u Beogradu.
  1/9/2018 5:30:11 PM
 • Srećni praznici

  Institut Nikola Tesla želi svim prijateljima, klijentima i poslovnim saradnicima srećne praznike sa željom da i naredna godina bude uspešna.
  12/28/2017 2:07:40 PM
 • Članak posvećen institutu Nikola Tesla u listu Politika

  Dana 11.12..2017. u dnevnom listu Politika, u sekciji Nauka, objavljen je članak posvećen institutu Nikola Tesla koji možete preuzeti na http://www.ieent.org/prototip/DrugiOnama.aspx
  12/15/2017 3:09:53 PM