Skip Navigation Links
Brza pretraga

Ključne reči:

Godina:

123
Organizacijona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
4/26/2012 3:17:12 PM
Analiza opravdanosti implementacije inteligentnih sistema za mjerenje utrošene električne energije
Kategorija:Studije i elaborati  
Klijenti: ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE
Ključne reči / Tagovi:Baze podataka i informacioni sistemi  
Godina:2011
Urađeno za: MH "Elektroprivreda Republike Srpske", Matično preduzeće a.d. Trebinje
Rukovodilac: Saša Minić, dipl. ing.
Saradnici: Branislav Ćupić, dipl. ing. Miroslav Stanković, dipl. ing.

xarelto

xarelto loekkenglas.dk" target="_blank">http://loekkenglas.dk?pageiii=xarelto-kb-tasj">loekkenglas.dk
Saradnici Instituta:  Saša Minić, Branislav Ćupić, Miroslav Stanković
Organizacijona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
4/23/2012 1:44:55 PM
Studija razvoja elektrodistributivnog sistema Republike Srpske
Kategorija:Studije i elaborati  
Klijenti: ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE
Ključne reči / Tagovi:Planiranje razvoja distributivne mreže  
Godina:2010
Urađeno za: UNIT-EM Ltd, Malta, Elektroprivreda Republike Srpske
Rukovodilac: Saša Minić, dipl. ing.
Saradnici: Nikola Šušnica, dipl. ing. Mr Ivan Stanisavljević, dipl. ing. Tijana Janjić, dipl. ing. Mr Milan Ivanović, dipl. ing.

manufacturer coupons for prescription drugs

free prescription drug cards anvly.com" target="_blank">http://www.anvly.com/template/page/prescription-savings-card.aspx">anvly.com

imacillin streptokokker

imacillin katt go" target="_blank">http://priligy-fi.com/hvor-man-kan-k%C3%B8be-imacillin.aspx">go imacillin smag
Saradnici Instituta:  Saša Minić, Tijana Janjić, Milan Ivanović, Branislav Ćupić, Ivan Stanisavljević, Miroslav Stanković, Nikola Šušnica
Organizacijona jedinica:Centar za automatiku i regulaciju  INT  
6/10/2011 10:39:32 AM
REKONSTRUKCIJA SISTEMA BESPREKIDNOG NAPAJANJA NA OBJEKTU “HE BOČAC”, BIH
Kategorija:Namenski uređaji  
Klijenti: ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE
Ključne reči / Tagovi:Sistemi za besprekidno napajanje  
Godina:2009
Urađeno za: HE "Bočac"
Rukovodilac: Sava Dobričić, dipl. ing.
Saradnici: Rajko Prole, dipl. ing.; Darko Jevtić, dipl. ing.; tomislav Gajić, dipl. ing.
Izgled ormana sistema za besprekidno napajanje u HE "Bočac"
Izgled ormana sistema za besprekidno napajanje u HE "Bočac"

where can i get the abortion pill over the counter

is there a pill for abortion over the counter redirect" target="_blank">http://www.msbicoe.com/template/page/Can-I-Get-The-Abortion-Pill-Over-The-Counter.aspx">redirect
Za potrebe rekonstrukcije sistema besprekidnog napajanja na Objektu HE Bočac, Republika Bosna i Hercegovina, a na osnovu specifičnih zahteva korisnika razvijeno je novo rešenje upravljačkog sistema tiristorskih ispravljača - punjača olovne stacionarne baterije, čije su osnovne karakteristike kompaktnost, široke mogućnosti prilagođenja već postojećim sistemima upravljanja i nadzora , pouzdanost i ekonomska isplativost.
Saradnici Instituta:  Rajko Prole, Darko Jevtić, Tomislav Gajić, Sava Dobričić
Prikačeni dokument:
IICentar2009 12.pdf  
Organizacijona jedinica:Centar za automatiku i regulaciju  INT  
6/10/2011 10:34:57 AM
STATIČKI SISTEMI POBUDE GENERATORA G1 I G2 U HE "BOČAC"
Kategorija:Namenski uređaji  
Klijenti: ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE
Ključne reči / Tagovi:regulator pobude  Sistemi regulacije pobude  
Godina:2009
Urađeno za: HE "Bočac"
Rukovodilac: Zoran Ćirić, dipl. ing.; dr Đorđe Stojić, dipl. ing
Saradnici: Zoran Ćirić, dipl. ing.; dr Đorđe Stojić, dipl. ing.; Nemanja Milojčić, dipl. ing.; Milan Milinković, dipl.ing.; Dušan Joksimović, dipl.ing.; Vujica Stanisavljević, tehn.; Vladan Stanisavljević, tehn.
Izgled ormana statičkog sistema pobude u HE "Bočac"
Izgled ormana statičkog sistema pobude u HE "Bočac"

aromasin

aromasin japex.pl" target="_blank">http://japex.pl?pagelhx=aromasin-cena">japex.pl
U okviru modernizacije i rekonstrukcije upravljanja generatora G1 i G2 u HE "Bočac" izvršena je zamena statičke tiristorske pobude generatora. Projekat definiše izradu pobudnog sistema sa električnim kočenjem agregata i sistemom akvizicije signala u sistemu pobude. Postojeći stari sistemi pobude generatora G1 i G2 u HE "Bočac su statički sistemi pobude sa analognim regulatorima pobude i realizovanim električnim kočenjem agregata. Regulator pobude je analogni jednokanalni, a glavni energetski deo sistema pobude sačinjavaju tri punoupravljiva, prinudno hlađena tiristorska mosta koji rade paralelno. Pobudni sistemi se uklapaju u prostor gde su bili smešteni stari sistemi pobude generatora G1 i G2. Sistem upravljanja, zaštite, merenja i signalizacije pobudnog sistema prilagođen je za daljinski i lokalni rad uklapanjem u postojeće sisteme u elektrani.
Saradnici Instituta:  Vujica Stanisavljević, Zoran Ćirić, Đorđe Stojić, Nemanja Milojčić, Milan Milinković, Dušan Joksimović
Prikačeni dokument:
IICentar2009 7.pdf  
Organizacijona jedinica:Centar za automatiku i regulaciju  INT  
6/10/2011 7:53:11 AM
MONOFAZNI MIKROPROCESORSKI IGBT INVERTOR
Kategorija:Namenski uređaji  
Klijenti: ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE
Ključne reči / Tagovi:Invertori  
Godina:2009
Urađeno za: HE "Bočac"
Rukovodilac: Predrag Ninković, dipl. ing.
Saradnici: mr Blagota Jovanović, dipl. ing.; Mladen Milošević. dipl. ing.; Tomislav Gajić, dipl. ing.
Izgled ormana invertora u HE "Bočac"
Izgled ormana invertora u HE "Bočac"

diamox

diamox" target="_blank">http://eugenevugts.nl?pageaqm=diamox-apotheek">diamox
Monofazni invertor je namenjen za napajanje kritičnih potrošača u kolu za upravljanje i merenje procesa u hidroelektrani "Bočac". Pri tome, obezbeđeno je da napon kojim se potrošači napajaju bude stabilan po talasnom obliku, amplitudi i frekvenciji u svim radnim režimima. Invertor je izveden sa mogućnošću rada u kratkom spoju izlaza u trajanju od 10 sekundi. Time se omogućava da invertor ograniči struju kratkog spoja i tako izazove automatsko čišćenje mesta kvara, koje se lako detektuje po stanju zaštitinog elementa koji u toj situaciji odvaja udaljeno kratkospojno mesto svojim isključenjem. Invertor je izveden kao standardni PWM monofazni invertor sa IGBT prekidačima snage, sa srednjom frekvencijom modulacije od 6 kHz. Upravljanje invertora je izvedeno kao multiprocesorsko gde više procesora učestvuje u procesu: jedan nadzire i upravlja ulaznim (jednsomernim) kolom, drugi upravlja samim invertorskim mostom a jedan nadzire izlazne veličine i ima zaštitnu funkciju. Konačno, poseban procesorski sistem obavlja sinhronizaciju. Implementiran je veliki broj mernih kola koja su obuhvaćena unutar zaštitnih i dijagnostičkih funkcija, od merenja svih ulaznih i izlaznih veličina, preko nadzora stanja temperature energetskog mosta, nadzora stanja upravljačkog kola, nadzora mernih kola... Radi ilustracije, osim standardnog merenja izlaznog napona u cilju regulacije, isti signal se koristi i za detekciju gubitka kontrole nad uređajem (zbog kvara u sistemu komandovanju prekidača ili u mernom kolu). Kolo za sinhronizaciju izvedeno kao nezavisna jedinica koja prima naizmenične signale od napona mreže i napona invertora (odgovarajućih faza) tako da je moguće da invertor radi bez njega (nesinhronizaovana jedinica), kao nezavisni izvor sinhronizovan na mrežu u okviru posebnog elektromehaničkog kola za prebacivanje napajanja potrošača ili kao deo sistema za besprekidno napajanje sa statičkom preklopkom. Sinhronizacija je izvedena posebnim mikrokontrolerom koji, na osnovu informacija o frekvenicjama i faznom odstupanju napona invertora i mreže, upravlja frekvencijom invertora tako da se postigne sinhronizam između njih. U slučaju da nema mrežnog signala (ili je frekvencija mreže loša) ili je kolo za sinhronizaciju otkazalo, sistem je realizovan tako da se invertor vraća u svoje prirodno stanje sa radnom frekvencijom od 50Hz. U invertor je uključen pomoćni programabilni telekontroler za povezivanje sa distribuiranim sistemom upravljanja (DCS) elektrane. Telekontroler sa jedne strane prikuplja informacije iz invertora i statičke preklopke o radnom stanju (ispravnost, greške...) i radnim parametrima sistema besprekidnog napajanja (naponi, struje, frekvencije, snage i THD mreže, invertora i potrošača). Sa druge strane, telekontroler je putem “ethernet” veze povezan na komunikacioni sistem DCS-a po IEC 60870-5-104 protokolu koji je standard u elektroenergetskim objektima.
Saradnici Instituta:  Blagota Jovanović, Tomislav Gajić, Predrag Ninković, Mladen Milošević
Prikačeni dokument:
IICentar2009 16.pdf  
Organizacijona jedinica:Centar za automatiku i regulaciju  INT  
6/10/2011 7:52:13 AM
STATIČKA PREKLOPKA ZA HE ”BOČAC”
Kategorija:Namenski uređaji  
Klijenti: ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE
Ključne reči / Tagovi:Statičke preklopke  
Godina:2009
Urađeno za: HE "Bočac"
Rukovodilac: mr Blagota Jovanović, dipl. ing.
Saradnici: Predrag Ninković, dipl. ing.; Mladen Milošević, dipl. ing.
Izgled ormana statičke preklopke
Izgled ormana statičke preklopke

nizoral

nizoral customcoffeemugs.ca" target="_blank">http://customcoffeemugs.ca?pagekre=nizoral-gnrique-ryqv">customcoffeemugs.ca
Statička sklopka je sastavni deo sistema za besprekidno napajanje koja obezbeđuje komandni napon (220V efektivno, 50Hz) za potrebe blokova 1 i 2 u HE” Bočac”. Sistem besprekidnog napajanja se sastoji od invertora nominalne snage 20 kVA i dvoulazne statičke sklopke. Nominalna izlazna snaga sistema je 20kVA.
Saradnici Instituta:  Blagota Jovanović, Predrag Ninković, Mladen Milošević
Prikačeni dokument:
IICentar2009 17.pdf  
123

VESTI

 • Zapisnik sa dvanaeste redovne sednice skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla

  Zapisnik sa 12. redovne sednice skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla možete preuzeti u prilogu.
  6/18/2019 7:32:21 PM
 • Zaštita podataka o ličnosti (Personal Data Protection Notice)

  Odgovarajuća dokumetna su data u prilogu.
  8/21/2019 11:34:24 AM
 • Prezentacija projekta centra za nadzor i dijagnostiku elektroenergetske opreme

  U okviru 15. međunarodnog Sajma energetike predstavljen je projekat Centra za nadzor i dijagnostiku elektroenergetske opreme na štandu JP Elektroprivrede Srbije.
  Projekat je realizovan zajedničkom saradnjom saradnika Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla i JP EPS.
  Prezentaciju je održao rukovodilac Projekta dr Vladimir Šiljkut.
  10/8/2019 4:00:38 PM
 • Akreditacija instituta Nikola Tesla

  Institut je, u redovnom postupku akreditacije po novom Zakonu o nauci i istraživanjima, akreditovan kao istraživačko razvojni institut u oblasti tehničko tehnoloških nauka – elektrotehnika, za naredni petogodišnji period (2019-2024).
  Odluku o akreditaciji možete preuzeti u prilogu.
  12/4/2019 9:28:37 AM
 • Institut Nikola Tesla sklopio sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji sa Elektroprivredom Republike Srpske i Istraživačko razvojnim centrom elektroenergetike-IRCE

  Za dodatne informacije posetiti link https://www.rtrs.tv/vijesti/vijest.php?id=339085
  6/3/2019 1:56:13 PM
 • Sednica skupštine akcionara

  Sednica skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla a. d. Beograd, održaće se 14.6.2019. godine u 11:00 časova, u sedištu Instituta, adresa Koste Glavinića 8a Beograd, u sali za sednice. Materijale za sednicu možete preuzeti u prilogu
  5/9/2019 2:48:41 PM
 • Poster instituta Nikola Tesla nagrađen kao jedan od tri najbolja postera za inovativno rešenje u oblasti ekologije

  U Beogradu, četvrtog i petog Decembra 2018., održana je ministarska konferencija pod pokroviteljstvom UNEP za zemlje Jugoistočne Evrope pod nazivom: Ministerial Conference “Innovative Solutions to Pollution in South East and Southern Europe”. Konferencija je održana uz podršku Italijanskog ministarstva ekologije. Na ovoj konferenciji poster instituta Nikola Tesla pod naslovom "Decontamination of PCB Contaminated Electrical Equipment Using INT Process for Simultaneous Dechlorination, Desulphurization and Regeneration of Mineral Insulating Oils" je nagrađen kao jedan od tri najbolja postera za inovativno rešenje u oblasti ekologije.
  Nagrađeni poster možete preuzeti u prilogu.
  1/9/2019 3:13:53 PM
 • In memoriam dr Aleksandar Nikolić (1966.-2018.)

  Dr Aleksandar Nikolić rođen je 13.5.1966. godine u Beogradu gde je završio osnovnu i srednju školu. Studirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu gde je diplomirao 1991. a magistrirao 1999. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom: “Direktna kontrola momenta asinhronog motora napajanog iz strujnog pretvarača učestanosti” odbranio je na katedri za Energetske pretvarače i elektromotorne pogone Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu 2009. godine pod mentorstvom prof. dr Borislava Jeftenića. Od 1995. bio je angažovan kao saradnik Laboratorije za elektromototorne pogone Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.
  U papirnoj i hemijskoj industriji je radio više od 10 godina. Od 1992. do 1997. godine radio je u Fabrici hartije Beograd na mestu Glavnog inženjera elektronike, od 1997. do 2001. godine u Energoprojekt ENTEL na mestu Samostalnog projektanta i od 2001. do 2004. godine u Duga Holding na mestu Rukovodioca održavanja.
  Od 2005.godine bio je stalno zaposlen u Elektrotehničkom institutu „NikolaTesla“. Radio je u Centru za elektromerenja kao stručni savetnik, a u naučnom zvanju viši naučni saradnik. Bio je rukovodilac akreditovane Laboratorije za ispitivanje kvaliteta električne energije Instituta, od 2013. je obavljao funkciju predsednika Naučnog veća Instituta.
  Objavio je preko 120 radova iz oblasti upravljanja elektromotornim pogonima, kvaliteta električne energije i energetske efikasnosti. Bio je član nekoliko profesionalnih udruženja: Društva za energetsku elektroniku Srbije; Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) gde je 2006. godine izabran u zvanje Senior Member; Komiteta B4 CIGRE Srbija; Inženjerske komore Srbije, sa tri licence odgovornog projektanta i licencom odgovornog izvođača radova.
  Bio je rukovodilac dva projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i to jednog iz oblasti tehnološkog razvoja (TR33017, projektnicilus 2011.-2015.) i jednog inovacionog projekta (projektni ciklus 2014.-2015.).
  Predavao je na doktorskim studijama Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.
  Sahrana našeg dragog kolege Aleksandra Nikolića održaće se u petak 12.01.2018. u 12 časova na groblju Lešće u Beogradu.
  1/9/2018 5:30:11 PM
 • Srećni praznici

  Institut Nikola Tesla želi svim prijateljima, klijentima i poslovnim saradnicima srećne praznike sa željom da i naredna godina bude uspešna.
  12/28/2017 2:07:40 PM
 • Članak posvećen institutu Nikola Tesla u listu Politika

  Dana 11.12..2017. u dnevnom listu Politika, u sekciji Nauka, objavljen je članak posvećen institutu Nikola Tesla koji možete preuzeti na http://www.ieent.org/prototip/DrugiOnama.aspx
  12/15/2017 3:09:53 PM