Skip Navigation Links
Brza pretraga

Ključne reči:

Godina:

123
Organizacijona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
4/26/2012 3:17:12 PM
Analiza opravdanosti implementacije inteligentnih sistema za mjerenje utrošene električne energije
Kategorija:Studije i elaborati  
Klijenti: ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE
Ključne reči / Tagovi:Baze podataka i informacioni sistemi  
Godina:2011
Urađeno za: MH "Elektroprivreda Republike Srpske", Matično preduzeće a.d. Trebinje
Rukovodilac: Saša Minić, dipl. ing.
Saradnici: Branislav Ćupić, dipl. ing. Miroslav Stanković, dipl. ing.

xarelto

xarelto loekkenglas.dk" target="_blank">http://loekkenglas.dk?pageiii=xarelto-kb-tasj">loekkenglas.dk
Saradnici Instituta:  Saša Minić, Branislav Ćupić, Miroslav Stanković
Organizacijona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
4/23/2012 1:44:55 PM
Studija razvoja elektrodistributivnog sistema Republike Srpske
Kategorija:Studije i elaborati  
Klijenti: ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE
Ključne reči / Tagovi:Planiranje razvoja distributivne mreže  
Godina:2010
Urađeno za: UNIT-EM Ltd, Malta, Elektroprivreda Republike Srpske
Rukovodilac: Saša Minić, dipl. ing.
Saradnici: Nikola Šušnica, dipl. ing. Mr Ivan Stanisavljević, dipl. ing. Tijana Janjić, dipl. ing. Mr Milan Ivanović, dipl. ing.

manufacturer coupons for prescription drugs

free prescription drug cards anvly.com" target="_blank">http://www.anvly.com/template/page/prescription-savings-card.aspx">anvly.com

imacillin streptokokker

imacillin katt go" target="_blank">http://priligy-fi.com/hvor-man-kan-k%C3%B8be-imacillin.aspx">go imacillin smag
Saradnici Instituta:  Saša Minić, Tijana Janjić, Milan Ivanović, Branislav Ćupić, Ivan Stanisavljević, Miroslav Stanković, Nikola Šušnica
Organizacijona jedinica:Centar za automatiku i regulaciju  INT  
6/10/2011 10:39:32 AM
REKONSTRUKCIJA SISTEMA BESPREKIDNOG NAPAJANJA NA OBJEKTU “HE BOČAC”, BIH
Kategorija:Namenski uređaji  
Klijenti: ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE
Ključne reči / Tagovi:Sistemi za besprekidno napajanje  
Godina:2009
Urađeno za: HE "Bočac"
Rukovodilac: Sava Dobričić, dipl. ing.
Saradnici: Rajko Prole, dipl. ing.; Darko Jevtić, dipl. ing.; tomislav Gajić, dipl. ing.
Izgled ormana sistema za besprekidno napajanje u HE "Bočac"
Izgled ormana sistema za besprekidno napajanje u HE "Bočac"

where can i get the abortion pill over the counter

is there a pill for abortion over the counter redirect" target="_blank">http://www.msbicoe.com/template/page/Can-I-Get-The-Abortion-Pill-Over-The-Counter.aspx">redirect
Za potrebe rekonstrukcije sistema besprekidnog napajanja na Objektu HE Bočac, Republika Bosna i Hercegovina, a na osnovu specifičnih zahteva korisnika razvijeno je novo rešenje upravljačkog sistema tiristorskih ispravljača - punjača olovne stacionarne baterije, čije su osnovne karakteristike kompaktnost, široke mogućnosti prilagođenja već postojećim sistemima upravljanja i nadzora , pouzdanost i ekonomska isplativost.
Saradnici Instituta:  Rajko Prole, Darko Jevtić, Tomislav Gajić, Sava Dobričić
Prikačeni dokument:
IICentar2009 12.pdf  
Organizacijona jedinica:Centar za automatiku i regulaciju  INT  
6/10/2011 10:34:57 AM
STATIČKI SISTEMI POBUDE GENERATORA G1 I G2 U HE "BOČAC"
Kategorija:Namenski uređaji  
Klijenti: ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE
Ključne reči / Tagovi:regulator pobude  Sistemi regulacije pobude  
Godina:2009
Urađeno za: HE "Bočac"
Rukovodilac: Zoran Ćirić, dipl. ing.; dr Đorđe Stojić, dipl. ing
Saradnici: Zoran Ćirić, dipl. ing.; dr Đorđe Stojić, dipl. ing.; Nemanja Milojčić, dipl. ing.; Milan Milinković, dipl.ing.; Dušan Joksimović, dipl.ing.; Vujica Stanisavljević, tehn.; Vladan Stanisavljević, tehn.
Izgled ormana statičkog sistema pobude u HE "Bočac"
Izgled ormana statičkog sistema pobude u HE "Bočac"

aromasin

aromasin japex.pl" target="_blank">http://japex.pl?pagelhx=aromasin-cena">japex.pl
U okviru modernizacije i rekonstrukcije upravljanja generatora G1 i G2 u HE "Bočac" izvršena je zamena statičke tiristorske pobude generatora. Projekat definiše izradu pobudnog sistema sa električnim kočenjem agregata i sistemom akvizicije signala u sistemu pobude. Postojeći stari sistemi pobude generatora G1 i G2 u HE "Bočac su statički sistemi pobude sa analognim regulatorima pobude i realizovanim električnim kočenjem agregata. Regulator pobude je analogni jednokanalni, a glavni energetski deo sistema pobude sačinjavaju tri punoupravljiva, prinudno hlađena tiristorska mosta koji rade paralelno. Pobudni sistemi se uklapaju u prostor gde su bili smešteni stari sistemi pobude generatora G1 i G2. Sistem upravljanja, zaštite, merenja i signalizacije pobudnog sistema prilagođen je za daljinski i lokalni rad uklapanjem u postojeće sisteme u elektrani.
Saradnici Instituta:  Vujica Stanisavljević, Zoran Ćirić, Đorđe Stojić, Nemanja Milojčić, Milan Milinković, Dušan Joksimović
Prikačeni dokument:
IICentar2009 7.pdf  
Organizacijona jedinica:Centar za automatiku i regulaciju  INT  
6/10/2011 7:53:11 AM
MONOFAZNI MIKROPROCESORSKI IGBT INVERTOR
Kategorija:Namenski uređaji  
Klijenti: ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE
Ključne reči / Tagovi:Invertori  
Godina:2009
Urađeno za: HE "Bočac"
Rukovodilac: Predrag Ninković, dipl. ing.
Saradnici: mr Blagota Jovanović, dipl. ing.; Mladen Milošević. dipl. ing.; Tomislav Gajić, dipl. ing.
Izgled ormana invertora u HE "Bočac"
Izgled ormana invertora u HE "Bočac"

diamox

diamox" target="_blank">http://eugenevugts.nl?pageaqm=diamox-apotheek">diamox
Monofazni invertor je namenjen za napajanje kritičnih potrošača u kolu za upravljanje i merenje procesa u hidroelektrani "Bočac". Pri tome, obezbeđeno je da napon kojim se potrošači napajaju bude stabilan po talasnom obliku, amplitudi i frekvenciji u svim radnim režimima. Invertor je izveden sa mogućnošću rada u kratkom spoju izlaza u trajanju od 10 sekundi. Time se omogućava da invertor ograniči struju kratkog spoja i tako izazove automatsko čišćenje mesta kvara, koje se lako detektuje po stanju zaštitinog elementa koji u toj situaciji odvaja udaljeno kratkospojno mesto svojim isključenjem. Invertor je izveden kao standardni PWM monofazni invertor sa IGBT prekidačima snage, sa srednjom frekvencijom modulacije od 6 kHz. Upravljanje invertora je izvedeno kao multiprocesorsko gde više procesora učestvuje u procesu: jedan nadzire i upravlja ulaznim (jednsomernim) kolom, drugi upravlja samim invertorskim mostom a jedan nadzire izlazne veličine i ima zaštitnu funkciju. Konačno, poseban procesorski sistem obavlja sinhronizaciju. Implementiran je veliki broj mernih kola koja su obuhvaćena unutar zaštitnih i dijagnostičkih funkcija, od merenja svih ulaznih i izlaznih veličina, preko nadzora stanja temperature energetskog mosta, nadzora stanja upravljačkog kola, nadzora mernih kola... Radi ilustracije, osim standardnog merenja izlaznog napona u cilju regulacije, isti signal se koristi i za detekciju gubitka kontrole nad uređajem (zbog kvara u sistemu komandovanju prekidača ili u mernom kolu). Kolo za sinhronizaciju izvedeno kao nezavisna jedinica koja prima naizmenične signale od napona mreže i napona invertora (odgovarajućih faza) tako da je moguće da invertor radi bez njega (nesinhronizaovana jedinica), kao nezavisni izvor sinhronizovan na mrežu u okviru posebnog elektromehaničkog kola za prebacivanje napajanja potrošača ili kao deo sistema za besprekidno napajanje sa statičkom preklopkom. Sinhronizacija je izvedena posebnim mikrokontrolerom koji, na osnovu informacija o frekvenicjama i faznom odstupanju napona invertora i mreže, upravlja frekvencijom invertora tako da se postigne sinhronizam između njih. U slučaju da nema mrežnog signala (ili je frekvencija mreže loša) ili je kolo za sinhronizaciju otkazalo, sistem je realizovan tako da se invertor vraća u svoje prirodno stanje sa radnom frekvencijom od 50Hz. U invertor je uključen pomoćni programabilni telekontroler za povezivanje sa distribuiranim sistemom upravljanja (DCS) elektrane. Telekontroler sa jedne strane prikuplja informacije iz invertora i statičke preklopke o radnom stanju (ispravnost, greške...) i radnim parametrima sistema besprekidnog napajanja (naponi, struje, frekvencije, snage i THD mreže, invertora i potrošača). Sa druge strane, telekontroler je putem “ethernet” veze povezan na komunikacioni sistem DCS-a po IEC 60870-5-104 protokolu koji je standard u elektroenergetskim objektima.
Saradnici Instituta:  Blagota Jovanović, Tomislav Gajić, Predrag Ninković, Mladen Milošević
Prikačeni dokument:
IICentar2009 16.pdf  
Organizacijona jedinica:Centar za automatiku i regulaciju  INT  
6/10/2011 7:52:13 AM
STATIČKA PREKLOPKA ZA HE ”BOČAC”
Kategorija:Namenski uređaji  
Klijenti: ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE
Ključne reči / Tagovi:Statičke preklopke  
Godina:2009
Urađeno za: HE "Bočac"
Rukovodilac: mr Blagota Jovanović, dipl. ing.
Saradnici: Predrag Ninković, dipl. ing.; Mladen Milošević, dipl. ing.
Izgled ormana statičke preklopke
Izgled ormana statičke preklopke

nizoral

nizoral customcoffeemugs.ca" target="_blank">http://customcoffeemugs.ca?pagekre=nizoral-gnrique-ryqv">customcoffeemugs.ca
Statička sklopka je sastavni deo sistema za besprekidno napajanje koja obezbeđuje komandni napon (220V efektivno, 50Hz) za potrebe blokova 1 i 2 u HE” Bočac”. Sistem besprekidnog napajanja se sastoji od invertora nominalne snage 20 kVA i dvoulazne statičke sklopke. Nominalna izlazna snaga sistema je 20kVA.
Saradnici Instituta:  Blagota Jovanović, Predrag Ninković, Mladen Milošević
Prikačeni dokument:
IICentar2009 17.pdf  
123

VESTI