Skip Navigation Links
Brza pretraga

Ključne reči:

Godina:

12
Organizacijona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
4/27/2012 10:03:22 AM
Definisanje najpovoljnijih vrednosti parametara i karakteristika revitalizovanih agregata u HE Zvornik priključenih na prenosnu mrežu 110 kV sa aspekta zahteva EES-a Srbije
Kategorija:Studije i elaborati  
Klijenti: DRINSKO-LIMSKE HE D.O.O. BAJINA BAŠTA
Ključne reči / Tagovi:Modelovanje EES i njegovih komponenti  
Godina:2011
Urađeno za: PD "Drinsko-limske hidroelektrane" d.o.o. - HE Zvornik
Rukovodilac: Prof. dr Dragan Popović, dipl. ing.
Saradnici: Mr Milan Ivanović, dipl. ing.Petar Kovačević, dipl. ing.Gordana Radović, dipl. ing.Sanja Ivković, dipl. ing.Saša Minić, dipl. ing.

buy abortion pill

buy cheap abortion pill" target="_blank">http://theinnak.com/contact">pill

where to buy abortion pill online

buy abortion pill kit online cheap link" target="_blank">http://www.avonotakaronetwork.co.nz/blog/page/where-can-i-buy-the-abortion-pill">link
Saradnici Instituta:  Dragan Popović, Saša Minić, Milan Ivanović, Gordana Radović, Petar Kovačević, Sanja Ivković
Organizacijona jedinica:Centar za automatiku i regulaciju  INT  
10/4/2011 8:58:42 AM
MODERNIZACIJA I RAZVOJ TEHNOLOGIJE I UREĐAJA ENERGETSKE ELEKTRONIKE U HIDROELEKTRANAMA I TERMOELEKTRANAMA EPS-A
Klijenti: JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE", DRINSKO-LIMSKE HE D.O.O. BAJINA BAŠTA
Godina:2008-2010
Urađeno za: Limske hidroelektrane
Rukovodilac: Dr Dušan Arnautović,dipl. ing.
Saradnici: Dr Dušan Arnautović;mr Jasna Dragosavac;dr Žarko Janda;dr Đorđe Stojić; Zoran Ćirić; mr Blagota Jovanović; Nemanja Milojčić; Dušan Joksimović; Dane Džepčeski;

imuran

imuran japex.pl" target="_blank">http://japex.pl?pagelhx=imuran-bez-recepty">japex.pl

citalopram side effects 20mg

citalopram 20mg side" target="_blank">http://hikebikeclimb.net/ice_condition/coupons/page/weight-loss-citalopram-20mg.aspx">side effects
CILJEVI PROJEKTA • Razvoj, izrada i puštanje u rad digitalnih uređaja energetske elektronike: statičkih sistema pobude, sistema sinhronizacije generatora, sistema preklopne automatike i sistema za besprekidno napajanje (invertori i ispravljači) urađenih po najsavremenijoj mikroprocesorskoj tehnologiji uz angažovanje i korišćenje domaćih stručnjaka i znanja. • Smanjenje investicionih ulaganja prilikom kapitalnog remonta termoelektrana i hidroelektrana. • Revitalizacije, rekonstrukcije, zamene postojećih i ugradnje novih uređaja predmetne namene u termoelektranama i hidroelektranama. • Poboljšanje tehničkih karakteristika. • Omogućavanje uključenja predmetnih sistema u digitalni sistem za nadzor i upravljanje elektranom. • Povećanje raspoloživosti, stabilnosti i kvaliteta električne energije i sposobnoasti povezivanja EES Srbije u interkonekcije. Povećanje pouzdanosti rada generatora, a time i celog EES. • Razvojem i proizvodnjom ove opreme dobijaju se domaći proizvodi konkurentni po ceni i kvalitetu na domaćem i svetskom tržištu, urađeni po najnovijim tehničkim standardima.
Saradnici Instituta:  Jasna Dragosavac, Zoran Ćirić, Đorđe Stojić, Nemanja Milojčić, Dušan Joksimović, Dušan Arnautović, Blagota Jovanović, Žarko Janda, Dane Džepčeski
Prikačeni dokument:
prikaz 17008.kon..pdf  
Organizacijona jedinica:Centar za automatiku i regulaciju  INT  
6/10/2011 10:32:04 AM
STATIČKI SISTEMI POBUDE GENERATORA A, B I C U HE "POTPEĆ"
Kategorija:Namenski uređaji  
Klijenti: JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE", DRINSKO-LIMSKE HE D.O.O. BAJINA BAŠTA
Ključne reči / Tagovi:regulator pobude  Sistemi regulacije pobude  
Godina:2009
Urađeno za: HE "Potpeć"
Rukovodilac: Zoran Ćirić, dipl. ing; dr Đorđe Stojić, dipl. ing.
Saradnici: Zoran Ćirić, dipl.ing.; dr Đorđe Stojić, dipl.ing.; Dušan Joksimović, dipl.ing.; Nemanja Milojčić, dipl.ing.; Milan Milinković, dipl.ing.; Vujica Stanisavljević, tehn.; Vladan Stanisavljević, tehn.
Izgled ormana statičkog sistema pobude u HE "Potpeć"
Izgled ormana statičkog sistema pobude u HE "Potpeć"

renova

renova power-hosting.nl" target="_blank">http://power-hosting.nl?pagebjb=renova-nederland">power-hosting.nl
U okviru redovnih remontnih radova na generatorima A, B i C u HE "Potpeć" izvršena je zamena analognih elektromašinskih sistema pobude statičkim tiristorskim sistemima pobude sa digitalnim regulatorom. Pomoćna i glavna budilica su ostavljene na vratilu agregata, a novi sistem pobude je priključen direktno na klizne prstenove ka rotorskom pobudnom namotaju generatora. Projekat definiše izradu pobudnog sistema sa pripadajućim sistemom akvizicije signala. U okviru projekta je uzeta u obzir eventualna naknadna implementacija električnog kočenja agregata. Upravljački deo pobudnog sistema je smešten u relejnoj prostoriji u nivou komandne sale elektrane, a energetski deo pobudnog sistema se uklapa u prostor gde je bio smešten stari sistem pobude u prostoriji na nivou ispod komandne prostorije elektrane. Sistem upravljanja, zaštite, merenja i signalizacije pobudnog sistema prilagođen je za daljinski i lokalni rad uklapanjem u postojeće sisteme u elektrani. Sistem pobude se sastoji od digitalnog regulatora pobude, energetskog stepena i odgovarajućih zaštitnih, mernih i ostalih pomoćnih uređaja. Digitalni regulator sadrži: automatski regulator napona, rezervni regulator, limitere, test režim, upravljanje tiristorima, zaštite, merenja i signalizaciju. Sastavne komponente energetskog dela pobudnog sistema su: ispravljački transformator, tiristorski pretvarači, sklop za brzo razbuđivanje, prenaponska zaštita na jednosmernoj strani, sklop za početno pobuđivanje i neophodna rasklopna oprema.
Saradnici Instituta:  Vujica Stanisavljević, Zoran Ćirić, Đorđe Stojić, Nemanja Milojčić, Milan Milinković, Dušan Joksimović
Prikačeni dokument:
IICentar2009 2.pdf  
Organizacijona jedinica:Centar za automatiku i regulaciju  INT  
6/10/2011 10:30:37 AM
REKONSTRUKCIJA JEDNOSMERNOG RAZVODA U HE „MEĐUVRŠJE“
Kategorija:Namenski uređaji  
Klijenti: JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE", DRINSKO-LIMSKE HE D.O.O. BAJINA BAŠTA
Ključne reči / Tagovi:Ispravljači  jednosmerni razvod  
Godina:2008
Urađeno za: HE "Međuvršje"
Rukovodilac: Dane Džepčeski,dipl. ing.
Saradnici: dr Vladimir Vukić, dipl. ing.; Siniša Pantić, tehn.
Izgled ormana jednosmernog razvoda u HE "međuvršje"
Izgled ormana jednosmernog razvoda u HE "međuvršje"

rheumatrex

rheumatrex" target="_blank">http://loekkenglas.dk?pageiii=methotrexat-kb-tyskland-alim">rheumatrex

bisoprolol

bisoprolol website" target="_blank">http://www.beerotor.de?pagepmd=bisoprolol-rezeptfrei-sterreich-eunx">website
U okviru rekonstrukcije jednosmernog razvoda u HE „Međuvršje“ izvršena je ugradnja i puštanje u rad ispravljača DRI 110-100 (100V, 100A DC) i razvoda za napajanje jednosmernom strujom RJS 110. Ispravljač DRI 110-100 je digitalno regulisani trofazni ispravljač sa punoupravljivim tiristorskim mostom standardne konstrukcije. Upravljačka elektronika ispravljača je zasnovana na mikrokontroleru "Intel" 80C196, modularnog je tipa, smeštena u odgovarajući rek i otporna je na elektromagnetne smetnje koje se javljaju u elektroenergetskom postrojenju. Napajanje upravljačke elektronike je izvedeno dvostrano, sa baterije 110V DC, kao i sa mrežnog napajanja 220V AC. Ispravljač ima pet mogućih režima rada. Četiri režima rada su standardna za uređaje ove klase. Režim automatskog rada, dopunjavanja, punjenja i forsiranog punjenja. Servisni režim je namenjen za proveru rada ispravljača pod posebnim uslovima i dostupan je jedino ovlašćenom serviseru. Uređaj je jednostavno prilagoditi za rad sa NiCd, Pb i hermetizovanim Pb, akumulatorskim baterijama. U ovom slučaju prema zahtevu naručioca ispravljač je izrađen za paralelni rad sa olovnom hermetizovanom baterijom. U svakom režimu rada ispravljača (automatski, dopunjavanje, punjenje, forsirano »ekvalizaciono« punjenje) prenaponske zaštite su posebno podešene. Potenciometrom na kutiji upravljačke elektronike, moguće je na jednostavan način vršiti promenu referentnih napona za sve režime u opsegu ± 8%, što je značajna opcija za mogućnost promene broja ćelija baterije bez ikakvih dodatnih intervencija na regulatoru. Takođe, ovim rešenjem je omogućen i jedan stepen slobode obučenom osoblju elektrane da po potrebi u vanrednim prilikama utiče na rad ispravljača, odnosno direktnom akcijom, na izlazni napon istog. Specifičnost uređaja je automatski trostruki restart nakon reagovanja određenih zaštita. Trideset sekundi nakon ispada ispravljača zbog reagovanja zaštite od visokog napona, preopterećenja i ispada baterije dolazi do automatskog ponovnog uključivanja uređaja. Ukoliko je uzrok kvara prolazan, ispravljač se vraća u normalan rad. Ukoliko je uzrok delovanja zaštite i dalje prisutan, uređaj se ponovo isključuje. Kada je uzrok kvara prisutan i nakon trećeg pokušaja uključenja, prekida se postupak automatskog reseta zaštita i potreban je ručni reset prekidača elektronike da bi se ostvarilo novo uključenje uređaja. Pored određenog broja signalnih dioda za indikaciju stanja ispravljača i reagovanja internih zaštita, u uređaju postoji određeni broj relejnih beznaponskih kontakata, kao najpouzdaniji način prenosa informacija o neregularnim stanjima u jednosmernom razvodu ka nadređenom sistemu upravljanja elektranom. Realizovane su i strujne merne petlje 4-20 mA, koje nadređenom sistemu upravljanja pružaju informaciju kako o ukupnoj struji ispravljača tako i o ukupnoj struji potrošača u jednosmernom razvodu. Uređaj poseduje galvanski izolovanu komunikaciju prema RS422/485 standardu, kojom je omogućen prenos informacija na računarski sistem udaljen do 1200 metara.
Saradnici Instituta:  Siniša Pantić, Vladimir Vukić, Dane Džepčeski
Prikačeni dokument:
IICentar2008 11.pdf  
Organizacijona jedinica:Centar za automatiku i regulaciju  INT  
6/10/2011 10:29:55 AM
DIGITALNI REGULISANI ISPRAVLJAČI DKRI-48-50PT
Kategorija:Namenski uređaji  
Klijenti: JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE", DRINSKO-LIMSKE HE D.O.O. BAJINA BAŠTA
Ključne reči / Tagovi:Ispravljači  
Godina:2008
Urađeno za: RHE "Bajina Bašta"
Rukovodilac: dr Vladimir Vukić, dipl.ing.
Saradnici: Dane Džepčeski, dipl. ing.; Siniša Pantić, tehn.; Vladan Stanisavljević, tehn.
Izgled ormana ispravljača u RHE "Bajina Bašta"
Izgled ormana ispravljača u RHE "Bajina Bašta"

ziagen

ziagen savoieretrogames.fr" target="_blank">http://savoieretrogames.fr?pagesfw=abacavir-achat">savoieretrogames.fr

otc inhalers for asthma

over the counter asthma inhalers walgreens click" target="_blank">http://oscarsotorrio.com/page/asthma-rescue-inhaler.aspx">click here
Za sistem komandnog napona reverzibilne hidroelektrane "Bajina Bašta" napravljena su dva digitalna regulisana tiristorska ispravljača DRI 48-50PT. Uređaj na ulazu poseduje trofazni transformator za prilagođenje napona i galvansku izolaciju baterije od napojne mreže, a na izlazu prema potrošačima DC/DC pretvarač koji održava konstantan napon na potrošačima od 48V, bez obzira na režim punjenja baterije (dopunjavanje, punjenje, forsirano punjenje). Ova varijanta ispravljača serije DRI-PT predstavlja unapređenje postojeće serije uređaja ugrađenih u HE "Đerdap 2" pre dve godine. Uvedene su funkcije redundantnog napajanja potrošača sa konstantnim nominalnim naponom, posebnog merenja i regulisanja struje baterije i ukupne struje ispravljača, signalizacija struja i napona ispravljača strujnim petljama 4-20 mA. Izvršene su modifikacije programa funkcija "mekog starta" i provere prisustva baterije, regulatora, zaštitnih funkcija i signalizacije. Upravljačka elektronika je zasnovana na procesorskoj jedinici "Omron" CJ1G - CPU 43H, ploči analogne elektronike "DIGISP 068" i 5,7" operatorskom panelu osetljivom na dodir "Omron" NS5. Namenjena je za upravljanje punoupravljivim trofaznim tiristorskim mostom. Napajanje ploče analogne elektronike, PLC-a, ekrana i relea izvedeno je preko DC/DC pretvarača (36-75)V/24V, napajanog dvostrano, mrežnim naponom 220V, 50 Hz i naponom baterije 48V DC.
Saradnici Instituta:  Siniša Pantić, Vladan Stanisavljević, Vladimir Vukić, Dane Džepčeski
Prikačeni dokument:
IICentar2008 9.pdf  
Organizacijona jedinica:Centar za automatiku i regulaciju  INT  
6/10/2011 10:27:40 AM
STATIČKI SISTEM POBUDE SA ELEKTRIČNIM KOČENJEM GENERATORA G1 I G2 U HE "OVČAR BANJA"
Kategorija:Namenski uređaji  
Klijenti: JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE", DRINSKO-LIMSKE HE D.O.O. BAJINA BAŠTA
Ključne reči / Tagovi:regulator pobude  Sistemi regulacije pobude  
Godina:2008
Urađeno za: HE "Ovčar Banja"
Rukovodilac: Zoran Ćirić, dipl.ing.; dr Đorđe Stojić, dipl.ing.
Saradnici: Nemanja Milojčić, dipl. ing.; Milan Milinković, dipl.ing.; Dušan Joksimović, dipl.ing.; Vujica Stanisavljević, tehn.; Vladan Stanisavljević, tehn.; Miodrag Stanojević, vkv majstor; Dragan Antić, vkv majstor
Izgled ormana statičkog sistema pobude u HE "Ovčar Banja"
Izgled ormana statičkog sistema pobude u HE "Ovčar Banja"

buy abortion pill online

buy abortion pill online dearteaga.es" target="_blank">http://dearteaga.es?pagexyk=buy-abortion-pill-online">dearteaga.es
U" target="_blank">http://kingjesuslord.com">kingjesuslord.com
U okviru modernizacije i rekonstrukcije generatora G1 i G2 u HE "Ovčar Banja" izvršena je zamena elektromašinske pobude statičkom tiristorskom pobudom generatora. Implementiran je sistem električnog kočenja agregata. Sistem pobude sinhronog generatora se sastoji od digitalnog regulatora pobude, energetskog stepena i odgovarajućih mernih i pomoćnih uređaja. Digitalni regulator sadrži: automatski regulator napona, rezervni regulator, limitere, test režim, upravljanje tiristorima, zaštite, merenja i signalizaciju. Sastavne komponente energetskog dela pobudnog sisema su: ispravljački transformator, tiristorski pretvarač, sklop za brzo razbuđivanje, prenaponska zaštita na jednosmernoj strani, sklop za početno pobuđivanje i neophodna rasklopna oprema. Energetski deo sistema pobude sačinjava takođe i oprema za električno kočenje agregata.
Saradnici Instituta:  Zoran Ćirić, Đorđe Stojić, Nemanja Milojčić, Milan Milinković, Dušan Joksimović
Prikačeni dokument:
IICentar2008 1.pdf  
12

VESTI