Skip Navigation Links
Brza pretraga

Ključne reči:

Godina:

12
Organizacijona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
4/11/2014 6:32:43 PM
Analiza postignutih efekata pilot projekta daljinskog upravljanja srednjenaponskom distributivnom mrežom PD EDB
Kategorija:Studije i elaborati  
Klijenti: PRIVREDNO DRUŠTVO ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE "ELEKTRODISTRIBUCIJA BEOGRAD" D.O.O. BEOGRAD
Godina:2013
Urađeno za: PD "Elektrodistribucija Beograd" d.o.o. Beograd
Rukovodilac: Mr Nada Vrcelj, dipl. ing.
Saradnici: Tijana Janjić, dipl. ing. Saša Minić, dipl. ing. Branislav Ćupić, dipl. ing. Sanja Ivković, dipl. ing. Jelena Perić, dipl. ing. Dragan Đorđević, dipl. ing. Aleksandar Ivanov, dipl. ing.

how does the abortion pill work

how much does the abortion pill cost hikebikeclimb.net" target="_blank">http://hikebikeclimb.net/ice_condition/coupons/page/where-to-get-abortion-pill.aspx">hikebikeclimb.net
Saradnici Instituta:  Saša Minić, Tijana Janjić, Branislav Ćupić, Nada Vrcelj, Sanja Ivković, Dragan Đorđević, Aleksandar Ivanov, Jelena Perić
Organizacijona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  INT  
6/13/2011 10:01:20 AM
Revizija studije "Plan dugoročnog razvoja elektrodistributivne mreže PD "Elektrodistribucija Beograd" DOO (osnivač JP EPS) na širem gradskom području do 2025. godine"
Kategorija:Studije i elaborati  
Klijenti: PRIVREDNO DRUŠTVO ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE "ELEKTRODISTRIBUCIJA BEOGRAD" D.O.O. BEOGRAD
Godina:2009
Urađeno za: PD "Elektrodistribucija" Beograd
Rukovodilac: Saša Minić, dipl. ing
Saradnici: Ana Šaranović, dipl. ing, Igor Belić, dipl. ing, Dragan Dabić, dipl. ing, Gordana Radović, dipl. ing

cortaid

cortaid" target="_blank">http://3xi.dk?pageewr=hydrocortison-kb-i-sverige-fguj">cortaid

how long does it take for the abortion pill take to work

how long does it take for the abortion pill take to work shellware.com" target="_blank">http://www.shellware.com/page/How-Long-Does-The-Medical-Abortion-Pill-Take-To-Work">shellware.com
Saradnici Instituta:  Igor Belić, Saša Minić, Gordana Radović, Ana Šaranović, Dragan Dabić
Prikačeni dokument:
s1.pdf  
Organizacijona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  INT  
5/20/2011 9:26:55 AM
Idejni projekat perspektivnog razvoja elektroenergetskih mreža 110 kV i 35 kV na prigradskom (i delom gradskom) području "EDB" do 2010. godine
Kategorija:Studije i elaborati  
Klijenti: PRIVREDNO DRUŠTVO ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE "ELEKTRODISTRIBUCIJA BEOGRAD" D.O.O. BEOGRAD
Ključne reči / Tagovi:Planiranje razvoja distributivne mreže  
Godina:1993
Urađeno za: JP "Elektrodistribucija" Beograd
Rukovodilac: Srđo Mrđa, dipl. ing.
Saradnici: Snežana Mijailović, dipl. ing, Branko Mandić, dipl. tehn, Mirko Jeličić, dipl. ing, Slobodan Maksimović, dipl. ing, Tomislav Milanov, dipl. ing, Janko Živanović, dipl. ing, Stevan Milićević, dipl. ing, Miladin Tanasković, dipl. ing.

where can i buy low dose naltrexone

naltrexone buy online blog.thekid.me.uk" target="_blank">http://blog.thekid.me.uk/rxcoupon/page/Buy-Naltrexone-Online-Cheap">blog.thekid.me.uk
Saradnici Instituta:  Srđo Mrđa
Prikačeni dokument:
s12.pdf  
Organizacijona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  INT  
5/18/2011 2:35:02 PM
Projekat ORACLE baziranog informacionog sistema o tehničkom sistemu EDB, Korisničko uputstvo
Kategorija:Studije i elaborati  
Klijenti: PRIVREDNO DRUŠTVO ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE "ELEKTRODISTRIBUCIJA BEOGRAD" D.O.O. BEOGRAD
Godina:1994
Urađeno za: JP "Elektrodistribucija" Beograd
Rukovodilac: Slobodanka Muždeka, dipl. ing.
Saradnici: Branislav Petković, dipl. ing.

cialis

cialis go" target="_blank">http://esasolutions.sk?pagemot=cialis-cena">go
Organizacijona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  INT  
5/18/2011 2:33:58 PM
Informacioni sistem o delovima tehničkog sistema Elektrodistribucije Beograd - PC platforma
Kategorija:Studije i elaborati  
Klijenti: PRIVREDNO DRUŠTVO ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE "ELEKTRODISTRIBUCIJA BEOGRAD" D.O.O. BEOGRAD
Ključne reči / Tagovi:Razvoj softvera  
Godina:1994
Urađeno za: JP "Elektrodistribucija" Beograd
Rukovodilac: Dr Miodrag Đukonović, dipl. ing, Branislav Petković, dipl. ing.
Saradnici: Slobodanka Muždeka, dipl. ing. Zoran Janjić, dipl. ing.

prometrium

prometrium beerotor.de" target="_blank">http://www.beerotor.de?pagepmd=progesteron-kaufen-wien">beerotor.de

tadalafil sandoz

generico cialis go" target="_blank">http://blog.magazynuj.pl/coupons/page/tadalafil-generico-in-farmacia.aspx">go
Organizacijona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  INT  
5/18/2011 1:43:22 PM
Dopuna prve revizije idejnog projekta perspektivnog razvoja elektroenergetske mreže 110 kV i 35 kV na području Obrenovca i isporuka programa za proračun tokova snage u distributivnim mrežama
Kategorija:Studije i elaborati  
Klijenti: PRIVREDNO DRUŠTVO ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE "ELEKTRODISTRIBUCIJA BEOGRAD" D.O.O. BEOGRAD
Godina:1995
Urađeno za: "Elektrodistribucija Beograd"
Rukovodilac: Srđo Mrđa, dipl. ing.
Saradnici: Zoran Janjić, dipl. ing, Saša Minić, dipl. ing, Slobodan Maksimović, dipl. ing, Miladin Tanasković, dipl. ing.
Saradnici Instituta:  Saša Minić, Srđo Mrđa
12

VESTI

 • Zapisnik sa dvanaeste redovne sednice skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla

  Zapisnik sa 12. redovne sednice skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla možete preuzeti u prilogu.
  6/18/2019 7:32:21 PM
 • Zaštita podataka o ličnosti (Personal Data Protection Notice)

  Odgovarajuća dokumetna su data u prilogu.
  8/21/2019 11:34:24 AM
 • Prezentacija projekta centra za nadzor i dijagnostiku elektroenergetske opreme

  U okviru 15. međunarodnog Sajma energetike predstavljen je projekat Centra za nadzor i dijagnostiku elektroenergetske opreme na štandu JP Elektroprivrede Srbije.
  Projekat je realizovan zajedničkom saradnjom saradnika Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla i JP EPS.
  Prezentaciju je održao rukovodilac Projekta dr Vladimir Šiljkut.
  10/8/2019 4:00:38 PM
 • Akreditacija instituta Nikola Tesla

  Institut je, u redovnom postupku akreditacije po novom Zakonu o nauci i istraživanjima, akreditovan kao istraživačko razvojni institut u oblasti tehničko tehnoloških nauka – elektrotehnika, za naredni petogodišnji period (2019-2024).
  Odluku o akreditaciji možete preuzeti u prilogu.
  12/4/2019 9:28:37 AM
 • Institut Nikola Tesla sklopio sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji sa Elektroprivredom Republike Srpske i Istraživačko razvojnim centrom elektroenergetike-IRCE

  Za dodatne informacije posetiti link https://www.rtrs.tv/vijesti/vijest.php?id=339085
  6/3/2019 1:56:13 PM
 • Sednica skupštine akcionara

  Sednica skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla a. d. Beograd, održaće se 14.6.2019. godine u 11:00 časova, u sedištu Instituta, adresa Koste Glavinića 8a Beograd, u sali za sednice. Materijale za sednicu možete preuzeti u prilogu
  5/9/2019 2:48:41 PM
 • Poster instituta Nikola Tesla nagrađen kao jedan od tri najbolja postera za inovativno rešenje u oblasti ekologije

  U Beogradu, četvrtog i petog Decembra 2018., održana je ministarska konferencija pod pokroviteljstvom UNEP za zemlje Jugoistočne Evrope pod nazivom: Ministerial Conference “Innovative Solutions to Pollution in South East and Southern Europe”. Konferencija je održana uz podršku Italijanskog ministarstva ekologije. Na ovoj konferenciji poster instituta Nikola Tesla pod naslovom "Decontamination of PCB Contaminated Electrical Equipment Using INT Process for Simultaneous Dechlorination, Desulphurization and Regeneration of Mineral Insulating Oils" je nagrađen kao jedan od tri najbolja postera za inovativno rešenje u oblasti ekologije.
  Nagrađeni poster možete preuzeti u prilogu.
  1/9/2019 3:13:53 PM
 • In memoriam dr Aleksandar Nikolić (1966.-2018.)

  Dr Aleksandar Nikolić rođen je 13.5.1966. godine u Beogradu gde je završio osnovnu i srednju školu. Studirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu gde je diplomirao 1991. a magistrirao 1999. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom: “Direktna kontrola momenta asinhronog motora napajanog iz strujnog pretvarača učestanosti” odbranio je na katedri za Energetske pretvarače i elektromotorne pogone Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu 2009. godine pod mentorstvom prof. dr Borislava Jeftenića. Od 1995. bio je angažovan kao saradnik Laboratorije za elektromototorne pogone Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.
  U papirnoj i hemijskoj industriji je radio više od 10 godina. Od 1992. do 1997. godine radio je u Fabrici hartije Beograd na mestu Glavnog inženjera elektronike, od 1997. do 2001. godine u Energoprojekt ENTEL na mestu Samostalnog projektanta i od 2001. do 2004. godine u Duga Holding na mestu Rukovodioca održavanja.
  Od 2005.godine bio je stalno zaposlen u Elektrotehničkom institutu „NikolaTesla“. Radio je u Centru za elektromerenja kao stručni savetnik, a u naučnom zvanju viši naučni saradnik. Bio je rukovodilac akreditovane Laboratorije za ispitivanje kvaliteta električne energije Instituta, od 2013. je obavljao funkciju predsednika Naučnog veća Instituta.
  Objavio je preko 120 radova iz oblasti upravljanja elektromotornim pogonima, kvaliteta električne energije i energetske efikasnosti. Bio je član nekoliko profesionalnih udruženja: Društva za energetsku elektroniku Srbije; Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) gde je 2006. godine izabran u zvanje Senior Member; Komiteta B4 CIGRE Srbija; Inženjerske komore Srbije, sa tri licence odgovornog projektanta i licencom odgovornog izvođača radova.
  Bio je rukovodilac dva projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i to jednog iz oblasti tehnološkog razvoja (TR33017, projektnicilus 2011.-2015.) i jednog inovacionog projekta (projektni ciklus 2014.-2015.).
  Predavao je na doktorskim studijama Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.
  Sahrana našeg dragog kolege Aleksandra Nikolića održaće se u petak 12.01.2018. u 12 časova na groblju Lešće u Beogradu.
  1/9/2018 5:30:11 PM
 • Srećni praznici

  Institut Nikola Tesla želi svim prijateljima, klijentima i poslovnim saradnicima srećne praznike sa željom da i naredna godina bude uspešna.
  12/28/2017 2:07:40 PM
 • Članak posvećen institutu Nikola Tesla u listu Politika

  Dana 11.12..2017. u dnevnom listu Politika, u sekciji Nauka, objavljen je članak posvećen institutu Nikola Tesla koji možete preuzeti na http://www.ieent.org/prototip/DrugiOnama.aspx
  12/15/2017 3:09:53 PM