Skip Navigation LinksPočetna > Kategorije
Događaji

Brza pretraga

Ključne reči:

Godina:

9/12/2016 10:44:30 AM
Међународни Симпозијум- Енергетски системи оријентисани ка животној средини и њихова примена – ЕФЕА
Kategorija:Događaji  
Godina:2016

where to get abortion pill

how much is an abortion pill untamedne.com" target="_blank">http://www.untamedne.com/hq/seo/page/the-abortion-pill">untamedne.com
Београд је ове године домаћин 4. Међународног Симпозијума - Енергетски системи оријентисани ка животној средини и њихова примена – ЕФЕА (Environmental Friendly Energies and Applications – EFEA 2016 http://soe.northumbria.ac.uk/efea2016/ ) који ће се одржати од 14. до 16. септембра 2016. године у Хотелу Метропол. у Београду, као и паралелног скупа 1st International Conference on Multidisciplinary Engineering Design and Optimization – MEDO 2016 http://medo2016.northumbria.ac.uk/ ).
Поред Електротехничког института Никола Тесла, организатори скупа су Машински и Електротехнички факултети испред Универзитета у Београду, као и универзитети из Велике Британије и Француске (Northumbria University Newcastle, UK и Universite de Valenciennes, France).
На симпозијуму ће учествовати око 150 академика, научника, инжењера и партнера из индустрије из 23 државе, како би заједно продискутовали о најсавременијем развоју енергетских система орјентисаних ка животној средини и њиховој примени. Финални Програм оба скупа из кога се види изузетан ниво предавача и аутора можете преузети у прилогу.

др Александар Николић
Председавајући симпозијума
Електротехнички институт Никола Тесла, Универзитет у Београду
Prikačeni dokument:
EFEA-MEDO 2016 - Program FINAL.pdf  
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  INT  
10/28/2014 10:25:34 AM
Održan Seminar u u okviru projekta "Tehničke usluge Ministarstvu za rudarstvo i energetiku za implementaciju Alterenergy projekta (Radni paket 4)"
Kategorija:Događaji  
Godina:2014
Učesnici radionice
Učesnici radionice
Učesnici radionice
Učesnici radionice
Dana 16. i 17. 10. 2014. godine, u hotelu Dunav Turist na Zlatiboru, održan je seminar u okviru projekta "Tehničke usluge Ministarstvu za rudarstvo i energetiku za implementaciju Alterenergy projekta (Radni paket 4)". Seminar je bio posvećen osnovama formiranja energetskih planova, analizi mera za unapređenje energetske efikasnosti i korišćenju informacionog sistema za forminje energetskih bilansa i pripremu energetskih planova na lokalnom nivou.
Seminar je vodio Saša Minić, ključni ekspert br. 1 na projektu. Seminar je realizovan prema sledećoj agendi:
Četvrtak, 16.10.2014. godine:
1. Dolazak, prijavljivanje i smeštaj učesnika seminara - do 12:00 - 15:00;
2. Osveženje i užina - 15:00 - 17:15;
3. Predavanje 1: Metodologija za formiranje lokalnog energetskog plana (predavač Gordana Radović) - 17:15 - 18:15;
4. Večera i slobodne aktivnosti - 18:15 - 20:30
Petak, 17.10.2014. godine:
1. Doručak i slobodne aktivnosti - 7:30 - 10:30;
2. Slobodne aktivnosti - 10:30 - 11:00
3. Predavanje 2: Mere za unapređenje energetske efikasnosti na lokalnom nivou kao integralni elemenat lokalnog energetskog planiranja (predavač Dr Mirjana Stamenić) - 11:00 - 11:45;
4. Pauza za osveženje - 11:45 - 12:00;
5. Predavanje 3: Prezentacija web orijentisanog informacionog sistema za izradu energetskih bilansa na nivou opština - prvi deo (predavač Ana Šaranović) - 12:00 - 12:45;
6. Pauza za užinu i osveženje - 12:45 - 13:30;
7. Predavanje 4: Prezentacija web orijentisanog informacionog sistema za izradu energetskih bilansa na nivou opština - drugi deo (predavač Jelena Perić) - 13:30 - 14:15;
8. Osveženje, užina i slobodne aktivnosti pred povratak - 14:15 - 15:00;
Prvog dana realizacije Seminara, nakon kratke dobrodošlice Saše Minića, Gordana Radović je održala predavanje na temu "Metodologija za formiranje lokalnog energetskog plana". Posle prezentacije razvila se kraća diskusija o mogućnostima pristupa raspoloživim fondovima za unapređenje energetske efikasnosti u okviru budžeta Republike Srbije. Predstavnici Ministarstva rudarstva i energetike naglasili su potrebu za unapređenjem projektne dokumentacije na osnovu koje se aplicira za raspoloživa sredstva, kao i potrebu za postojanjem strateške osnove za formiranje projektne dokumentacije. Pri tome je istaknuto da je izrada Lokalnog energetskog plana odličan način da se stvori ova strateška osnova. Predstavnici Ministarstva rudarstva i energetike su istakli potrebu za korišćenjem SLAP informacionog sistema za prijavljivanjem potencijalnih projekata Ministarstvu.
Iz diskusije je proistekao predlog da se učesnicima na projektu Alterenergy dostavi primer dobro i loše urađene projektne dokumentacije, pri čemu bi potencijalna analiza ovakve dve dokumentacije mogle biti predmet druge Radionice u okviru projekta. Takođe, izneta je ideja da se mogućnosti i način korišćenja SLAP aplikacije Stalne konferencije gradova i opština za prijavljivanje projekata takođe izlože u okviru druge Radionice u okviru Alterenergy projekta.
Drugi dan seminara započeo je predavanjem dr Mirjana Stamenić sa Mašinskog fakulteta u Beogradu: "Mere za unapređenje energetske efikasnosti na lokalnom nivou kao integralni elemenat lokalnog energetskog planiranja". U okviru iscrpnog predavanja analizirane su različite mere za unapređenje energetske efikasnosti po različitim sektorima (uključujući i proizvodnju energije iz obnovljivih izvora), pri čemu su posebno naglašavani realni primeri neracionalnog korišćenja energije i mogućnosti implementacije mera kojima bi se korišćenje energije racionalizovalo. U diskusiju su se uključivali i predstavnici pojedinih opština iznoseći pojedinačne primere i mogućnosti unapređenja energetske efikasnosti u pojedinim delatnostima javnog sektora u opštini. Na kraju predavanja predstavnici Ministarstva su naglasili domaćinsko poslovanje kao najjednostavniji način za unapređenje energetske efikasnosti.
Nakon kraće pauze, Ana Šaranović je započela "Prezentaciju web orijentisanog informacionog sistema za izradu energetskih bilansa na nivou opština" u okviru koje je prikazala na koji način se koristi informacioni sistem za izradu energetskih bilansa. Podaci se unose posredstvom bilo kojeg internet pretraživača. Rad sa aplikacijom je detaljno prikazan kroz analizu podataka unetih za opštinu Bač. Posebna pažnja posvećena je unosu računa za električnu energiju, kao najkomplikovanijeg dela aplikacije. Kroz diskusiju se došlo do zaključka da je vrlo važno obezbediti povezivanje razvijenog informacionog sistema sa ostalim informacionim sistemima koje opštine popunjavaju, npr. SLAP baze podataka.
U nastavku je Jelena Perić izložila ostatak "Prezentacije web orijentisanog informacionog sistema za izradu energetskih bilansa na nivou opština" u okviru koje je predstavila način sistematizacije podloga vezanih za unos podataka o javnim komunalnim preduzećima na nivou opština i osnovnim informacijama o potrošnji energije i energenata ovih preduzeća.
Seminar je započeo 16. 10. 2014. godine u 15 sati, a završen je oko 17. 10. 2014. godine u 15:30. U toku seminara, gosti su imali priliku da međusobno prodiskutuju probleme, posebno one vezane za obezbeđivanje finansiranja projekata, ali i šire, u svojim opštinama, uz posluženje i osveženje. Nastavljena je razmena iskustava o mogućnosti finansiranja pojedinih projekata iz oblasti unapređenja energetske efikasnosti i uspostavljeni čvršći kontakti između predstavnika opština, Ministarstva rudarstva i energetike i realizatora Radnog paketa 4, Alterenergy projekta. Lepo vreme na Zlatiboru omogućilo je da svoje slobodno vreme učesnici projekta provedu u šetnji na svežem planinskom vazduhu.
Seminaru su prisustvovali sledeći učesnici:

Eva Ševenjhazi, Šef odeljenja za razvoj (Opština Čoka)
Klara Šlezak, Samostalni stručni saradnik za urbanizam, stanovanje i graditeljstvo (Opština Čoka)
Slađan Đimiš, Rukovodilac odeljenja za LER, privredu, poljoprivredu i odbranu (Opština Boljevac)
Dejan Kostandinović, Saradnik odseka za LER (Opština Boljevac)
Barbara Potočan Fiksmer, Komunalni inspektor (Opština Bela Crkva)
Dobrica Heraković, Komunalni inspektor (Opština Bela Crkva)
Igor Bošković, Član projektnog tima opštine (Opština Bela Palanka)
Menić Vanja, Stručni saradnik - za zaštitu životne sredine (Opština Bela Palanka)
Tanja Mijić, Rukovodilac odeljenja za urbanizam (Opština Bač)
Valentina Sitnić, Načelnik opštinske uprave (Opština Bač)
Marko Kuzeljević, Pomoćnik Predsednika opštine Čajetine za projektovanje i razvoj (Opština Čajetina)
Zoran Ječmenica, Samostalni stručni saradnik za infrastrukturu (Opština Čajetina)
Dušan Gajić, Viši stručni saradnik za poslove zaštite životne sredine (Opština Čajetina)
Kata Stojković, Inspektor za zaštitu životne sredine (Opština Rekovac)
Dušan Đorđević, Šef urbanizma i izgradnje opštine Rekovac (Opština Rekovac)
Dragana Jović, Savetnik u odseku za energetsku efikasnost (Ministarstvo rudarstva i energetike)
Slađana Ćuk, Savetnik u finansijskom odeljenju (Ministarstvo rudarstva i energetike)
Rastislav Kragić, Samostalni savetnik (Ministarstvo rudarstva i energetike)
Petar Bevenja, Koordinator na projektu u okviru MRE (Ministarstvo rudarstva i energetike)
Mirjana Stamenić (Mašinski fakultet)
Saša Minić (Elektrotehnički institut Nikola Tesla)
Gordana Radović (Elektrotehnički institut Nikola Tesla)
Ana Šaranović (Elektrotehnički institut Nikola Tesla)
Branislav Ćupić (Elektrotehnički institut Nikola Tesla)
Dragan Đorđević (Elektrotehnički institut Nikola Tesla)
Jelena Perić (Elektrotehnički institut Nikola Tesla)
Miloš Anđelković (Elektrotehnički institut Nikola Tesla)
Milica Dilparić (Elektrotehnički institut Nikola Tesla)
Rastko Kostić (Elektrotehnički institut Nikola Tesla)
Ana Janković (Elektrotehnički institut Nikola Tesla)

Galerija slika: http://postimg.org/gallery/1g95tj7ry/
Prikačeni dokument:
PrezentacijeZlatibor.rar  
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  INT  
10/28/2014 10:17:52 AM
Održana prva radionica u u okviru projekta "Tehničke usluge Ministarstvu za rudarstvo i energetiku za implementaciju Alterenergy projekta (Radni paket 4)"
Kategorija:Događaji  
Godina:2014
 Učesnici radionice
Učesnici radionice
Učesnici radionice
Učesnici radionice

abortion rights

buy abortion" target="_blank">http://blogs1.welch.jhmi.edu/page/free-abortions.aspx">abortion pill
Dana 5. 9. 2014. godine održana je prva radionica u okviru projekta "Tehničke usluge Ministarstvu za rudarstvo i energetiku za implementaciju Alterenergy projekta (Radni paket 4)". Radionica je bila posvećena osnovama energetskog menadžmenta i praktičnim iskustvima u formiranju energetskih bilansa i sagledavanju potencijala za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora stečenom na primerima malih opština koje su predmet projekta. Kao pripremni materijal za radionicu poslužilo je sedam već izrađenih energetskih procena za opštine: Bač, Bela Crkva, Bela Palanka, Beočin, Boljevac, Čajetina i Čoka, a kao pripremne aktivnosti - saradnja svih učesnika radionice na pripremi podataka za procene i samih procena.
Prvu radionicu vodila je Gordana Radović, ključni ekspert br. 2 na projektu. Pozdravila je goste i upoznala ih sa dnevnim redom po kojem će se odvijati Prva radionica. U ime Ministarstva rudarstva i energetike prisutne na sastanku je pozdravila Miomira Lazović. Ona http://naltrexonealcoholismmedication.com" style="text-decoration:none;color:#726968">is naltrexone addictive je u kraćem izlaganju predstavila projekte Ministarstava rudarstva i energetike koji su u toku (pored Alterenergy projekta), a Prezentaciju Alterenergy projekta održao je Petar Bevenja, koordinator na samom projektu.
Nakon kraće pauze, dr Mirjana Stamenić sa Mašinskog fakulteta u Beogradu je održala prezentaciju u kojoj je objasnila šta je to energetska efikasnost i kako se postiže njeno povećanje; najbitnije zakonske okvire. Takodje, objasnila je pojam energetskog menadžmenta i razloge za njegovo uvođenje; pozitivne strane Standarda ISO/IEC 50001:2011 i mogućnost implementacije energetskog menadžmenta u manjim lokalnim zajednicama.
U drugom delu Saša Minić, ključni ekspert 1 na projektu, u svojoj prezentaciji je prikazao metodologiju energetskog bilansiranja koja se bazira na metodologiji bilansa za gradove i opštine usvojenoj od stane Ministarstva rudarstva i energetike, dao je pregled generalnih informacija o opštinama, generalne informacije o energetici u opštinama i strukturu potrošnje krajnjih korisnika energije za koje je nadležna lokalna administracija (javne zgrade, javno osvetljenje i ostala javna preduzeća). Posebnu pažnju posvetio indikatorima efikasne potrošnje energije.
U poslednjoj fazi sastanka Saša Minić je upoznao goste sa načinima sagledavanja potencijala proizvodnje električne i toplotne energije iz obnovljivih izvora energije na lokalnom nivou: hidro-energetskog, geotermalnog, potencijala energije vetra, potencijala solarne energije, a poseban akcenat je stavljen na potencijal energije iz biomase, u vezi kojeg su prezentovani podaci o poljoprivrednoj proizvodni i šumama po opštinama sa izvršenim konverzijama u energetski potencijal i predloženom strategijom za njegovo korišćenje.
Radionica je započela u 11 sati, a završena je oko 1530. U toku radionice gosti su imali priliku da međusobno prodiskutuju probleme vezane za energetiku, ali i šire, u svojim opštinama, uz posluženje i osveženje. Razmenjena su iskustva o mogućnosti finansiranja pojedinih projekata iz oblasti unapređenja energetske efikasnosti i uspostavljeni čvršći kontakti između predstavnika opština, Ministarstva rudarstva i energetike i realizatora Radnog paketa 4, Alterenergy projekta.

Radionici su prisustvovali sledeći učesnici:

Klara Šlezak (Opština Čoka)
Eva Ševenjhazi (Opština Čoka)
Slađan Đimiš (Opština Boljevac)
Dejan Kostandinović (Opština Boljevac)
Barbara Potočar Fiksmer (Opština Bela Crkva)
Dobrica Heraković (Opština Bela Crkva)
Dragan Živković (Opština Bela Palanka)
Igor Bošković (Opština Bela Palanka)
Nenad Kovač (Opština Bač)
Ismet Ademovski (Opština Beočin)
Desanka Jovičić (Opština Beočin)
Dragana Jović (Ministarstvo rudarstva
i energetike)
Miomira Lazović (Ministarstvo rudarstva
i energetike)
Petar Bevenja (Ministarstvo rudarstva
i energetike)
Mirjana Stamenić (Mašinski fakultet)
Saša Minić (Elektrotehnički institut Nikola Tesla)
Gordana Radović (Elektrotehnički institut Nikola Tesla)
Ana Šaranović (Elektrotehnički institut Nikola Tesla)
Branislav Ćupić (Elektrotehnički institut Nikola Tesla)
Dragan Đorđević (Elektrotehnički institut Nikola Tesla)
Jelena Perić (Elektrotehnički institut Nikola Tesla)
Miloš Anđelković (Elektrotehnički institut Nikola Tesla)
Rastko Kostić (Elektrotehnički institut Nikola Tesla)

Galerija slika: http://postimg.org/gallery/jotockjk/5f05ad28/ style="display:none">fiogf49gjkf05
Prikačeni dokument:
Prezentacije.rar  
Organizaciona jedinica:Centar za elektromerenja  INT  
5/7/2014 5:15:45 PM
Seminar „Life Cycle of Power Transformers / Životni ciklus energetskih transformatora“
Kategorija:Događaji  
Godina:2014

stalevo

stalevo online" target="_blank">http://nolife.gr?pagenbh=stalevo-hpdo">online
We are pleased to announce that from 10.september until 12.september 2014 in Belgrade, at Ililja M. Kolarac Foundation, Electrical Engineering Institute Nikola Tesla will hold the seminar “Life Cycle of Power Transformers”.
Zadovoljstvo nam je da Vas obavestimo da će se u periodu od 10. septembra do 12. septembra u Beogradu u Zadužbini Ilije M. Kolarca, održati seminar „Životni ciklus energetskih transformatora“ organizovan od strane Elektrotehničkog instituta „Nikola Tesla“.
For more information visit / Više informacija na
http://www.ieent.org/prototip/Seminar2014.aspx

VESTI