Skip Navigation LinksPočetna > Kategorije
Izdanja

Brza pretraga

Ključne reči:

Godina:

Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske objekte  INT  
7/5/2011 11:46:07 AM
PRELAZNI NAPONI I STRUJE U MREŽAMA 35 kV, 20 kV, 10 kV I 6 kV, - eksperimentalna istraživanja -
Kategorija:Izdanja  
Klijenti: JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE"
Godina:2010
Rukovodilac: Petar Vukelja
Saradnici: Radomir Naumov, Jovan Mrvić, Dejan Hrvić
Saradnici Instituta:  Petar Vukelja, Radomir Naumov, Jovan Mrvić, Dejan Hrvić
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  INT  
5/4/2011 12:24:01 PM
Eksploatacija elektroenergetskih sistema
Kategorija:Izdanja  
Godina:2007
D P. Popović

VESTI

DOGAĐAJI