Skip Navigation LinksPočetna > Kategorije
Javne nabavke

Brza pretraga

Ključne reči:

Godina:

123456
6/8/2017 9:36:46 AM
ЈН 2Д-2017 Намирнице за чајну кухињу, за потребе Електротехничког института Никола Тесла а.д. Београд
Kategorija:Javne nabavke  
3/24/2017 11:34:35 AM
ЈН бр. 1У-2017 , Физичко-техничког обезбеђења пословног објекта и обављање курирских послова за потребе Електротехничког института Никола Тесла ад Београд
Kategorija:Javne nabavke  
12/30/2016 10:42:09 AM
ЈН 4У-2016 Осигурања: партија 1- осигурање имовине, опреме и залихе материјала, партија 2- осигурање од одговорности из делатности, колективно осигурање запослених радника од последица несрећног случаја партија 3- осигурање аутоодговорности и каско осигурање моторних возила за потребе Електротехничког института Никола Тесла а.д, Београд.
Kategorija:Javne nabavke  
12/21/2016 10:51:37 AM
Набавка моторног горива : Еуро Дизел , Евро дизел ултра Д, Евро Премијум БМБ 95 , Аутогас ТНГ, за потребе Електротехничког института Никола Тесла ад Београд 6Д-2016
Kategorija:Javne nabavke  
10/31/2016 3:36:36 PM
2У-2016 Чишћење простора у пословном објекту и рад у чајној кухињи Електротехничког института Никола Тесла а.д. Београд
Kategorija:Javne nabavke  
Godina:2016
123456

VESTI

DOGAĐAJI