Skip Navigation LinksPočetna > Kategorije
Patenti

Brza pretraga

Ključne reči:

Godina:

Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
4/15/2014 3:53:30 PM
Kombinovani antirezonantni filtri u kondenzatorskim baterijama za kompenzaciju reaktivne energije
Kategorija:Patenti  
Godina:2013
M. Kostić, "Kombinovani antirezonantni filtri u kondenzatorskim baterijama za kompenzaciju reaktivne energije", Prijava patenta P- 2010/0539, "Glasnik intelektualne svojine", broj 4-2013. godine, Isprava o patentu broj 52733, Datum upisa patenta u Registar: 13.05.2013.
Saradnici Instituta:  Miloje Kostić
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
4/15/2014 3:50:58 PM
Novi postupak za formiranje antirezonantnih filtara u električnim mrežama srednjeg napona
Kategorija:Patenti  
Godina:2013
M. Kostić, "Novi postupak za formiranje antirezonantnih filtara u električnim mrežama srednjeg napona", Prijava patenta P-2009/0380, "Glasnik intelektualne svojine", broj 2-2013. godine, Isprava o patentu broj 52496, Datum upisa patenta u Registar: 10.12.2012
Saradnici Instituta:  Miloje Kostić

VESTI

DOGAĐAJI