Skip Navigation LinksPočetna > Kategorije
Rešenja i akreditacije

U cilju obezbeđenja kvaliteta svojih proizvoda i usluga u Institutu su identifikovani glavni procesi koji doprinose kvalitetu i uspostavljen dokumentovan sistem menadžmenta kvalitetom, zaštite životne sredine, zdravlja i bezbednosti na radu, usaglašen sa zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2008, SRPS ISO 14001:2005 i SRPS OHSAS 18001:2008.

ees
ees
ees

Brza pretraga

Ključne reči:

Godina:

Organizaciona jedinica:INT  Laboratorija za ispitivanje i etaloniranje  
6/29/2016 12:11:42 PM
Akreditacija Instituta Nikola Tesla 01-134
Godina:2015-2019
Sertifikat o akreditaciji i obimu akreditacije (01-134) Laboratorije za ispitivanje i etaloniranje Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla možete preuzeti u prilogu.
Organizaciona jedinica:INT  
3/22/2016 1:35:27 PM
Odluka odbora za akreditaciju naučnoistraživačkih organizacija
Godina:2016
Odluku Odbora za akreditaciju naučnoistraživačkih organizacija o akreditaciji instituta Nikola Tesla možete preuzeti u prilogu.
Organizaciona jedinica:INT  Laboratorija za ispitivanje i etaloniranje  
8/27/2015 3:29:33 PM
Akreditacija Instituta Nikola Tesla 02-045
Godina:2015-2019
Sertifikat o akreditaciji i obimu akreditacije (02-045) Laboratorije za ispitivanje i etaloniranje Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla možete preuzeti u prilogu.
Organizaciona jedinica:INT  
11/6/2014 12:56:20 PM
Sertifikat ISO 14001:2004
Godina:2014
Sertifikat Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla ISO 14001:2004 u verzijama na Srpskom i Engleskom jeziku možete preuzeti u prilogu.
Organizaciona jedinica:INT  
11/6/2014 12:55:34 PM
Sertifikat OHSAS 18001:2007
Godina:2014
Sertifikat Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla OHSAS 18001:2007 u verzijama na Srpskom i Engleskom jeziku možete preuzeti u prilogu.

VESTI

DOGAĐAJI