Skip Navigation LinksPočetna > Kategorije
Tehnička i razvojna rešenja

Brza pretraga

Ključne reči:

Godina:

123
Organizaciona jedinica:Centar za automatiku i regulaciju  
2/21/2017 9:35:03 AM
КОНВЕРТОР КОМУНИКАЦИОНИХ ПРОТОКОЛА INT-485-MBRTU СА РЕДУНДАНТНОМ РАЗМЕНОМ ПОРУКА И ПРИНУДНИМ СУКЦЕСИВНИМ СМЕЊИВАЊЕМ КОМУНИКАЦИОНИХ СЕКВЕНЦИ
Klijenti: JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE"
Godina:2016
Urađeno za: JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE"
Rukovodilac: dr Vladimir Vukić, dipl. ing.
У термоелектрани “Никола Тесла Б” код Обреновца уграђен је конвертор протокола ради успостављања серијске комуникације између SCADA система електране и тиристорских исправљача – пуњача акумулаторских батерија. Конвертор протокола INT-485-MBRTU је, на хардверској основи ПЛЦ-а “Omron” серије CJ, развијен као комуникациони уређај за повезивање дигиталних регулатора исправљача са управљачким рачунарским системом електране. Конвертор је намењен за повезивање, са једне стране, до 17 дигиталних регулатора тиристорских исправљача типа “ДРИ 05”, произведених у Електротехничком институту „Никола Тесла” (са сопственим протоколом комуникације “INT-CPD-05”, према стандарду RS-485), и, са друге стране, централног рачунарског (SCADA) система компаније “Siemens”, инсталираног на блоку Б1 термоелектране.
Saradnici Instituta:  Vladimir Vukić
Organizaciona jedinica:Centar za automatiku i regulaciju  
2/21/2017 9:31:31 AM
REGULATOR POBUDE SA POBOLJŠANIM ALGORITMIMA LIMITERA POBUDE AGREGATA B2 U TE "NIKOLA TESLA B"
Klijenti: JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE"
Godina:2016
Urađeno za: JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE"
Rukovodilac: dr Đorđe Stojić, dipl. ing.
Saradnici: Zoran Ćirić; Đorđe Stojić; Dušan Joksimović; Slavko Veinović; Milan Milinković; Nemanja Milojčić;
Tehničko rešenje pripada oblasti elektro-energetike i odnosi se na primarnu regulaciju sinhronih generatora. Tehničko rešenje predstavlja sastavni deo sistema pobude sinhronih generatora čije su osnovne funkcije napajanje pobudnog namotaja generatora, automatska regulacija statorskog napona generatora i automatsko ograničenje rada generatora u dozvoljenoj radnoj oblasti pogonskog dijagrama generatora, što je realizovano pomoću: limitera minimalne pobude, limitera maksimalne struje rotora, limitera maksimalne struje statora i V/Hz limitera.
Saradnici Instituta:  Zoran Ćirić, Đorđe Stojić, Nemanja Milojčić, Milan Milinković, Dušan Joksimović, Slavko Veinović
Organizaciona jedinica:Centar za automatiku i regulaciju  
2/21/2017 9:16:24 AM
GRUPNI REGULATOR POBUDE I REAKTIVNIH SNAGA BLOKOVA B1 I B2 U TE „NIKOLA TESLA B“
Klijenti: JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE"
Godina:20116
Urađeno za: JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE
Rukovodilac: dr Jasna Dragosavac, dipl. ing.
Saradnici: Jasna Dragosavac, Žarko Janda, Tomislav Gajić, Sava Dobričić, Jelena Pavlović, Slobodan Josifović
Razvoj grupnog regulatora pobude i reaktivne snage (GRPRS) vezan je za oblast elektroenergetike odnosno regulacije napona i tokova reaktivnih snaga u elektroenergetskom sistemu Srbije. Uređaj GRPRS sa stanovišta regulacije napona i reaktivnih snaga objedinjije sve blokove u elektrani u jedan virtuelni blok sa maksimizovanom veličinom dinamičke reaktivne rezerve uz održavanje radne tačke generatora u okviru bezbedne radne oblasti. Na taj način GRPRS postaje spona između prenosne mreže i samog generatora.
Saradnici Instituta:  Jasna Dragosavac, Slobodan Josifović, Žarko Janda, Tomislav Gajić, Jelena Pavlović, Sava Dobričić
Organizaciona jedinica:Centar za automatiku i regulaciju  INT  
12/1/2015 1:13:45 PM
Sistem za trofazno napajanje i regulaciju napona elektrostatičkog filtera SNREF-14 na bloku A3 u TE "Nikola Tesla A", Obrenovac
Klijenti: JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE"
Godina:2015
Urađeno za: JP EPS, Ogranak TE "Nikola Tesla", TENT A
Rukovodilac: mr Ilija Stevanović, dipl. ing.
Saradnici Instituta:  Ilija Stevanović, Dušan Arnautović, Rajko Prole, Darko Jevtić, Sava Dobričić, Mladen Ostojić
Prikačeni dokument:
20151201113944686.pdf  
Organizaciona jedinica:Centar za automatiku i regulaciju  INT  
12/1/2015 1:04:50 PM
Visokonaponski trofazni ispravljač za elektrostatički filter na bloku A3 u TE "Nikola Tesla A", Obrenovac
Klijenti: JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE"
Godina:2015
Urađeno za: JP EPS, Ogranak TE "Nikola Tesla", TENT A
Rukovodilac: mr Ilija Stevanović, dipl. ing.
Saradnici Instituta:  Ilija Stevanović, Dušan Arnautović, Rajko Prole, Darko Jevtić, Sava Dobričić, Mladen Ostojić
Prikačeni dokument:
20151201114137929.pdf  
Organizaciona jedinica:Centar za automatiku i regulaciju  
11/10/2015 3:34:34 PM
Električni deo turbinskog regulatora hidrauličnih turbina, digitalni turbinski regulator tipa DTP300-100
Klijenti: JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE"
Godina:2015
Urađeno za: PD „Elektrosrbija“, Kraljevo, ED „Novi Pazar“ mHE „Raška”, Sopoćani
Saradnici: Dane Džepčeski, Vladimir Stanojčić, Jelena Pavlović, Đorđe Stojić, Dušan Arnautović, Slobodan Bogdanović
Razvoj električnog dela turbinskog regulatora hidrauličnih turbina vezan je sisteme
turbinske regulacije u hidroelektranama. Radi se o uređaju za regulaciju
hidrauličnih turbina opšteg tipa. Uređaj je namenjen za ugradnju u sisteme turbinske
regualcije hidrauličnih turbina nezavisno od vrste hidraulične turbine, bilo da je
turbina Peltonova, Francisova, Kaplanova, Bankijeva ili neka od podvrsta navedenih
turbina. Pored uobičajenih zahteva koji se postavljaju pred regulacionu opremu,
prilikom razvoja turbinskog regulatora tipa DTR300-100, od strane Investitora,
postavljeni su i brojni zahtevi vezani za telekomunikacije, automatizaciju rada i
objedinjavanje mernih i nadzornih funkcija u sistemu turbinske regulacije
hidroagregata.
Saradnici Instituta:  Đorđe Stojić, Dušan Arnautović, Jelena Pavlović, Dane Džepčeski, Slobodan Bogdanović, Vladimir Stanojčić
Prikačeni dokument:
Tehnicko_resenje_DTR300-100.pdf  
123

VESTI

DOGAĐAJI