Skip Navigation LinksPočetna > Kategorije
Analiza statičkih i dinamičkih stanja EES

Brza pretraga

Ključne reči:

Godina:

1234567...Poslednja
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
4/14/2014 1:05:44 PM
Analiza opravdanosti promene prenosnog odnosa na blok transformatorima u HE Bajina Bašta
Kategorija:Studije i elaborati  
Klijenti: JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE"
Godina:2007
Urađeno za: PD Drinsko-limske HE, Bajina Bašta
Rukovodilac: Saša Minić, dipl. ing.
Saradnici: Petar Kovačević, dipl. ing, Igor Belić, dipl. ing, Branislav Ćupić, dipl. ing, Vladimir Sovrlić, dipl. ing, Miloš Stojković, dipl. ing.
Saradnici Instituta:  Igor Belić, Miloš Stojković, Saša Minić, Branislav Ćupić, Petar Kovačević, Vladimir Sovrlić
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
4/14/2014 12:37:10 PM
I faza - Sistemski parametri regulacije pobude i turbinske regulacije u elektranama EPS-a
Kategorija:Studije i elaborati  
Klijenti: JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE"
Godina:2013
Urađeno za: JP "Elektroprivreda" Srbije
Rukovodilac: Dr Dušan Arnautović, dipl. ing, Saša Minić, dipl. ing.
Saradnici: Prof. dr Dragan Popović, dipl. ing, naučni savetnik Mr Milan Ivanović, dipl. ing. Sanja Ivković, dipl. ing. Nikola Georgijević, dipl. ing. Slavko Veinović, dipl. ing. Đorđe Stojić, dipl. ing. Mr Slobodan Bogdanović, dipl. ing. Dane Džepčeski, dipl. ing. Jelena Pavlović, dipl. ing.
Saradnici Instituta:  Dragan Popović, Milan Ivanović, Đorđe Stojić, Dušan Arnautović, Nikola Georgijević, Sanja Ivković, Jelena Pavlović, Dane Džepčeski, Slavko Veinović, Slobodan Bogdanović
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
4/14/2014 8:39:16 AM
Statizam regulacije napona generatora u analizama dinamičke sigurnosti prenosnih mreža
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2013
M. Ivanović, D. Popović, S. Minić, "Statizam regulacije napona generatora u analizama dinamičke sigurnosti prenosnih mreža", časopis "Tehnika - Elektrotehnika", br. 1, 2013, str. 88 - 94, ISSN 0040-2176
Saradnici Instituta:  Dragan Popović, Saša Minić, Milan Ivanović
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
4/14/2014 8:11:55 AM
Metoda za proračun neisporučene električne energije u srednjenaponskoj mreži koja nije integrisana u sistem daljinskog upravljanja
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2013
N. Vrcelj, "Metoda za proračun neisporučene električne energije u srednjenaponskoj mreži koja nije integrisana u sistem daljinskog upravljanja", Zbornik radova, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla", br. 23, str. 1-15, 2013, ISBN 0350-8528
Saradnici Instituta:  Nada Vrcelj
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
4/11/2014 6:33:32 PM
Analiza mogućnosti priključenja SE "Novi Milanovac" na elektrodistributivnu mrežu
Kategorija:Studije i elaborati  
Godina:2013
Urađeno za: „ML System" d.o.o.
Rukovodilac: Saša Minić, dipl. ing.
Saradnici Instituta:  Saša Minić
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
4/11/2014 4:20:51 PM
Računarski program za analize statičkih i dinamičkih stanja elektroenergetskih interkonekcija
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2013
D. Popović, M. Ivanović, S. Minić, "Računarski program za analize statičkih i dinamičkih stanja elektroenergetskih interkonekcija", Međunarodni naučno-stručni Simpozijum Infoteh - Jahorina 2013, ENS-2-3, Jahorina, 20. mart - 22. mart 2013, ISBN 978-99955-763-1-8
Saradnici Instituta:  Dragan Popović, Saša Minić, Milan Ivanović
1234567...Poslednja

VESTI

DOGAĐAJI