Skip Navigation LinksPočetna > Kategorije
Baze podataka i informacioni sistemi

Brza pretraga

Ključne reči:

Godina:

123
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
6/27/2013 4:11:26 PM
Razvoj metodologije i baze podataka za prognoziranje potreba za električnom snagom i energijom kod planiranja investicija u elektrodistribucijama Srbije u uslovima neizvesnosti cena električne energije i ostalih energenata
Kategorija:Studije i elaborati  
Klijenti: JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE"
Godina:2012
Urađeno za: JP "Elektroprivreda Srbije"
Rukovodilac: Saša Minić, dipl. ing.
Saradnici: Dr Slobodan Jovanović, dipl. ing.Mr Milan Ivanović, dipl. ing.Ana Šaranović, dipl. ing.

how much does the abortion pill cost

free abortion pill treendsolutions.co.uk" target="_blank">http://www.treendsolutions.co.uk/blog/page/Abortion-Pill-Cost-Cvs">treendsolutions.co.uk
Saradnici Instituta:  Saša Minić, Milan Ivanović, Ana Šaranović
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
4/26/2012 3:17:12 PM
Analiza opravdanosti implementacije inteligentnih sistema za mjerenje utrošene električne energije
Kategorija:Studije i elaborati  
Klijenti: ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE
Ključne reči / Tagovi:Baze podataka i informacioni sistemi  
Godina:2011
Urađeno za: MH "Elektroprivreda Republike Srpske", Matično preduzeće a.d. Trebinje
Rukovodilac: Saša Minić, dipl. ing.
Saradnici: Branislav Ćupić, dipl. ing. Miroslav Stanković, dipl. ing.

xarelto

xarelto loekkenglas.dk" target="_blank">http://loekkenglas.dk?pageiii=xarelto-kb-tasj">loekkenglas.dk
Saradnici Instituta:  Saša Minić, Branislav Ćupić, Miroslav Stanković
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
4/9/2012 11:16:26 AM
Conception of Low Voltage Network Loss Reduction Based on Integrated Information
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2011

viagra cena apoteka

viagra prodej" target="_blank">http://www.trailblz.com/blog/template/page/viagra-cena-bez-receptu.aspx">prodej cena
D. Tasić, S. Minić, M. Stojanović, L. Stoimenov, M. Marković, M. Stanković, P. Kovačević, N. Šušica, and I. Belić, "Conception of Low Voltage Network Loss Reduction Based on Integrated Information", Facta Universitatis, Series: Electronics and Energetics, vol. 24, No. 1, April 2011, pp. 59-71, ISSN 0353-3670
Saradnici Instituta:  Igor Belić, Saša Minić, Maja Marković, Petar Kovačević, Miroslav Stanković, Nikola Šušnica
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
4/9/2012 10:37:54 AM
Savremeni aspekti sistematizacije podloga za analizu i planiranje distributivnih mreža u Srbiji
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2010

sertraline and alcohol reddit

sertraline and" target="_blank">http://www.peider.dk/page/sertraline-weight-gain.aspx">and alcohol
A. Šaranović, S. Minić, I. Belić, M. Ivanović, M. Marković, I. Stanisavljević, N. Obradović, N. Šušnica, "Savremeni aspekti sistematizacije podloga za analizu i planiranje distributivnih mreža u Srbiji", VII Savetovanje o elektrodistributivnim mrežama Srbije i Crne Gore CIRED Srbija 2010, R 6-03, Vrnjačka Banja, 26. septembar - 1. oktobar, 2010.
Saradnici Instituta:  Igor Belić, Saša Minić, Milan Ivanović, Ana Šaranović, Maja Marković, Ivan Stanisavljević, Nikola Šušnica
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
4/9/2012 10:03:49 AM
Mogućnosti u primeni elemenata geografskog informacionog sistema u elektrodistributivnim preduzećima
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2010

where can i buy naltrexone

naltrexone buy online" target="_blank">http://www.adamzastawski.com/coupons/page/buy-low-dose-naltrexone.aspx">online canada

pregabaline 50mg

pregabaline ldm hutoncallsme.azurewebsites.net" target="_blank">http://hutoncallsme.azurewebsites.net/rxcoupon/page/Pregabaline-Ldm">hutoncallsme.azurewebsites.net
Saša S. Minić, Dragan S. Tasić, Maja R. Marković, Danka B. Kecman, Miroslav P. Stanković, Nikola K. Šušnica, Branislav Đ. Ćupić, "Mogućnosti u primeni elemenata geografskog informacionog sistema u elektrodistributivnim preduzećima", Elektroprivreda, vol. 63, br. 3, 2010, str. 242-252.
Saradnici Instituta:  Saša Minić, Branislav Ćupić, Danka Kecman, Maja Marković, Miroslav Stanković, Nikola Šušnica
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
4/9/2012 9:46:11 AM
Napredni sistem upravljanja potrošnjom i brojilima električne energije - strategija implementacije i primer praktične realizacije
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2010

am i pregnant or sick quiz

am i" target="_blank">http://www.campsitedirectory.co.uk/blog/coupons/blog/coupons/page/Am-I-Bloated-Or-Pregnant-Quiz">i pregnant quiz
Kovačević Dragan, Rakić Aleksandar, Muratović Dalibor, Minić Saša, "Napredni sistem upravljanja potrošnjom i brojilima električne energije - strategija implementacije i primer praktične realizacije", Zbornik radova, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla", br. 20, str. 165-178, 2010.
Saradnici Instituta:  Dragan Kovačević, Saša Minić
123

VESTI

 • Zaštita podataka o ličnosti (Personal Data Protection Notice)

  Odgovarajuća dokumetna su data u prilogu.
  8/21/2019 11:34:24 AM
 • Prezentacija projekta centra za nadzor i dijagnostiku elektroenergetske opreme

  U okviru 15. međunarodnog Sajma energetike predstavljen je projekat Centra za nadzor i dijagnostiku elektroenergetske opreme na štandu JP Elektroprivrede Srbije.
  Projekat je realizovan zajedničkom saradnjom saradnika Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla i JP EPS.
  Prezentaciju je održao rukovodilac Projekta dr Vladimir Šiljkut.
  10/8/2019 4:00:38 PM
 • Akreditacija instituta Nikola Tesla

  Institut je, u redovnom postupku akreditacije po novom Zakonu o nauci i istraživanjima, akreditovan kao istraživačko razvojni institut u oblasti tehničko tehnoloških nauka – elektrotehnika, za naredni petogodišnji period (2019-2024).
  Odluku o akreditaciji možete preuzeti u prilogu.
  12/4/2019 9:28:37 AM
 • Sednica skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla AD Beograd

  Sednica skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla AD Beograd će se održati 14.7.2020. godine, u 12:00 časova, u sedištu Instituta, adresa Koste Glavinića 8a, sala za sednice.
  Materijale za sednicu možete preuzeti u prilogu.
  6/3/2020 2:40:26 PM
 • Institut Nikola Tesla sklopio sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji sa Elektroprivredom Republike Srpske i Istraživačko razvojnim centrom elektroenergetike-IRCE

  Za dodatne informacije posetiti link https://www.rtrs.tv/vijesti/vijest.php?id=339085
  6/3/2019 1:56:13 PM
 • Poster instituta Nikola Tesla nagrađen kao jedan od tri najbolja postera za inovativno rešenje u oblasti ekologije

  U Beogradu, četvrtog i petog Decembra 2018., održana je ministarska konferencija pod pokroviteljstvom UNEP za zemlje Jugoistočne Evrope pod nazivom: Ministerial Conference “Innovative Solutions to Pollution in South East and Southern Europe”. Konferencija je održana uz podršku Italijanskog ministarstva ekologije. Na ovoj konferenciji poster instituta Nikola Tesla pod naslovom "Decontamination of PCB Contaminated Electrical Equipment Using INT Process for Simultaneous Dechlorination, Desulphurization and Regeneration of Mineral Insulating Oils" je nagrađen kao jedan od tri najbolja postera za inovativno rešenje u oblasti ekologije.
  Nagrađeni poster možete preuzeti u prilogu.
  1/9/2019 3:13:53 PM
 • In memoriam dr Aleksandar Nikolić (1966.-2018.)

  Dr Aleksandar Nikolić rođen je 13.5.1966. godine u Beogradu gde je završio osnovnu i srednju školu. Studirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu gde je diplomirao 1991. a magistrirao 1999. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom: “Direktna kontrola momenta asinhronog motora napajanog iz strujnog pretvarača učestanosti” odbranio je na katedri za Energetske pretvarače i elektromotorne pogone Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu 2009. godine pod mentorstvom prof. dr Borislava Jeftenića. Od 1995. bio je angažovan kao saradnik Laboratorije za elektromototorne pogone Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.
  U papirnoj i hemijskoj industriji je radio više od 10 godina. Od 1992. do 1997. godine radio je u Fabrici hartije Beograd na mestu Glavnog inženjera elektronike, od 1997. do 2001. godine u Energoprojekt ENTEL na mestu Samostalnog projektanta i od 2001. do 2004. godine u Duga Holding na mestu Rukovodioca održavanja.
  Od 2005.godine bio je stalno zaposlen u Elektrotehničkom institutu „NikolaTesla“. Radio je u Centru za elektromerenja kao stručni savetnik, a u naučnom zvanju viši naučni saradnik. Bio je rukovodilac akreditovane Laboratorije za ispitivanje kvaliteta električne energije Instituta, od 2013. je obavljao funkciju predsednika Naučnog veća Instituta.
  Objavio je preko 120 radova iz oblasti upravljanja elektromotornim pogonima, kvaliteta električne energije i energetske efikasnosti. Bio je član nekoliko profesionalnih udruženja: Društva za energetsku elektroniku Srbije; Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) gde je 2006. godine izabran u zvanje Senior Member; Komiteta B4 CIGRE Srbija; Inženjerske komore Srbije, sa tri licence odgovornog projektanta i licencom odgovornog izvođača radova.
  Bio je rukovodilac dva projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i to jednog iz oblasti tehnološkog razvoja (TR33017, projektnicilus 2011.-2015.) i jednog inovacionog projekta (projektni ciklus 2014.-2015.).
  Predavao je na doktorskim studijama Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.
  Sahrana našeg dragog kolege Aleksandra Nikolića održaće se u petak 12.01.2018. u 12 časova na groblju Lešće u Beogradu.
  1/9/2018 5:30:11 PM
 • Srećni praznici

  Institut Nikola Tesla želi svim prijateljima, klijentima i poslovnim saradnicima srećne praznike sa željom da i naredna godina bude uspešna.
  12/28/2017 2:07:40 PM
 • Članak posvećen institutu Nikola Tesla u listu Politika

  Dana 11.12..2017. u dnevnom listu Politika, u sekciji Nauka, objavljen je članak posvećen institutu Nikola Tesla koji možete preuzeti na http://www.ieent.org/prototip/DrugiOnama.aspx
  12/15/2017 3:09:53 PM
 • Prilog Jutarnjeg programa beogradske hronioke o institutu Nikola Tesla

  U rubrici Pamet Srbije vodimo vas na elektrotehnički institut Nikola Tesla gde su prva ispitivanja nejonizujućih zračenja sprovedena još 1974. godine. Danas, naprednim metodama, naučnici brinu o zaštiti životne sredine.
  https://youtu.be/mYkgcdNuxqc
  10/27/2017 1:06:18 PM