Skip Navigation LinksPočetna > Kategorije
Digitalni regulatori

Brza pretraga

Ključne reči:

Godina:

Organizaciona jedinica:Centar za automatiku i regulaciju  
11/10/2015 3:34:34 PM
Električni deo turbinskog regulatora hidrauličnih turbina, digitalni turbinski regulator tipa DTP300-100
Klijenti: JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE"
Godina:2015
Urađeno za: PD „Elektrosrbija“, Kraljevo, ED „Novi Pazar“ mHE „Raška”, Sopoćani
Saradnici: Dane Džepčeski, Vladimir Stanojčić, Jelena Pavlović, Đorđe Stojić, Dušan Arnautović, Slobodan Bogdanović

5mg melatonin and pregnancy

melatonin tablets" target="_blank">http://www.chinavisum-service.de/coupons/page/melatonin-and-pregnancy-test.aspx">tablets and pregnancy
Razvoj električnog dela turbinskog regulatora hidrauličnih turbina vezan je sisteme
turbinske regulacije u hidroelektranama. Radi se o uređaju za regulaciju
hidrauličnih turbina opšteg tipa. Uređaj je namenjen za ugradnju u sisteme turbinske
regualcije hidrauličnih turbina nezavisno od vrste hidraulične turbine, bilo da je
turbina Peltonova, Francisova, Kaplanova, Bankijeva ili neka od podvrsta navedenih
turbina. Pored uobičajenih zahteva koji se postavljaju pred regulacionu opremu,
prilikom razvoja turbinskog regulatora tipa DTR300-100, od strane Investitora,
postavljeni su i brojni zahtevi vezani za telekomunikacije, automatizaciju rada i
objedinjavanje mernih i nadzornih funkcija u sistemu turbinske regulacije
hidroagregata.
Saradnici Instituta:  Đorđe Stojić, Dušan Arnautović, Jelena Pavlović, Dane Džepčeski, Slobodan Bogdanović, Vladimir Stanojčić
Prikačeni dokument:
Tehnicko_resenje_DTR300-100.pdf  
Organizaciona jedinica:Centar za automatiku i regulaciju  
6/10/2011 10:44:55 AM
REKONSTRUKCIJA SISTEMA POBUDE GENERATORA A2 U TE-TO “NOVI SAD”
Kategorija:Namenski uređaji  
Klijenti: JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE"
Ključne reči / Tagovi:Digitalni regulatori  
Godina:2006
Urađeno za: P.D. "Panonske elektrane" - TE-TO "Novi Sad"
Rukovodilac: Zoran Ćirić, dipl.ing.
Saradnici: Dušan Joksimović, dipl.ing. Vujica Stanisavljević, dipl.tehn.
Izgled rekonstruisanog sistema pobude u TE TO "Novi Sad"
Izgled rekonstruisanog sistema pobude u TE TO "Novi Sad"

antidepressants

antidepressants uk teampaula.azurewebsites.net" target="_blank">http://teampaula.azurewebsites.net/rxcoupon/page/amitriptyline">teampaula.azurewebsites.net
Postojeći sistem pobude je rekonstruisan zamenom tiristorskih mostova, ugradnjom novog mikroprocesorskog sistema za generisanje impulsa za paljenje tiristora i kontrolu tiristorskih mostova i novih zaštita tiristorskih mostova, pri čemu je zadržan stari sistem automatske i ručne regulacije napona. Rekonstrukcija je imala za cilj eliminisanje nesimetrija među tiristorskim mostovima u paralelnom radu i povećanje pouzdanosti sistema pobude. Četiri postojeća tiristorska mosta su demontirana i zamenjena sa dva nova tiristorska mosta od kojih je uvek samo jedan u radu. Time je eliminisana nesimetrija, jer više ne postoji paralelan rad tiristorskih mostova. Dva mosta su ugrađena u cilju povećanja pouzdanosti sistema pobude. Takođe, svaki most ima svoj mikroprocesorski sistem za generisanje impulsa i kontrolu i svoje zaštite, tako da imamo dva potpuno nezavisna kanala, čime je postignuta potpuna redundancija. Most koji je u toploj rezervi se uključuje automatski u slučaju kvara na mostu koji je u radu. Prelazak sa mosta na most je moguće izvršiti i ručno pritiskom na odgovarajući taster. Realizovane su sledeće zaštite: termička zaštita, kratkospojna zaštita, zaštita od nesimetrije u samom mostu, zaštita od ispada ventilatora, zaštita od gubitka sinhronizacije, zaštita usled kvarova u sistemu za generisanje impulsa i kontrolu i zaštita od gubitka napajanja elektronike. Takođe, u samom mostu su ugrađeni pored svakog tiristora brzi osigurači sa mikroprekidačima. U slučaju reagovanja neke od ovih zaštita kanala u radu, on se automatski isključuje, a struju pobude preuzima drugi ispravan kanal bez ispada sistema pobude. Takođe, zadržan je i stari sistem za generisanje impulsa za paljenje tiristora, koji predstavlja hladnu rezervu novom sistemu. Pri radu sa starim sistemom za generisanje impulsa tiristorski mostovi rade paralelno.
Saradnici Instituta:  Zoran Ćirić, Dušan Joksimović
Prikačeni dokument:
2centar2006 1.pdf  

VESTI