Skip Navigation LinksPočetna > Kategorije
Ekonomski dispečing i optimalni tokovi snaga u EES

Brza pretraga

Ključne reči:

Godina:

12
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
4/9/2012 9:42:08 AM
Primarna, sekundarna i tercijarna regulacija učestanosti i primarna regulacija napona u EPS-u
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2010

generico cialis italia

generico cialis 5 mg open" target="_blank">http://www.harshpande.net/blogengine/page/tadalafil-generico-teva">open
Radović Gordana, Popović Dragan P., Kovačević Petar, Ivanović Milan, Minić Saša, Bogdanović Slobodan, Ćirić Zoran, Džepčeski Dane, Arnautović Dušan, "Primarna, sekundarna i tercijarna regulacija učestanosti i primarna regulacija napona u EPS-u", Zbornik radova, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla", br. 20, str. 179-200, 2010.
Saradnici Instituta:  Dragan Popović, Saša Minić, Milan Ivanović, Gordana Radović, Zoran Ćirić, Dušan Arnautović, Petar Kovačević, Dane Džepčeski, Slobodan Bogdanović
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  INT  
6/13/2011 8:27:35 AM
Novi algoritam za pronalaženje optimalnog uklopnog stanja u distributivnim mrežama
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2002

dulcolax

dulcolax ttvmerwestad.nl" target="_blank">http://ttvmerwestad.nl?pagesjs=bisacodyl-nederland">ttvmerwestad.nl

minoxidil

minoxidil inovina.com" target="_blank">http://inovina.com?pagenxy=minoxidil-prijs">inovina.com
S. Minić, G. Radović, A. Šaranović, N. Obradović, B. Ćupić, "Novi algoritam za pronalaženje optimalnog uklopnog stanja u distributivnim mrežama", XLVI Konferencija ETRAN, Banja Vrućica - Teslić, 2002.
Saradnici Instituta:  Saša Minić, Branislav Ćupić, Gordana Radović, Nada Vrcelj
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  INT  
6/13/2011 8:22:25 AM
Proračun zona ekonomičnog rada vodova srednjeg napona u distributivnim mrežama
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2001
S. Minić, G. Radović, M. Turković, I. Jovanović, "Proračun zona ekonomičnog rada vodova srednjeg napona u distributivnim mrežama", 25. savetovanje JUKO CIGRE, R 38-07, Herceg Novi, 2001.
Saradnici Instituta:  Saša Minić, Gordana Radović
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  INT  
6/10/2011 2:15:08 PM
Troškovi prenosa reaktivnih snaga i tarifni stavovi za reaktivnu energiju
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2002

tadalafil generico costo

cialis generico inetapakistan.azurewebsites.net" target="_blank">http://inetapakistan.azurewebsites.net/coupons/page/tadalafil-online.aspx">inetapakistan.azurewebsites.net
M. Kostić, 'Troškovi prenosa reaktivnih snaga i tarifni stavovi za reaktivnu energiju", Elektroprivreda br. 4, 2002, str. 13-27.
Saradnici Instituta:  Miloje Kostić
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  INT  
6/9/2011 11:01:12 AM
Possibilities Of More Economical Distribution Network Exploitation In Serbia
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2005

zocor

zocor click" target="_blank">http://inovina.com?pagenxy=simvastatine-prijs">click
S. Minić, G. Radović, N. Obradović, A. Šaranović, B. Ćupić, M. Kojić, S. Minić, "Possibilities Of More Economical Distribution Network Exploitation In Serbia", 18th International Conference on Electricity Distribution - CIRED, Session No. 5, Paper No. 387, Turin, 6-9 June 2005.
Saradnici Instituta:  Saša Minić, Branislav Ćupić, Gordana Radović, Ana Šaranović, Nada Vrcelj
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  INT  
5/18/2011 1:56:52 PM
Racionalno planiranje, optimalna eksploatacija i tehničko unapređenje EES
Godina:1995
Urađeno za: Ministarstvo nauke, tehnologije i razvoj Srbije
Rukovodilac: Prof. Dr Jovan Nahman, dipl. ing.
Saradnici: Istraživači iz Instituta " Nikola Tesla", Instituta "Mihailo Pupin" i sa Elektrotehničkog fakulteta iz Beograda

lexapro and weed anxiety

lexapro and weed reddit online" target="_blank">http://loefflerlawfirm.com/blog/coupons/page/lexapro-weed-effects.aspx">online lexapro weed effects

emla

emla" target="_blank">http://informedu.com.au?pagedot=buy-emla">emla

cost of abortion pill

where" target="_blank">http://www.seansidi.com/coupons/page/abortion-pill-cost-cvs.aspx">where can i get the abortion pill
Prikačeni dokument:
Racionalno planiranje.doc  
12

VESTI

 • Zaštita podataka o ličnosti (Personal Data Protection Notice)

  Odgovarajuća dokumetna su data u prilogu.
  8/21/2019 11:34:24 AM
 • Prezentacija projekta centra za nadzor i dijagnostiku elektroenergetske opreme

  U okviru 15. međunarodnog Sajma energetike predstavljen je projekat Centra za nadzor i dijagnostiku elektroenergetske opreme na štandu JP Elektroprivrede Srbije.
  Projekat je realizovan zajedničkom saradnjom saradnika Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla i JP EPS.
  Prezentaciju je održao rukovodilac Projekta dr Vladimir Šiljkut.
  10/8/2019 4:00:38 PM
 • Akreditacija instituta Nikola Tesla

  Institut je, u redovnom postupku akreditacije po novom Zakonu o nauci i istraživanjima, akreditovan kao istraživačko razvojni institut u oblasti tehničko tehnoloških nauka – elektrotehnika, za naredni petogodišnji period (2019-2024).
  Odluku o akreditaciji možete preuzeti u prilogu.
  12/4/2019 9:28:37 AM
 • Sednica skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla AD Beograd

  Sednica skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla AD Beograd će se održati 14.7.2020. godine, u 12:00 časova, u sedištu Instituta, adresa Koste Glavinića 8a, sala za sednice.
  Materijale za sednicu možete preuzeti u prilogu.
  6/3/2020 2:40:26 PM
 • Institut Nikola Tesla sklopio sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji sa Elektroprivredom Republike Srpske i Istraživačko razvojnim centrom elektroenergetike-IRCE

  Za dodatne informacije posetiti link https://www.rtrs.tv/vijesti/vijest.php?id=339085
  6/3/2019 1:56:13 PM
 • Poster instituta Nikola Tesla nagrađen kao jedan od tri najbolja postera za inovativno rešenje u oblasti ekologije

  U Beogradu, četvrtog i petog Decembra 2018., održana je ministarska konferencija pod pokroviteljstvom UNEP za zemlje Jugoistočne Evrope pod nazivom: Ministerial Conference “Innovative Solutions to Pollution in South East and Southern Europe”. Konferencija je održana uz podršku Italijanskog ministarstva ekologije. Na ovoj konferenciji poster instituta Nikola Tesla pod naslovom "Decontamination of PCB Contaminated Electrical Equipment Using INT Process for Simultaneous Dechlorination, Desulphurization and Regeneration of Mineral Insulating Oils" je nagrađen kao jedan od tri najbolja postera za inovativno rešenje u oblasti ekologije.
  Nagrađeni poster možete preuzeti u prilogu.
  1/9/2019 3:13:53 PM
 • In memoriam dr Aleksandar Nikolić (1966.-2018.)

  Dr Aleksandar Nikolić rođen je 13.5.1966. godine u Beogradu gde je završio osnovnu i srednju školu. Studirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu gde je diplomirao 1991. a magistrirao 1999. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom: “Direktna kontrola momenta asinhronog motora napajanog iz strujnog pretvarača učestanosti” odbranio je na katedri za Energetske pretvarače i elektromotorne pogone Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu 2009. godine pod mentorstvom prof. dr Borislava Jeftenića. Od 1995. bio je angažovan kao saradnik Laboratorije za elektromototorne pogone Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.
  U papirnoj i hemijskoj industriji je radio više od 10 godina. Od 1992. do 1997. godine radio je u Fabrici hartije Beograd na mestu Glavnog inženjera elektronike, od 1997. do 2001. godine u Energoprojekt ENTEL na mestu Samostalnog projektanta i od 2001. do 2004. godine u Duga Holding na mestu Rukovodioca održavanja.
  Od 2005.godine bio je stalno zaposlen u Elektrotehničkom institutu „NikolaTesla“. Radio je u Centru za elektromerenja kao stručni savetnik, a u naučnom zvanju viši naučni saradnik. Bio je rukovodilac akreditovane Laboratorije za ispitivanje kvaliteta električne energije Instituta, od 2013. je obavljao funkciju predsednika Naučnog veća Instituta.
  Objavio je preko 120 radova iz oblasti upravljanja elektromotornim pogonima, kvaliteta električne energije i energetske efikasnosti. Bio je član nekoliko profesionalnih udruženja: Društva za energetsku elektroniku Srbije; Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) gde je 2006. godine izabran u zvanje Senior Member; Komiteta B4 CIGRE Srbija; Inženjerske komore Srbije, sa tri licence odgovornog projektanta i licencom odgovornog izvođača radova.
  Bio je rukovodilac dva projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i to jednog iz oblasti tehnološkog razvoja (TR33017, projektnicilus 2011.-2015.) i jednog inovacionog projekta (projektni ciklus 2014.-2015.).
  Predavao je na doktorskim studijama Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.
  Sahrana našeg dragog kolege Aleksandra Nikolića održaće se u petak 12.01.2018. u 12 časova na groblju Lešće u Beogradu.
  1/9/2018 5:30:11 PM
 • Srećni praznici

  Institut Nikola Tesla želi svim prijateljima, klijentima i poslovnim saradnicima srećne praznike sa željom da i naredna godina bude uspešna.
  12/28/2017 2:07:40 PM
 • Članak posvećen institutu Nikola Tesla u listu Politika

  Dana 11.12..2017. u dnevnom listu Politika, u sekciji Nauka, objavljen je članak posvećen institutu Nikola Tesla koji možete preuzeti na http://www.ieent.org/prototip/DrugiOnama.aspx
  12/15/2017 3:09:53 PM
 • Prilog Jutarnjeg programa beogradske hronioke o institutu Nikola Tesla

  U rubrici Pamet Srbije vodimo vas na elektrotehnički institut Nikola Tesla gde su prva ispitivanja nejonizujućih zračenja sprovedena još 1974. godine. Danas, naprednim metodama, naučnici brinu o zaštiti životne sredine.
  https://youtu.be/mYkgcdNuxqc
  10/27/2017 1:06:18 PM