Skip Navigation LinksPočetna > Kategorije
Industrijski prototitp

Brza pretraga

Ključne reči:

Godina:

Organizaciona jedinica:Centar za elektromerenja  INT  
2/23/2018 12:12:45 PM
Komunikaciono - alarmno mesto monitoring sistema za merenje temperature osovinskih ležajeva železničkih kola u pokretu
Klijenti: JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE"
Godina:2018
Urađeno za: JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE"
Saradnici: dr Saša Milić, dipl.ing., viši naučni saradnik, mr Nikola Miladinović, dipl.ing., mr Dejan Misović, dipl.ing.
Sadržaj:
Tehničko rešenje je rezultat novog razvoja, primene novih tehnologija, izrade i puštanja u rad komunikaciono-akviziciono-mernog podsistema daljniskog geografski distribuiranog umreženog mernog sistema za merenje parametara železničkih kola u pokretu (slika 3)., koji služi za neprekidno u realnom vremenu praćenje temperature osovinskih ležajeva železničkih teretnih kola u pokretu.
Ovo praktično rešenje spada u kategoriju stand-alone tipa što podrazumeva poptunu
automatizaciju i samostalnost u radu bez potrebe za operaterom i bez ikakvih uticaja drugih sistema. Da bi se postigla potpuna funkcionalnost ovog tipa, bilo je potrebno, između ostalog, obezbediti automatski prenos izmerenih podataka i drugih neophodnih informacija između mernih, kontrolnih i uprvaljačkihe delova sistema koji su prostorno distribuirani na udaljenim lokacijama sa samostalnim komunikacionim protokolima, sa što je moguće manjim transportnim kašnjenjima podataka i nezavisnim servisima. Sve nabrojano podrazumeva da je primena standardnih prenosa podataka pomoću GPRS i mobilnih operatera neadekvatna. Tehničko rešenje se primenjuje kod otpravnika vozova u termoelektrani Nikola Tesla u Obrenovcu i predstavlja komunikaciono - alarmni podsistem složenog geografski distribuiranog višeparametarskog daljinskog nadzornog sistema koji služi za blagovremeno otkrivanje i alarmiranje neispravnosti (pregrejanosti) ležajeva teretnih kola u pokretu. Komunikaciono alarmno mesto je komunikaciono-akviziciono-merni deo (ali po svim funkcijama je autonoman podsistem) daljinskog nadzornog sistema i radi u automatskom režimu, nezavisno od ostalih mernonadzornih sistema i služi da detektuje svako pregrevanje ležajeva teretnih vagona kojima se transportuje ugalj.
Saradnici Instituta:  Nikola Miladinović, Saša Milić, Dejan Misović
Prikačeni dokument:
Tehnicko resenje M82 - Sasa Milic.pdf  
6/4/2013 8:58:14 AM
Uređaj nove generacije za ispitivanje tačnosti mernih transformatora
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2009
Slobodan Škundrić, Dragana Naumović-Vuković, Aleksandar Žigić, Aleksandar Nikolić, Srđan Milosavljević, „Uređaj nove generacije za ispitivanje tačnosti mernih transformatora“, urađeno za: „Končar - Mjerne transformatore“, Fabriku mernih transformatora MINEL - FEPO Zrenjanin i EPS - Elektrodistribucija „Beograd“, 2009.
Saradnici Instituta:  Srđan Milosavljević, Aleksandar Nikolić, Dragana Naumović-Vuković, Aleksandar Žigić, Slobodan Škundrić
5/20/2013 10:10:52 AM
Baza podataka za ispitivanje izolacionih ulja energetskih i mernih transformatora
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2010
N. Miladinović, B.Bošković, J.Lukić, S.Marinković, M.Sušić: „Baza podataka za ispitivanje izolacionih ulja energetskih i mernih transformatora“, tehničko rešenje u okviru projekta tehnološkog razvoja TR-17029, Beograd, 2010.
Saradnici Instituta:  Miloš Sušić, Nikola Miladinović, Jelena Lukić, Savo Marinković, Branka Đurić
5/7/2013 11:08:21 AM
Konstrukcija pokretne laboratorije za ispitivanja na terenu
Kategorija:Radovi saradnika  
Ključne reči / Tagovi:Industrijski prototitp  ispitivanje  
Godina:2009

flagyl

flagyl lunchroomtasty.nl" target="_blank">https://lunchroomtasty.nl?pagedrn=metronidazol-nl">lunchroomtasty.nl
D. Naumović-Vuković, Miloš Sušić, Savo Marinković: "Konstrukcija pokretne laboratorije za ispitivanja na terenu", Tehničko rešenje u okviru projekta tehnološkog razvoja TR-17029, Beograd, 2009.
Saradnici Instituta:  Miloš Sušić, Savo Marinković, Dragana Naumović-Vuković
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
4/9/2012 2:37:50 PM
Postupak za smanjenje gubitaka snage i reaktivnih opterećenja delimično opterećenih asinhronih motora podešavanjem vrednosti napona
Godina:2011
Urađeno za: PD TE-KO Kostolac

melatonin

melatonin japex.pl" target="_blank">http://japex.pl?pagelhx=melatonin-apteka">japex.pl

abortion clinic in clovis ca

abortion clinic in clovis" target="_blank">http://mediagear.us?pagerel=abortion-clinic-in-clovis-ca">clovis ca
Miloje Kostić, "Postupak za smanjenje gubitaka snage i reaktivnih opterećenja delimično opterećenih asinhronih motora podešavanjem vrednosti napona", Potvrda o primeni u PD TE-KO Kostolac i recenzija, 2011.
Saradnici Instituta:  Miloje Kostić
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
4/9/2012 2:35:51 PM
Tehničko rešenje za sprečavanje pojava rezonance u mrežama sa kondenzatorskim baterijama na sekundarnoj strani transformatora VN(SN)/SN
Godina:2011
Urađeno za: TE Kolubara

buscopan

buscopan fantasic.sk" target="_blank">http://fantasic.sk?pagejyl=buscopan-bez-receptu">fantasic.sk
Miloje Kostić, "Tehničko rešenje za sprečavanje pojava rezonance u mrežama sa kondenzatorskim baterijama na sekundarnoj strani transformatora VN(SN)/SN", Potvrda o primeni u TE Kolubara i recenzija, 2011.
Saradnici Instituta:  Miloje Kostić

VESTI

 • Prezentacija projekta centra za nadzor i dijagnostiku elektroenergetske opreme

  U okviru 15. međunarodnog Sajma energetike predstavljen je projekat Centra za nadzor i dijagnostiku elektroenergetske opreme na štandu JP Elektroprivrede Srbije.
  Projekat je realizovan zajedničkom saradnjom saradnika Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla i JP EPS.
  Prezentaciju je održao rukovodilac Projekta dr Vladimir Šiljkut.
  10/8/2019 4:00:38 PM
 • Akreditacija instituta Nikola Tesla

  Institut je, u redovnom postupku akreditacije po novom Zakonu o nauci i istraživanjima, akreditovan kao istraživačko razvojni institut u oblasti tehničko tehnoloških nauka – elektrotehnika, za naredni petogodišnji period (2019-2024).
  Odluku o akreditaciji možete preuzeti u prilogu.
  12/4/2019 9:28:37 AM
 • Sednica skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla AD Beograd

  Sednica skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla AD Beograd će se održati 14.7.2020. godine, u 12:00 časova, u sedištu Instituta, adresa Koste Glavinića 8a, sala za sednice.
  Materijale za sednicu možete preuzeti u prilogu.
  6/3/2020 2:40:26 PM
 • Zapisnik sa 13. redovne sednice Skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla a.d. Beograd

  Zapisnik možete preuzeti u prilogu.
  7/23/2020 12:11:43 PM
 • Zaštita podataka o ličnosti (Personal Data Protection Notice)

  Odgovarajuća dokumetna su data u prilogu.
  8/21/2019 11:34:24 AM
 • Institut Nikola Tesla sklopio sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji sa Elektroprivredom Republike Srpske i Istraživačko razvojnim centrom elektroenergetike-IRCE

  Za dodatne informacije posetiti link https://www.rtrs.tv/vijesti/vijest.php?id=339085
  6/3/2019 1:56:13 PM
 • Poster instituta Nikola Tesla nagrađen kao jedan od tri najbolja postera za inovativno rešenje u oblasti ekologije

  U Beogradu, četvrtog i petog Decembra 2018., održana je ministarska konferencija pod pokroviteljstvom UNEP za zemlje Jugoistočne Evrope pod nazivom: Ministerial Conference “Innovative Solutions to Pollution in South East and Southern Europe”. Konferencija je održana uz podršku Italijanskog ministarstva ekologije. Na ovoj konferenciji poster instituta Nikola Tesla pod naslovom "Decontamination of PCB Contaminated Electrical Equipment Using INT Process for Simultaneous Dechlorination, Desulphurization and Regeneration of Mineral Insulating Oils" je nagrađen kao jedan od tri najbolja postera za inovativno rešenje u oblasti ekologije.
  Nagrađeni poster možete preuzeti u prilogu.
  1/9/2019 3:13:53 PM
 • In memoriam dr Aleksandar Nikolić (1966.-2018.)

  Dr Aleksandar Nikolić rođen je 13.5.1966. godine u Beogradu gde je završio osnovnu i srednju školu. Studirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu gde je diplomirao 1991. a magistrirao 1999. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom: “Direktna kontrola momenta asinhronog motora napajanog iz strujnog pretvarača učestanosti” odbranio je na katedri za Energetske pretvarače i elektromotorne pogone Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu 2009. godine pod mentorstvom prof. dr Borislava Jeftenića. Od 1995. bio je angažovan kao saradnik Laboratorije za elektromototorne pogone Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.
  U papirnoj i hemijskoj industriji je radio više od 10 godina. Od 1992. do 1997. godine radio je u Fabrici hartije Beograd na mestu Glavnog inženjera elektronike, od 1997. do 2001. godine u Energoprojekt ENTEL na mestu Samostalnog projektanta i od 2001. do 2004. godine u Duga Holding na mestu Rukovodioca održavanja.
  Od 2005.godine bio je stalno zaposlen u Elektrotehničkom institutu „NikolaTesla“. Radio je u Centru za elektromerenja kao stručni savetnik, a u naučnom zvanju viši naučni saradnik. Bio je rukovodilac akreditovane Laboratorije za ispitivanje kvaliteta električne energije Instituta, od 2013. je obavljao funkciju predsednika Naučnog veća Instituta.
  Objavio je preko 120 radova iz oblasti upravljanja elektromotornim pogonima, kvaliteta električne energije i energetske efikasnosti. Bio je član nekoliko profesionalnih udruženja: Društva za energetsku elektroniku Srbije; Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) gde je 2006. godine izabran u zvanje Senior Member; Komiteta B4 CIGRE Srbija; Inženjerske komore Srbije, sa tri licence odgovornog projektanta i licencom odgovornog izvođača radova.
  Bio je rukovodilac dva projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i to jednog iz oblasti tehnološkog razvoja (TR33017, projektnicilus 2011.-2015.) i jednog inovacionog projekta (projektni ciklus 2014.-2015.).
  Predavao je na doktorskim studijama Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.
  Sahrana našeg dragog kolege Aleksandra Nikolića održaće se u petak 12.01.2018. u 12 časova na groblju Lešće u Beogradu.
  1/9/2018 5:30:11 PM
 • Srećni praznici

  Institut Nikola Tesla želi svim prijateljima, klijentima i poslovnim saradnicima srećne praznike sa željom da i naredna godina bude uspešna.
  12/28/2017 2:07:40 PM
 • Članak posvećen institutu Nikola Tesla u listu Politika

  Dana 11.12..2017. u dnevnom listu Politika, u sekciji Nauka, objavljen je članak posvećen institutu Nikola Tesla koji možete preuzeti na http://www.ieent.org/prototip/DrugiOnama.aspx
  12/15/2017 3:09:53 PM