Skip Navigation LinksPočetna > Kategorije
Ispitivanja energetskih transformatora

Brza pretraga

Ključne reči:

Godina:

123
6/5/2013 1:13:04 PM
Razvoj integrisane, kompleksne dijagnostike stanja energetskih i mernih transformatora
Kategorija:Prospekti  
Klijenti: JP "ELEKTROMREŽA SRBIJE"
Godina:2008-2010

prednisolon

prednisolon tabletta inetapakistan.azurewebsites.net" target="_blank">http://inetapakistan.azurewebsites.net/coupons/page/prednisolon-kp-30-mg-adagolsa.aspx">inetapakistan.azurewebsites.net
Globalni procesi liberalizacije i deregulacije elektroenergetskog sektora postavili su nove tehničko-tehnološke zahteve istraživačkim i razvojnim centrima u svetu i kod nas. Zahtev savremenog tržišta je integracija više naučnih disciplina i tehnologija: elektroenergetika, elektronika, informatika, metrologija, standardizacija, menadžment.
Prikačeni dokument:
p1_2011.pdf  
6/4/2013 8:59:54 AM
Baza podatka kao alat za unapređenje dijagnostike stanja energetskih transformatora
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2012

augmentin

augmentin fantasic.sk" target="_blank">http://fantasic.sk?pagejyl=augmentin-bez-receptu">fantasic.sk
Srđan Milosavljević, Vladimir Polužanski, Nikola Miladinović, Jelena Delić, Jelena Lukić, Dragan Kovačević „Baza podatka kao alat za unapređenje dijagnostike stanja energetskih transformatora", VIII Savetovanje CIRED Srbija, Vrnjačka banja 2012. godine
Saradnici Instituta:  Vladimir Polužanski, Srđan Milosavljević, Dragan Kovačević, Nikola Miladinović, Jelena Lukić, Jelena Lazić
5/20/2013 10:17:09 AM
Dijagnostika stanja izolacije blok transformatora VN ispitivanjima sa merenjem parcijalnih pražnjenja posle popravke na terenu
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2009
Ronald Plath, Radovan Radosavljević, Aleksandar Bojković, Miomir Nikodijević, Branko Pejović, Dragomir Gucić, Petar Nikolić, Dijagnostika stanja izolacije blok transformatora VN ispitivanjima sa merenjem parcijalnih pražnjenja posle popravke na terenu, 29. Savetovanja CIGRE Srbija, jun 2009., 8 strana
Saradnici Instituta:  Branko Pejović
5/20/2013 10:15:50 AM
Visokonaponska ispitivanja sa merenjem parcijalnih pražnjenja za utvrđivanje stanja izolacije posle popravke blok-transformatora na terenu
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2010

generic viagra cost

cheap generic viagra mablogs.azurewebsites.net" target="_blank">http://mablogs.azurewebsites.net/rxcoupon/page/How-Much-Will-Generic-Viagra-Cost">mablogs.azurewebsites.net
Radovan Radosavljević, Petar Nikolić, Aleksandar Bojković, Branko Pejović, Visokonaponska ispitivanja sa merenjem parcijalnih pražnjenja za utvrđivanje stanja izolacije posle popravke blok-transformatora na terenu, Elektroprivreda, br. 1, januar-mart 2010, strane od 5 do 14.
Saradnici Instituta:  Branko Pejović
5/20/2013 9:11:40 AM
Dijagnostika transformatora u železnici termoelektrane “Nikola Tesla”
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2010

cialis generico italia

cialis generico" target="_blank">http://areta.se/page/Tadalafil-Generico">generico
Nenad KARTALOVIĆ, Đorđe JOVANOVIĆ, Srđan MILOSAVLJEVIĆ, Dijagnostika transformatora u železnici termoelektrane “Nikola Tesla”, Zbornik radova konferencije RAILCON 10, october 07 - 08, 2010, CD
Saradnici Instituta:  Srđan Milosavljević, Đorđe Jovanović, Nenad Kartalović
5/17/2013 12:54:08 PM
Dijagnostika ovlaženih transformatora
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2009
Ljubiša Nikolić, Slađana Teslić, Stojan Ilić, Slavče Jevtić: „Dijagnostika ovlaženih transformatora“ I Savetovanje CG KO CIGRE 2009, www.cigre.me/pdf/A2/R%20A2-02.pps
Saradnici Instituta:  Ljubiša Nikolić, Slađana Teslić
123

VESTI