Skip Navigation LinksPočetna > Kategorije
Ispitivanja izolacionog ulja i izolacionog papira

Laboratorija za ispitivanje izolacionog ulja i papira   u okviru   Centra za elektromerenja  počev od kasnih šezdesetih godina prošlog veka kontinualno vrši ispitivanja ulja za veliki broj korisnika i radi na unapređenju i uvođenju novih ispitnih metoda, što je tekovina i deo tradicije laboratroije i instituta u celini. Ispitivanje izolacionog ulja i izolacionog papira vrši se u okviru akreditovane  Laboratorije za ispitivanje i etaloniranje .

Brza pretraga

Ključne reči:

Godina:

12345
10/20/2015 12:08:07 PM
MOBILE UNIT FOR DECONTAMINATION OF PCB CONTAMINATED EQUIPMENT
Kategorija:Prospekti  
Klijenti: JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE", JP "ELEKTROMREŽA SRBIJE", PRIVRENO DRUŠTVO ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE "ELEKTROVOJVODINA"
Godina:2015
Decontamination of PCB contaminated equipment is performed on-site using Institute Nikola Tesla patented technology („Process for simulatenous removal of polychlorinated byphenyls, anticorrosive desulphurization and regeneration of mineral insulating oils“).
10/20/2015 12:04:36 PM
MOBILNO POSTROJENJE ZA DEKONTAMINACIJU OPREME KONTAMINIRANE PCB-om
Kategorija:Prospekti  
Klijenti: JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE", JP "ELEKTROMREŽA SRBIJE", PRIVRENO DRUŠTVO ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE "ELEKTROVOJVODINA"
Godina:2015

symbicort asthma

symbicort otc blog.twinssolutions.dk" target="_blank">http://blog.twinssolutions.dk/coupons/page/symbicort-asthma-related-death">blog.twinssolutions.dk
Dekontaminacija električne opreme i uklanjanje PCB-a se izvodi na lokaciji kontaminirane opreme mobilnim postrojenjem koristeći patentom zaštićenu tehnologiju Instituta Nikola Tesla („Proces za simultano uklanjanje polihlorovanih bifenila, antikorozivnu desulfurizaciju i regeneraciju mineralnih izolacionih ulja).
6/4/2013 8:53:59 AM
Specifičnosti rada i dijagnostika transformatora sa regulatorom napona
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2008

fluoxetine

fluoxetine hillbrookfarm.com" target="_blank">http://hillbrookfarm.com?pagerhp=fluoxetine-cena">hillbrookfarm.com

creon

creon kriztofer.se" target="_blank">http://kriztofer.se?pagejaq=creon-receptfritt">kriztofer.se
S.Teslić, Đ.Jovanović, B.Bošković, V.Radin, J.Lukić, Specifičnosti rada i dijagnostika transformatora sa regulatorom napona, STK 3 R3.9, JUKO CIRED, V.Banja, 30.09 – 03.10.2008.
Saradnici Instituta:  Jelena Lukić, Slađana Teslić, Branka Đurić, Đorđe Jovanović, Vesna Radin
6/4/2013 8:52:21 AM
Mineralna transformatorska ulja kontaminirana piralenom (PCB) – od identifikacije do rešavanja problema
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2010

bentelan

bentelan fiale 4 mg http://rt66casino.com/blog/page/bentelan-fiale" rel="nofollow">rt66casino.com
S. Teslić, B. Bošković, V. Radin, J. Janković, J.Lukić, S.Milosavljević, Mineralna transformatorska ulja kontaminirana piralenom (PCB) – od identifikacije do rešavanja problema, VII Savetovanje o distributivnim mrežama, CIRED Srbija, Vrnjačka Banja, 2010.
Saradnici Instituta:  Srđan Milosavljević, Jelena Lukić, Slađana Teslić, Branka Đurić, Jelena Janković, Vesna Radin
6/4/2013 8:51:35 AM
Eksploatacija Blok Transformatora sa Povećanom Koncentracijom Gasova Rastvoljivih u Ulju
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2011

buy naltrexone 3mg

buy naltrexone 3mg" target="_blank">http://www.techinsurgent.com/coupons/page/naltrexone-buy-online.aspx">3mg

viagra prodej plzen

viagra" target="_blank">http://blog.meyerproducts.com/page/viagra-pro-mlade.aspx">viagra
S.Jevtić, G.Klasnić, Lj.Mihajlović, J.Lukić, Z.Božović, Eksploatacija Blok Transformatora sa Povećanom Koncentracijom Gasova Rastvoljivih u Ulju, P A2 10, 30.savetovanje CIGRE Srbija, Zlatibor, 29.05.-03.06.2011.
Saradnici Instituta:  Jelena Lukić
5/22/2013 2:20:43 PM
Dissolution and Deposition Tendency of Insulating Mineral Oils Related to Dielectric Properties of Liquid and Solid Insulation
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2011
R.Maina, V.Tumiatti, M.C.Bruzzoniti, R.M.De Carlo, J.Lukić, D.Naumović-Vuković, Copper Dissolution and Deposition Tendency of Insulating Mineral Oils Related to Dielectric Properties of Liquid and Solid Insulation, 16th International
Saradnici Instituta:  Jelena Lukić, Dragana Naumović-Vuković
12345

VESTI