Skip Navigation LinksPočetna > Kategorije
Istraživanja uticaja elektro i magnetnog polja

Brza pretraga

Ključne reči:

Godina:

Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske objekte  INT  
7/5/2011 11:14:51 AM
ELEKTRIČNA I MAGNETSKA POLJA INDUSTRIJSKE UČESTANOSTI U UNUTRAŠNJOSTI OBJEKATA U SASTAVU EPS
Kategorija:Studije i elaborati  
Klijenti: JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE"
Godina:2009
Urađeno za: JP EPS
Rukovodilac: Dr Petar Vukelja, dipl.inž.
Saradnici: Radomir M. Naumov, dipl.inž., Dejan Hrvić, dipl.inž., Momčilo Petrović, dipl.inž., Vojin Kostić, dipl.inž., Aleksandar Pavlović, dipl.inž., Jovan Mrvić, dipl.inž., Ninoslav Simić, dipl.inž., Branko Josifović, dipl.teh., Predrag Kudra, dipl.teh.,

zoloft and weed effects

zoloft weed interaction online" target="_blank">http://www.findography.com/coupons/page/zoloft-and-weed-side-effects.aspx">online
Saradnici Instituta:  Petar Vukelja, Radomir Naumov, Jovan Mrvić, Dejan Hrvić, Predrag Kudra, Branko Josifović, Momčilo Petrović, Ninoslav Simić, Aleksandar Pavlović, Vojin Kostić
Prikačeni dokument:
Studija EMF objekti EPS-a.pdf  
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske objekte  INT  
7/5/2011 10:52:57 AM
UTICAJI NADZEMNIH VODOVA 110 kV-400 kV NA OKOLINU I MERE ZAŠTITE
Kategorija:Studije i elaborati  
Godina:2009
Urađeno za: JP EMS
Rukovodilac: Petar Vukelja
Saradnici: Radomir Naumov; Dejan Hrvić; Momčilo Petrović; Vojin Kostić; Predrag Kudra; Branko Josifović;

buy amoxicillin canada

antibiotic" target="_blank">http://blog.planetcalamari.com/coupons/page/amoxil-without-prescription.aspx">antibiotic without prescription

fluoxetine cap 20mg

fluoxetine cap http://www.travelgofer.com/coupons/page/Buy-Fluoxetine" rel="nofollow">20mg

seroquel xr

seroquel vidal http://www.partickcurlingclub.co.uk/page/seroquel.aspx" rel="nofollow">partickcurlingclub.co.uk
Saradnici Instituta:  Petar Vukelja, Radomir Naumov, Dejan Hrvić, Predrag Kudra, Branko Josifović, Momčilo Petrović, Vojin Kostić
Prikačeni dokument:
Studija nadz vodovi.pdf  
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske objekte  INT  
6/13/2011 2:03:30 PM
Merna nesigurnost pri merenju visokofrekventnog elektromagnetnog polja
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2010

abortion pill online usa

abortion pill" target="_blank">http://blog.fetish-kinks.com/page/Name-Of-Abortion-Pill-In-U">pill online usa

mixing weed and adderall

mixing viagra and weed crossbordercapital.com" target="_blank">http://www.crossbordercapital.com/blog/page/mixing-adderall-and-weed.aspx">crossbordercapital.com
Pavlović Aleksandar, Grbić Maja, "Merna nesigurnost pri merenju visokofrekventnog elektromagnetnog polja" Zbornik radova, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla", br. 20, str. 105-119, 2010
Saradnici Instituta:  Aleksandar Pavlović, Maja Grbić
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske objekte  
5/26/2011 12:07:28 PM
MERE ZA SMANJENJE UTICAJA NEJONIZUJUĆIH ZRAČENJA NA ŽIVOTNU SREDINU
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2010

abortion pill side effects

abortion pill" target="_blank">http://www.saveriorusso.com/be/template/page/free-abortion-pill.aspx">pill
Izloženost ljudi nejonizujućim zračenjima (njz) odnosno uticaju elektromagnetskih polja niskih učestanosti čiji su izvori elektroenergetski objekti i mogući štetni efekti na zdravlje predstavljaju veoma aktuelne teme imajući u vidu da je ova oblast tek nedavno zakonski uređena u Srbiji. U ovom radu su opisane neke od mera koje je moguće primeniti za smanjenje uticaja nejonizujućeg zračenja na životnu sredinu. Cilj rada je ukazivanje na moguća rešenja koja uvažavaju tehničke i ekonomske faktore u slučaju povišenih nivoa električnih i magnetskih polja.
Saradnici Instituta:  Aleksandar Pavlović, Vojin Kostić, Maja Grbić
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske objekte  
5/24/2011 1:11:21 PM
ISPITIVANJA MAGNETSKE INDUKCIJE U ZONAMA POVEĆANE OSETLJIVOSTI
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2010
Urađeno za: CIRED 2010

nifedipine nom commercial

nifedipine nom commercial blog.halan.se" target="_blank">http://blog.halan.se/page/Nifedipine-Princeps.aspx">blog.halan.se nifedipine onguent
U radu je dat prikaz rezultata merenja magnetske indukcije niskih učestanosti u prostorijama koje se nalaze u blizini distributivnih transformatorskih stanica 10/0.4 kV i 20/0.4 kV smeštenih u stambenim i drugim zgradama. Dat je i osvrt na međunarodnu regulativu na području zaštite stanovništva od elektromagnetskih polja, kao i na međunarodnu regulativu u skladu sa kojom su izvršena merenja. Tumačenje dobijenih rezultata izvršena su prema domaćem Zakonu o zaštiti od nejonizujućih zračenja, koji je usvojen u maju 2009 i prema pripadajućim Pravilnicima koji su usvojeni u decembru 2009. Transformatorske stanice (TS) je potrebno tretirati kao kompleksne izvore nejonizujućih zračenja. Iako se radi o jedinstvenom elektroenergetskom objektu uočava se da je svaka TS složen skup izvora nejonizujućih zračenja među kojima se izdvajaju: - energetski transformatori, - razvodna postrojenja (srednjeg i niskog napona), - nadzemni i kablovski vodovi i sabirnice (srednjeg i niskog napona). Uvreženo je shvatanje da je TS najopasniji izvor nejonizujućih zračenja čiji značaj raste sa naponskim nivoom. Rezultati merenja magnetske indukcije pokazuju da to nije tako. Transformatorske stanice 10/0.4 kV i 20/0.4 kV su najnižih naponskih nivoa ali je nepovoljna okolnost, sa stanovišta uticaja na zone povećane osetljivosti, njihova lokacija. Značajan broj ovih TS je smešten u stambenim, poslovnim i drugim zgradama i to u neposrednoj blizini prostorija koje koristi najšira populacija, pa su rastojanja od izvora magnetskog polja do zona povećane osetljivosti najčešće mala, reda veličine samo nekoliko metara. Osim toga, nivoi magnetskog polja su u korelaciji sa strujama opterećenja koje su kod ovih TS znatne, upravo zbog njihovog niskog naponskog nivoa.
Saradnici Instituta:  Dejan Hrvić, Momčilo Petrović, Aleksandar Pavlović, Vojin Kostić
Prikačeni dokument:
CIRED 2010 EM polje stanovi..pdf  

VESTI